[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsBe, la cosa es va aclarint.

Si inicio sessio amb Gnome Failsafe rutllen els accents, els euros, els punts flotants...

Si llavors inicio sessio amb Gnome tal qual tornen a no rutllar els accents, etc.

Espero que a algu se li encengui la llumeta.  :)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: