[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsHas de mirar el Xmodmap que està malament a debian sid. L'has de
modificar de manera que et faci el que vols amb els accents.

/etc/X11/Xmodmap

o el teu d'usuari si vols.
~/.xmodmap

Ramon  - UPC - EUPM - OISOLUTIONS

On Wed, 2004-04-07 at 14:10, Quim Gil wrote:
> He actualitzat tots els paquets que tenia pendents d'actualitzar a Sid. 
> Molt be, ja tinc OpenOffice 1.1.1 i Gimp 2.0, tot i que Firefox s'ha 
> tornat a carregar els bookmarks que hi tenia.
> 
> Pero el que mes m'estranya es que he perdut la possibilitat d'escriure 
> accents, i ja he anat a l'xfree86 per a comprovar que hi tenia el teclat 
> correcte (pc105 i tinc un portatil amb ñ, que si veig que puc escriure 
> com a ñññññññññ).
> 
> Diagnosi:
> 
> - Les tecles d'accents semblen mortes tot i que amb Alt Gr generen el 
> que toca - [[[]]] {{{}}}} . La resta de simbols d'aquestes tecles 
> rutllen tambe: +++++++***** ççççÇÇÇÇ
> 
> - L'euro no sap treure euros, i aixo que hi tinc tots els paquets 
> d'euro-support instal¶lats. Surt una e amb accent tancat: ééééééé
> 
> - Com heu vist adalt, el punt de ela geminada tampoc no rutlla: ¶¶¶¶¶¶¶¶
> 
> La resta sembla que be.
> 
> Quim

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: