[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru buster - release-notes.poOn Lu, 08 apr 19, 10:28:17, Andrei POPESCU wrote:
> 
> release-notes/ro/release-notes.po
> 145 mesaje traduse, 4 traduceri aproximative(fuzzy), 3 mesaje netraduse.

Este din nou la 100%, modificările mai jos. Vă rog nu ezitați să 
propuneți modificări.

Ca să fie la fel peste tot în glosar doar am copiat șirul din engleză 
(respectiv am modificat niște șiruri mai vechi).

Credeți că are sens să (încercăm să) traducem termenii respectivi?

Eventual am putea păstra denumirea engleză în paranteză, ceva de genul:

msgid "ACPI"
msgstr "ACPI"

msgid "Advanced Configuration and Power Interface"
msgstr "Interfață pentru configurare avansată și consum de curent (Advanced Configuration and Power Interface)"


Spor,
Andrei


diff --git a/ro/release-notes.po b/ro/release-notes.po
index fb6a935a..eaa1c979 100644
--- a/ro/release-notes.po
+++ b/ro/release-notes.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-01 21:36+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-11 11:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-10 05:09+0300\n"
 "Last-Translator: Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "Language: ro\n"
@@ -123,11 +123,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
 #: en/release-notes.dbk:61
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The license text can also be found at <ulink url=\"http://www.gnu.org/";
-#| "licenses/gpl-2.0.html\"/> and <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
-#| "filename> on &debian;."
 msgid ""
 "The license text can also be found at <ulink url=\"http://www.gnu.org/";
 "licenses/gpl-2.0.html\"/> and <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
@@ -135,7 +130,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Textul licenței se găsește și la <ulink url=\"http://www.gnu.org/licences/";
 "gpl-2.0.html\"/> și <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</filename> pe "
-"&debian;."
+"sisteme &debian;."
 
 #. type: Content of: <book><appendix><title>
 #: en/release-notes.dbk:84
@@ -297,7 +292,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:157
 msgid "fjp, previous release (Etch)"
-msgstr "fjp, versiune precedentă (Etch)"
+msgstr "fjp, versiunea precedentă (Etch)"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:158
@@ -512,20 +507,15 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:253
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>Paul</firstname> <surname>Gevers</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Paul</firstname> <surname>Gevers</surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:257
-#, fuzzy
-#| msgid "nthykier, Jessie release"
 msgid "elbrus, buster release"
-msgstr "nthykier, versiunea Jessie"
+msgstr "elbrus, versiunea buster"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:258
@@ -707,7 +697,7 @@ msgstr "BD"
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:349
 msgid "Blu-ray Disc"
-msgstr "Disc Blu-ray"
+msgstr "Blu-ray Disc"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:352
@@ -742,14 +732,12 @@ msgstr "Dynamic Host Configuration Protocol"
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:364
 msgid "DLBD"
-msgstr ""
+msgstr "DLBD"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:365
-#, fuzzy
-#| msgid "Blu-ray Disc"
 msgid "Dual Layer Blu-ray Disc"
-msgstr "Disc Blu-ray"
+msgstr "Dual Layer Blu-ray Disc"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:368
@@ -849,7 +837,7 @@ msgstr "NBD"
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:405
 msgid "Network Block Device"
-msgstr "Dispozitiv de tip bloc în rețea"
+msgstr "Network Block Device"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:408
@@ -884,12 +872,12 @@ msgstr "Network Information Service"
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:420
 msgid "PHP"
-msgstr ""
+msgstr "PHP"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:421
 msgid "PHP: Hypertext Preprocessor"
-msgstr ""
+msgstr "PHP: Hypertext Preprocessor"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:424

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: