[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsHe trobat aixo:

/usr/share/xmodmap

Alla hi tinc llistats

/usr/share/xmodmap/xmodmap.es
/usr/share/xmodmap/xmodmap.es_x86

Pero no em queda gens clar que es el que haig de remenar alla dins.

D'altra banda, especificar que fa mesos que vaig amb Sid i mai no havia tingut problemes amb els accents, ha estat alguna cosa relacionada amb l'actualitzacio de paquets d'aquest mati.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: