[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accents

Ramon Navarro Bosch wrote:
Has de mirar el Xmodmap que està malament a debian sid. L'has de
modificar de manera que et faci el que vols amb els accents.

/etc/X11/Xmodmap

No tinc aixo.


o el teu d'usuari si vols.
~/.xmodmap

Aixo tampoc...

:?

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: