[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les XJa em convenç utilitzar el driver "nv", i que no tingui acceleració 3D no
m'inporta... el problema està en que, amb aquest driver, no aconsegueixo que
funcionin les x... alguna suggerència d'on puc mirar i/o adreçar-me

David
----- Original Message -----
From: "Jordi Mallach" <jordi@debian.org>
To: <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Sent: Saturday, May 17, 2003 1:14 AM
Subject: Re: problemes amb les X

Reply to: