[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaOn Tue, Apr 09, 2002 at 12:25:17PM +0200, Pep Roca wrote:
> No se si per aquí hi ha algú que utilitzi lyx. El problema que tinc es que 
> quan troba, per exemple, la paraula "l'actualitat" la dona com a dolenta i me 
> suggereix substitüir-la per "l'+actualitat" o quan troba "quiròfans" me 
> suggereix "quiròfan+s". Hi ha forma d'evitar això? Ara mateix, el corrector 
> del kmail dona com a bona la paraula "l'actualitat". Per que no el lyx? 

Jo també veig açò quan gaste el ispell. Pots investigar amb quins
paràmetres executa kmail ispell? Probablement siga alguna opció
adicional que li pasa kmail, pero no lyx.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpvsawXx5yEy.pgp
Description: PGP signature


Reply to: