[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaHola Jordi:

Gràcies per aquesta ràpida reacció!!

A Dimarts 09 Abril 2002 13:06, Jordi Mallach va escriure:
>
> Jo també veig açò quan gaste el ispell. Pots investigar amb quins
> paràmetres executa kmail ispell? Probablement siga alguna opció
> adicional que li pasa kmail, pero no lyx.

Però amb el IceWM o el Windows Maker també em passa. Dius que també et passa 
amb el ispell, es que hi alguna alternativa al mateix? Vaig mirar el aspell, 
però no vaig trobar cap diccionari amb català. Gracies i salutacions. Pep 
Roca.

-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias  Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: