[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterSalut Andrei,

Am pus ceva comentarii în MR ul urcat de tine.

Am aplicat actualizările de surse și am mai tradus câteva șiruri. Vreau
să termina zilele astea cu traducerile și o să anunț când sunt gata.

WIP, nu băgați în seamă acum:
https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/merge_requests/19


La 20.04.2019 12:03, Andrei POPESCU a scris:
> On Ma, 16 apr 19, 17:04:35, Eugen Stan wrote:
>> Eu o să revin pe vineri, după un examen și vreau să termin cu 
>> upgrading.
> Între timp au fost modificări în textul sursă, vezi atașamentul.
>
> Spor,
> Andrei

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: