[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsAu maria !!! 

perdó quim , per no haver contestat ni millor ni mes detallat : 

si no tens el /etc/X11/Xmodmap fes link a ->
/usr/share/xmodmap/xmodmap.es

si vols el pots intentar crear al teu home el link des del .xmodmap.

Això normalment soluciona els problemes d'accents si el xmodmap.es està
be, sino revisa'l i comprova que tens : 

keycode 34 = dead_grave ...algo mes
keycode 48 = dead_acute ...algo mes

que son l'accen obert i tancat.

Be això és si vols usar Xmodmap, pero si la memoria no em falla les
actualment sid i sarge fan servir les XKB extensions de les Xfree ( o
algo així , ho dic tot de memoria ).

llavors va tal com a dit el jordi, configurant be el
/etc/X11/XF86Config-4 on hi has de posar 

    Option     "XkbRules"   "xfree86"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "es"


amb això pots veure que dins el directori de /etc/X11/xkb hi tens totes
les explicacions possibles :
	subdirectori symbols ( el que t'interessa ) hi ha kin caracter mostra
per cada tecla , busca el dead_acute associat a la key <AC11> i el
dead_grabe associat a la key <AD11>. 
	subdirectori keymaps : aki mirat el fitxer xfree86 a l'apartat es
veuras el que has escollit amb les options d'avans que t'apuntaran als
symbols que t'he dit :

xkb_keymap "es" {
  xkb_keycodes    { include "xfree86"       };
  xkb_types      { include "default"       };
  xkb_compatibility  { include "default"       };
  xkb_symbols     { include "en_US(pc105)+es"   }; <--- Part
important
  xkb_geometry    { include "pc(pc102)"      };
};

	Fa molt que m'ho vaig mirar o sigui que suposo que el tema ha d'anar
per aqui , si mes no espero que vegis com funciona.

Ramon


On Wed, 2004-04-07 at 14:17, Quim Gil wrote:
> Ramon Navarro Bosch wrote:
> > Has de mirar el Xmodmap que està malament a debian sid. L'has de
> > modificar de manera que et faci el que vols amb els accents.
> > 
> > /etc/X11/Xmodmap
> 
> No tinc aixo.
> 
> > 
> > o el teu d'usuari si vols.
> > ~/.xmodmap
> 
> Aixo tampoc...
> 
> :?
> 
> Quim

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: