[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaDisculpa, Jordi: He rellegit el teu missatge i ara veig que no l'havia entès. 
Intentaré esbrinar que li passa el kmail que no li passa el lyx. Gracies i 
salutacions. Pep Roca. 
>
> Jo també veig açò quan gaste el ispell. Pots investigar amb quins
> paràmetres executa kmail ispell? Probablement siga alguna opció
> adicional que li pasa kmail, pero no lyx.
>
> Jordi

-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias  Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: