[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instalar debian en un 386 (off topic?)On Sat, May 17, 2003 at 09:01:51AM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>   Precisament el que has indicat anteriorment, falta memòiria per a crear el 
> cau que ni tan sols pot fer el test.

Err, jo suposava que aquest missatge de la cache ix quan s'inicia
l'ordinador, durant el test de memòria, etc. Ja seria xungo que fallara
per falta de memòria en aquest punt... :)

> Sols puntualitzar que instal·lar Potato 
> amb lowmem crec que és la millor opció però això d'actualitzar després a

Potato (2.2) no te disquets lowmem. L'última versió va ser Slink, 2.1.

> Woody... quasi que no em convenç. També aprofito per a dir que el compilador 
> gcc 3.3 ja vé optimitzat a i486 per omissió (desconec si també la versió 
> anterior 3.2). Dic això últim per a que no intenti fer-ho amb Sarge.

En woody està per a i386, i en Sarge es suposa que hi haurà una
libstdc++5 capada per a que funcione tb en els 386.

>   No he intal·lat mai en una màquina menor a un Pentium així que tingue'ns al 
> dia de si ho aconsegueixes. Gràcies

speed.int.oskuro.net és un 386 DX amb 16mb de ram, amb potato :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpkHUBXRTXu9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: