[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les XOn Thu, May 15, 2003 at 11:05:21PM +0200, David Barrabes wrote:
>  mes problemes en el meu proces d'aprenentatge... tinc una GForce 4 amb 128
>  Mb de RAM (AGP x4), i no aconsegueixo arrancar les x... per on comenc,o?
>  ja he probat amb el xf86config, XF86Setup, etc... tot i que li demano que
>  em carregui els drivers de nvidia "nv", quan arrenco les x em diu algo com
>  "no screen found" (no puc ser mes exacte pq he hagut de extreure el disc
>  dur de debian i possar el de WinXP (que hi farem...)

Mira a veure si tens instal·lat el paquet "xfonts-base" i un de
"xfonts-75dpi" o "xfonts-100dpi".

Altres t'han suggerit que et baixes els controladors de la pàgina de
nvidia. Abans de fer açò i instal·lar aquest servidor d'X, has de saber
que no és programari lliure. Si no t'importa utilitzar programari
propietari en el teu ordinador, endavant, segurament és la millor opció.
Si per contra et fa mal rotllo (com a tants altres, entre ells jo)
utilitzar qualsevol mena de programari propietari, pots utilitzar el
driver "nv" que estaves intentant fer anar. La diferència entre un i
l'altre és que el driver "nv" (el lliure) no te suport DRI, és a dir, no
té acceleració 3D, etc. El driver propietari sí té, però molt sovint
li apareixen bugs que fan que casque, que els programes amb GTK2 es vegen
malament, etc i ningú pot fer res per a arreglar-ho pq no hi ha fonts
lliures per a aquest controlador. El millor és fugir de les targetes
nvidia, i si no tens més remei, valorar si de veritat et val la pena el
suport de 3D. En casa de ma mare, tenen una nvidia i el servidor d'X és
el lliure, i no hi ha cap queixa.

>  P.D.: algu em podria recomanar algun lector de correu per a consola f`acil
>  d'instal.lar i comode de fer anar? Gr`acies

Mutt. I el mateix. T'han esmentat "Pine", i tampoc és lliure (a banda de
lleig i cutre ;)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpM6ksRv_fjD.pgp
Description: PGP signature


Reply to: