[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualitzo Sid i ara no tinc accentsHe actualitzat tots els paquets que tenia pendents d'actualitzar a Sid. Molt be, ja tinc OpenOffice 1.1.1 i Gimp 2.0, tot i que Firefox s'ha tornat a carregar els bookmarks que hi tenia.

Pero el que mes m'estranya es que he perdut la possibilitat d'escriure accents, i ja he anat a l'xfree86 per a comprovar que hi tenia el teclat correcte (pc105 i tinc un portatil amb ñ, que si veig que puc escriure com a ñññññññññ).

Diagnosi:

- Les tecles d'accents semblen mortes tot i que amb Alt Gr generen el que toca - [[[]]] {{{}}}} . La resta de simbols d'aquestes tecles rutllen tambe: +++++++***** ççççÇÇÇÇ

- L'euro no sap treure euros, i aixo que hi tinc tots els paquets d'euro-support instal¶lats. Surt una e amb accent tancat: ééééééé

- Com heu vist adalt, el punt de ela geminada tampoc no rutlla: ¶¶¶¶¶¶¶¶

La resta sembla que be.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: