[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

off-topic: lyx, ispell i catalaHola a tots:

No se si per aquí hi ha algú que utilitzi lyx. El problema que tinc es que 
quan troba, per exemple, la paraula "l'actualitat" la dona com a dolenta i me 
suggereix substitüir-la per "l'+actualitat" o quan troba "quiròfans" me 
suggereix "quiròfan+s". Hi ha forma d'evitar això? Ara mateix, el corrector 
del kmail dona com a bona la paraula "l'actualitat". Per que no el lyx? 
Moltes gracies i salutacions. Pep Roca.
-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias  Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: