[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterOn Lu, 08 apr 19, 10:28:17, Andrei POPESCU wrote:
> 
> release-notes/ro/issues.po
> 2 mesaje traduse, 7 traduceri aproximative(fuzzy), 43 mesaje netraduse.

Am început să lucrez la issues.po. Între timp a mai primit vreo 20 de 
șiruri, nu cred că termin înainte de weekendul viitor.

Spor,
Andrei

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: