[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos" --- Jordi Mallach <jordi@debian.org> escribió: 
> Alguns dubtes:
> New York o Nova York (al ser New una paraula
> traduïble)
> Cape Town? Foo Island?
> I el que no són ciutats: estats, continents, zones
> concretes (oceà
> atlàntic, etc)? El rotllo és que moles cadenes
> originals són els noms
> dels llocs en la seua forma anglesa, no el nom
> original. Què fem en
> aquest cas?

  El meu mètode -amb el KStars- va ser tirar del
Google. Gairabé sempre trobes enllaços que et porten a
la plana web del lloc en concret, una vegada allà ja
disposes de més referències per a traduir o deixar
l'original.

  Atentament
  Toni

=====
Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
    Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
    KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
    T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-


		
______________________________________________
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡100 MB GRATIS!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.esReply to: