[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos"On Sun, 2004-11-14 at 01:35 +0100, Jordi Mallach wrote:
> Ei Xavi!
> En general, hi estic d'acord.
> 
> Alguns dubtes:
> New York o Nova York (al ser New una paraula traduïble)
> Cape Town? Foo Island?
> I el que no són ciutats: estats, continents, zones concretes (oceà
> atlàntic, etc)? El rotllo és que moles cadenes originals són els noms
> dels llocs en la seua forma anglesa, no el nom original. Què fem en
> aquest cas?

Jo crec que el criteri més intel·ligent seria mantenir TOTS els noms en
la seva llengua original (Alacant, New York, Cuenca o Deutschland).
Això, addicionalment, facilitaria la traducció: només hi hauria una
única llista de noms a Debian...

Crec que si volem que se'ns respectin els Alacants, Girones o Lleides
nosaltres hem de respectar les versions pròpies en localitats de
llengües foranes...

El meu parell de cèntims d'Euro...

albert...Reply to: