[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notícies Setmanals de Debian #14On Tue, Apr 09, 2002 at 01:13:36PM +0200, Joan Valduvieco wrote:
> Hi ha tres petites errades que fa que amb konqueror no es vegi massa bé. Hi 
> ha alguns anchors que no estan tancats. T'adjunto el fitxer corregit.

Pots dir-nos on estan els errors exactament? La pàgina .html no és
l'original, així que necessite aplicar els canvis a ma.

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpgv2EQv1k09.pgp
Description: PGP signature


Reply to: