[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterSalutări membri echipei debian,

On Mon, 2019-04-08 at 14:14 +0200, Daniel Șerbănescu wrote:
> În cazul în care nu dorește altcineva să rezerve release-
> notes/ro/whats-new.po aș vrea să-l rezerv eu și să încep traducerea
> de
> miercuri și cred că va fi gata cel târziu weekendul următor.
> Momentan sunt la conferința FOSS North și nu am timp de traducere.

După cum am promis vine și traducerea fișierului whats-new.po.

Andrei, te ocupi tu de verificare și încărcare în salsa?

O zi bună, Daniel
# Romanian translation of the Debian Release Notes
# Copyright (C) 2005-2011 the respective copyright holders:
# This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
# Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007, 2009.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015.
# Igor Știrbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2009.
# ioan-eugen stan <stan.ieugen@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-04 00:27+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-14 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/whats-new.dbk:8
msgid "en"
msgstr "ro"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/whats-new.dbk:9
msgid "What's new in &debian; &release;"
msgstr "Noutăți în &debian; &release;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:11
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> has more information "
"about this topic."
msgstr ""
"Pagina <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> are mai multe "
"informații despre acest subiect."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:22
msgid "Supported architectures"
msgstr "Arhitecturi suportate"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:25
msgid ""
"The following are the officially supported architectures for &debian; "
"&release;:"
msgstr "Următoarele arhitecturi sunt suportate oficial în &debian; &release;:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:31
msgid ""
"32-bit PC (<literal>i386</literal>) and 64-bit PC (<literal>amd64</literal>)"
msgstr ""
"PC pe 32 de biți (<literal>i386</literal>) și PC pe 64 de biți "
"(<literal>amd64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:36
msgid "64-bit ARM (<literal>arm64</literal>)"
msgstr "ARM pe 64 de biți (<literal>arm64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:41
msgid "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"
msgstr "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:46
msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"
msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:51
msgid ""
"MIPS (<literal>mips</literal> (big-endian) and <literal>mipsel</literal> "
"(little-endian))"
msgstr ""
"MIPS (<literal>mips</literal> (big-endian) și <literal>mipsel</literal> "
"(little-endian))"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:56
msgid "64-bit little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"
msgstr "MIPS little-endian pe 64 de biți (<literal>mips64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:61
msgid "64-bit little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"
msgstr "PowerPC little-endian pe 64 de biți (<literal>ppc64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:66
msgid "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"
msgstr "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:72
msgid ""
"You can read more about port status, and port-specific information for your "
"architecture at the <ulink url=\"&url-ports;\">Debian port web pages</ulink>."
msgstr ""
"Puteți să citiți mai multe despre starea portărilor și să aflați detalii "
"specifice arhitecturii dumneavoastră pe <ulink url=\"&url-ports;\">paginile "
"web ale portărilor Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:80
msgid "What's new in the distribution?"
msgstr "Noutăți în distribuție"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:83
#, no-wrap
msgid ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"
msgstr ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:88
msgid ""
"This new release of Debian again comes with a lot more software than its "
"predecessor &oldreleasename;; the distribution includes over &packages-new; "
"new packages, for a total of over &packages-total; packages. Most of the "
"software in the distribution has been updated: over &packages-updated; "
"software packages (this is &packages-update-percent;% of all packages in "
"&oldreleasename;). Also, a significant number of packages (over &packages-"
"removed;, &packages-removed-percent;% of the packages in &oldreleasename;) "
"have for various reasons been removed from the distribution. You will not "
"see any updates for these packages and they will be marked as \"obsolete\" "
"in package management front-ends; see <xref linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Această nouă lansare Debian vine din nou cu mult mai multe programe decât "
"versiunea precedentă, &oldreleasename;, distribuția include peste &packages-"
"new; de pachete noi, ajungând la un total de peste &packages-total; de "
"pachete. Mare parte din programele din distribuție au fost actualizate: "
"peste &packages-updated; de pachete software (adică &packages-update-percent;"
"% din numărul de pachete din &oldreleasename;). De asemenea, datorită unor "
"motive diverse, un număr semnificativ de pachete (peste &packages-removed;, "
"&packages-removed-percent;% din pachetele din &oldreleasename;) au fost "
"eliminate din distribuție. Pentru aceste pachete nu veți mai vedea "
"actualizări, acestea fiind marcate ca „învechite” în interfețele de "
"administrare a pachetelor. Consultați <xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:103
msgid ""
"&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
"Among others it now includes the desktop environments "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.22, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.8, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm>, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.11, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.16, and "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.12."
msgstr ""
"&debian; vine în continuare cu mai multe aplicații și medii de birou. "
"Printre altele, acum include mediul de birou GNOME<indexterm><primary>GNOME</"
"primary></indexterm>, 3.22 KDE Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></"
"indexterm> 5.8, LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm>, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.11, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.16, și "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.12."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:113
msgid ""
"Productivity applications have also been upgraded, including the office "
"suites:"
msgstr ""
"Aplicațiile de productivitate au fost de asemenea actualizate, inclusiv "
"suitele de birou:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:119
msgid ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
"to version 6.1;"
msgstr ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> este "
"actualizat la versiunea 6.1."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:125
msgid ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
"3.1."
msgstr ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> este actualizat "
"la 3.1."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:131
msgid ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 3.4;"
msgstr ""
"GNUCash<indexterm><primary>GNUCash</primary></indexterm> este actualizat la "
"3.4."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:148
msgid ""
"With &releasename;, Debian for the first time brings a mandatory access "
"control framework enabled per default. New installations of &debian; "
"&releasename; will have AppArmor installed and enabled per default. See "
"below for more information."
msgstr ""
"O dată cu &releasename;, Debian pentru prima dată aduce o platformă de "
"control al accesului ce este obligatorie și activată implicit. Noile "
"instalări de &debian; &releasename; vor avea AppArmor instalat și activat în "
"mod implicit. Consultați informațiile de mai jos pentru mai multe detalii."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:155
msgid ""
"Besides, buster is the first Debian release to ship with Rust based programs "
"such as Firefox, ripgrep, fd, exa, etc and a significant number of Rust "
"based libraries (more than 450). Buster ships with Rustc 1.32."
msgstr ""
"În afară de acestea, buster este prima lansare Debian care dispune de "
"programe bazate pe Rust cum ar fi Firefox, ripgrep, fd, exa, etc și un număr "
"significant de biblioteci bazate pe Rust (mai mult de 450). Buster dispune "
"de Rustc 1.32."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:161
msgid ""
"Updates of other desktop applications include the upgrade to "
"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.30."
msgstr ""
"Actualizările altor aplicații pentru mediul de birou includ actualizarea lui "
"Evolution la <indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.30."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:170
msgid ""
"Among many others, this release also includes the following software updates:"
msgstr ""
"Această versiune conține, printre multe altele, și următoarele actualizări:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:180
msgid "Package"
msgstr "Pachet"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:181
msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Versiunea în &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:182
msgid "Version in &release; (&releasename;)"
msgstr "Versiunea în &release; (&releasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:187
msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:188
msgid "2.4.25"
msgstr "2.4.25"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:189
msgid "2.4.38"
msgstr "2.4.38"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:192
msgid ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
"Server"
msgstr ""
"Serverul <acronym>DNS</acronym> BIND<indexterm><primary>BIND</primary></"
"indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:193
msgid "9.10"
msgstr "9.10"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:194
msgid "9.11"
msgstr "9.11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:209
msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:210
msgid "1.7"
msgstr "1.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:211 en/whats-new.dbk:254
msgid "2.1"
msgstr "2.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:221
msgid ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:222
msgid "2.2.27"
msgstr "2.2.27"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:223
msgid "2.3.4"
msgstr "2.3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:226
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:227
msgid "24.5 and 25.1"
msgstr "24.5 și 25.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:228
msgid "26.1"
msgstr "26.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:231
msgid ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
msgstr ""
"Serverul implicit de poștă electronică Exim<indexterm><primary>Exim</"
"primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:232
msgid "4.89"
msgstr "4.89"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:233
msgid "4.92"
msgstr "4.92"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:243
msgid ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
msgstr ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection drept compilator "
"implicit<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:244
msgid "6.3"
msgstr "6.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:245
msgid "7.4 and 8.3"
msgstr "7.4 și 8.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:248
msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:249
msgid "2.8.18"
msgstr "2.8.18"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:250
msgid "2.10.8"
msgstr "2.10.8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:253
msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:255
msgid "2.2"
msgstr "2.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:258
msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:259
msgid "0.92.1"
msgstr "0.92.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:260
msgid "0.92.4"
msgstr "0.92.4"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:263
msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
msgstr "biblioteca <acronym>GNU</acronym> C"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:264
msgid "2.24"
msgstr "2.24"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:265
msgid "2.28"
msgstr "2.28"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:268
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:269
msgid "1.4.45"
msgstr "1.4.45"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:270
msgid "1.4.53"
msgstr "1.4.53"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:273
msgid "Linux kernel image"
msgstr "Imagine de nucleu Linux"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:274
msgid "4.9 series"
msgstr "Seria 4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:275
msgid "4.19 series"
msgstr "Seria 4.19"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:278
msgid "LLVM/Clang toolchain"
msgstr "Ansamblul de unelte LLVM/Clang"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:279
msgid "3.7"
msgstr "3.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:280
msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
msgstr "6.0.1 și 7.0.1 (implicit)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:284
msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:285
msgid "10.1"
msgstr "10.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:286
msgid "10.3"
msgstr "10.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:290
msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:291
msgid "1.10"
msgstr "1.10"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:292
msgid "1.14"
msgstr "1.14"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:302
msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:303
msgid "8"
msgstr "8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:304
msgid "8 and 11"
msgstr "8 și 11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:307
msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:308
msgid "7.4p1"
msgstr "7.4p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:309
msgid "7.9p1"
msgstr "7.9p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:312
msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:313
msgid "5.24"
msgstr "5.24"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:314
msgid "5.28"
msgstr "5.28"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:317
msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:318
msgid "7.0"
msgstr "7.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:319
msgid "7.3"
msgstr "7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:322
msgid ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:323
msgid "3.1.8"
msgstr "3.1.8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:324
msgid "3.3.2"
msgstr "3.3.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:327
msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:328
msgid "9.6"
msgstr "9.6"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:329
msgid "11"
msgstr "11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:339
msgid "Python 3"
msgstr "Python 3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:340
msgid "3.5.3"
msgstr "3.5.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:341
msgid "3.7.2"
msgstr "3.7.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:344
msgid "Rustc"
msgstr "Rustc"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:346
msgid "1.32"
msgstr "1.32"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:349
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:350
msgid "4.5"
msgstr "4.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:351
msgid "4.9"
msgstr "4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:354
msgid "Vim"
msgstr "Vim"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:355
msgid "8.0"
msgstr "8.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:356
msgid "8.1"
msgstr "8.1"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:363
#, no-wrap
msgid " TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?\n"
msgstr " TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:367
msgid "CDs, DVDs, and BDs"
msgstr "CD-uri, DVD-uri și BD-uri"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:369
msgid ""
"The official &debian; distribution now ships on 12 to 14 binary "
"<acronym>DVD</acronym>s <indexterm><primary>DVD</primary></indexterm> "
"(depending on the architecture) and 12 source <acronym>DVD</acronym>s. "
"Additionally, there is a <emphasis>multi-arch</emphasis> <acronym>DVD</"
"acronym>, with a subset of the release for the <literal>amd64</literal> and "
"<literal>i386</literal> architectures, along with the source code. &debian; "
"is also released as Blu-ray <indexterm><primary>Blu-ray</primary></"
"indexterm> (<acronym>BD</acronym>) and dual layer Blu-ray "
"<indexterm><primary>dual layer Blu-ray</primary></indexterm> (<acronym>DLBD</"
"acronym>) images for the <literal>amd64</literal> and <literal>i386</"
"literal> architectures, and also for source code."
msgstr ""
"Distribuția oficială &debian; este disponibilă acum pe 12-14 <acronym>DVD</"
"acronym>-uri cu binare <indexterm><primary>DVD</primary></indexterm> (în "
"funcție de arhitectură) și 12 <acronym>DVD</acronym>-uri cu cod sursă. În "
"plus, există și un <acronym>DVD</acronym> <emphasis>multi-arhitectură</"
"emphasis>, cu un subset al distribuției pentru arhitecturile <literal>amd64</"
"literal> și <literal>i386</literal>, împreună cu codul sursă. &debian; este "
"disponibil și pe imagini Blu-ray<indexterm><primary>Blu-ray</primary></"
"indexterm> (<acronym>BD</acronym>) și Blu-ray cu două straturi "
"<indexterm><primary>dual layer Blu-ray</primary></indexterm> (<acronym>DLBD</"
"acronym>), pentru fiecare din arhitecturile <literal>amd64</literal> și "
"<literal>i386</literal>, și de asemenea pentru codul sursă."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:388
msgid "AppArmor enabled per default"
msgstr "AppArmor este activat în mod implicit"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:390
msgid ""
"&debian; &releasename; has <literal>AppArmor</literal> enabled per default. "
"<literal>AppArmor</literal> is a mandatory access control framework that "
"allows to restrict programs' capabilities like read, write and execute "
"permissions on files or mount, ptrace and signal permissions by defining per-"
"program profiles."
msgstr ""
"&debian; &releasename; are <literal>AppArmor</literal> activat în mod "
"implicit. <literal>AppArmor</literal> este o platformă obligatorie de "
"control al accesului care permite restricționarea capacităților programelor "
"cum ar fi permisiunile de a citi scrie și executa fișiere sau puncte de "
"montare, permisiuni ptrace și signal prin definirea profilelor separate "
"pentru programe."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:397
msgid ""
"The default <systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> package ships "
"with AppArmor profiles for several programs. Some other packages, such as "
"<systemitem role=\"package\">evince</systemitem>, include profiles for the "
"programs they ship. More profiles can be found in the <systemitem role="
"\"package\">apparmor-profiles-extra</systemitem> package."
msgstr ""
"Pachetul implicit <systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> oferă "
"profile AppArmor pentru mai multe programe. Alte pachete, cum ar fi "
"<systemitem role=\"package\">evince</systemitem>, include profile pentru "
"programele pe care le fac disponibile. Mai multe profile pot fi găsite în "
"pachetul <systemitem role=\"package\">apparmor-profiles-extra</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:405
msgid ""
"<literal>AppArmor</literal> is pulled in due to a <literal>Recommends</"
"literal> by the &releasename; Linux kernel package. On systems that are "
"configured to not install <literal>Recommends</literal> per default, the "
"<systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> package can be installed "
"manually in order to enable <literal>AppArmor</literal>."
msgstr ""
"<literal>AppArmor</literal> este instalat ca urmare a unei "
"<literal>Recomandări</literal> a pachetului de nucleu Linux, &releasename;. "
"Pe sisteme care sunt configurate să nu instaleze <literal>Recomandări</"
"literal> în mod implicit, pachetul <systemitem role=\"package\">apparmor</"
"systemitem> poate fi instalat manual pentru a activa <literal>AppArmor</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:415
msgid "Substantially improved man pages for German speaking users"
msgstr ""
"Îmbunătățire substanțială a paginilor de man pentru vorbitorii de limbă "
"germană"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:417
msgid ""
"The documentation (<literal>man</literal>-pages) for several projects like "
"<systemitem role=\"package\">systemd</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">util-linux</systemitem> and <systemitem role=\"package\">mutt</"
"systemitem> has been substantially extended. Please install <systemitem "
"role=\"package\">manpages-de</systemitem> to benefit from the improvements. "
"During the lifetime of &releasename; further new/improved translations will "
"be provided within the <literal>backports</literal> archive."
msgstr ""
"Documentația (<literal>man</literal>-pages) pentru mai multe proiecte cum ar "
"fi <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem>, <systemitem role="
"\"package\">util-linux</systemitem> și <systemitem role=\"package\">mutt</"
"systemitem> a fost extinsă substanțial. Instalați <systemitem role=\"package"
"\">manpages-de</systemitem> pentru a beneficia de îmbunătățiri. În timplul "
"ciclului de lansare a &releasename; mai multe traduceri noi/îmbunătățite vor "
"fi furnizate prin intermediul arhivei <literal>backports</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:430
msgid "Network filtering based on nftables framework by default"
msgstr "Filtrare a rețelei în mod implicit bazată platforma nftables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:432
msgid ""
"Starting with <systemitem role=\"package\">iptables</systemitem> v1.8.2 the "
"binary package includes <literal>iptables-nft</literal> and "
"<literal>iptables-legacy</literal>, two variants of the <literal>iptables</"
"literal> command line interface. The nftables-based variant, using the "
"<literal>nf_tables</literal> Linux kernel subsystem, is the default in "
"buster. The legacy variant uses the <literal>x_tables</literal> Linux kernel "
"subsystem. Users can use the update-alternatives system to select one "
"variant or the other."
msgstr ""
"Începând cu <systemitem role=\"package\">iptables</systemitem> v1.8.2 "
"pachetul binar include <literal>iptables-nft</literal> și <literal>iptables-"
"legacy</literal>, două variante ale interfeței pentru linia de comandă "
"<literal>iptables</literal>. Varianta bazată pe nftables, folosind "
"subsistemul nucleului Linux, <literal>nf_tables</literal>, este implicit în "
"buster. Varianta învechită folosește subsistemul nucleului Linux "
"<literal>x_tables</literal>. Utilizatorii pot să folosească sistemul update-"
"alternatives pentru a selecta una dintre variante."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:442
msgid "This applies to all related tools and utilities:"
msgstr "Aceasta se aplică tuturor uneltelor și utilitarelor:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:444
msgid "iptables"
msgstr "iptables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:445
msgid "iptables-save"
msgstr "iptables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:446
msgid "iptables-restore"
msgstr "iptables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:447
msgid "ip6tables"
msgstr "ip6tables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:448
msgid "ip6tables-save"
msgstr "ip6tables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:449
msgid "ip6tables-restore"
msgstr "ip6tables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:450
msgid "arptables"
msgstr "arptables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:451
msgid "arptables-save"
msgstr "arptables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:452
msgid "arptables-restore"
msgstr "arptables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:453
msgid "ebtables"
msgstr "ebtables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:454
msgid "ebtables-save"
msgstr "ebtables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:455
msgid "ebtables-restore"
msgstr "ebtables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:459
msgid ""
"All these have also gained <literal>-nft</literal> and <literal>-legacy</"
"literal> variants. The -nft option is for users who can't or don't want to "
"migrate to the native <literal>nftables</literal> command line interface. "
"However, users are strongly enouraged to switch to the <literal>nftables</"
"literal> interface rather than using <literal>iptables</literal>."
msgstr ""
"Toate acestea au adunat de asemenea variante <literal>-nft</literal> și "
"<literal>-legacy</literal>. Opțiunea -nft este pentru utilizatori care nu "
"pot sau nu vreau să migreze la interfața nativă pentru linia de comandă "
"<literal>nftables</literal>. În orice caz, utilizatorii sunt încurajați să "
"utilizeze interfața <literal>nftables</literal> în locul utilizării lui "
"<literal>iptables</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:467
msgid ""
"<literal>nftables</literal> provides a full replacement for "
"<literal>iptables</literal>, with much better performance, a refreshed "
"syntax, better support for IPv4/IPv6 dual-stack firewalls, full atomic "
"operations for dynamic ruleset updates, a Netlink API for third party "
"applications, faster packet classification through enhanced generic set and "
"map infrastructures, and <ulink url=\"https://wiki.nftables.org\";>many other "
"improvements</ulink>."
msgstr ""
"<literal>nftables</literal> oferă un înlocuitor total pentru "
"<literal>iptables</literal>, cu mult mai bună performanță, or sintaxă "
"reîmprospătată, suport mai bun pentru firewall-uri dual-stack IPv4/IPv6, "
"operațiuni atomice complete pentru actualizări dinamice ale seturilor de "
"reguli, un API Netlink pentru aplicații terțe, clasificarea pachetelor mai "
"rapidă printr-un set generic îmbunătățit și cartografieri de infrastructuri, "
"și <ulink url=\"https://wiki.nftables.org\";>multe alte îmbunătățiri</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:476
msgid ""
"This movement is in line with what other major Linux distributions are "
"doing, such as RedHat, which now uses <literal>nftables</literal> as its "
"<ulink url=\"https://access.redhat.com/documentation/en-us/";
"red_hat_enterprise_linux/8-beta/html-single/8.0_beta_release_notes/"
"index#networking_2\">default firewalling tool</ulink>."
msgstr ""
"Această mișcare este aliniată la ceea ce alte distribuții majore de Linux "
"efectuează, cum ar fi RedHat, care folosește acum <literal>nftables</"
"literal> ca propriul <ulink url=\"https://access.redhat.com/documentation/en-";
"us/red_hat_enterprise_linux/8-beta/html-single/8.0_beta_release_notes/"
"index#networking_2\">utilitar implicit de firewall</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:482
msgid ""
"Also, please note that all <literal>iptables</literal> binaries are now "
"installed in <literal>/usr/sbin</literal> instead of <literal>/sbin</"
"literal>. A compatibility symlink is in place, but will be dropped after the "
"buster release cycle, so hardcoded binary paths in scripts will need to be "
"corrected and are worth avoiding."
msgstr ""
"De asemenea, luați aminte că toate binarele <literal>iptables</literal> sunt "
"instalate acum în <literal>/usr/sbin</literal> în loc de <literal>/sbin</"
"literal>. O legătură simbolică de compatibilitate le rezervă locul dar "
"aceasta va fi eliminată după ciclul de lansare buster, așadar căile "
"hardcodate către binare din scripturi vor trebui să fie corectate și de "
"regulă evitate."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:489
msgid ""
"Extensive documentation is available in the package's README and NEWS files "
"and on the <ulink url=\"&url-wiki;nftables\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Extensive documentation is available in the package's README and NEWS files "
"and on the <ulink url=\"&url-wiki;nftables\">Wiki-ul Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:496
msgid "Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format"
msgstr "Cryptsetup folosește implicit formatul LUKS2 pe disc"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:498
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">cryptsetup</systemitem> version shipped "
"with Debian buster uses the new on-disk <literal>LUKS2</literal> format. New "
"<literal>LUKS</literal> volumes will use this format by default."
msgstr ""
"Versiunea lui <systemitem role=\"package\">cryptsetup</systemitem> "
"distribuită cu Debian buster folosește noul format pe disc <literal>LUKS2</"
"literal>. Noile volume LUKS vor folosi acest format în mod implicit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:504
msgid ""
"Unlike the previous <literal>LUKS1</literal> format, <literal>LUKS2</"
"literal> provides redundancy of metadata, detection of metadata corruption, "
"and configurable <literal>PBKDF</literal> algorithms. Authenticated "
"encryption is supported as well, but still marked as experimental."
msgstr ""
"În contrast cu formatul anterior <literal>LUKS1</literal>, <literal>LUKS2</"
"literal> oferă redundața metadatelor, detectarea cruperii metadatelor, și "
"algoritmi configurabi <literal>PBKDF</literal>. Criptarea autentificată este "
"suportată de asemenea, dar este încă marcată ca fiind experimentală."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:511
msgid ""
"Existing <literal>LUKS1</literal> volumes will not be updated automatically. "
"They can be converted, but not all <literal>LUKS2</literal> features will be "
"available due to header size incompatibilities. See the <systemitem role="
"\"package\">cryptsetup</systemitem> manpage for more information."
msgstr ""
"Volumele <literal>LUKS1</literal> existente nu vor fi înnoite automat. Ele "
"pot fi convertite, dar nu toate funcționalitățile lui <literal>LUKS2</"
"literal> vor fi disponibile din cauza incompatibilităților de dimensiune a "
"antetelor. Consultați pagina man a <systemitem role=\"package\">cryptsetup</"
"systemitem> pentru mai multe informații."

#, fuzzy
#~| msgid "Debian 7.0 introduces two new architectures:"
#~ msgid "Debian &release; introduces one new architecture:"
#~ msgstr "Debian 7.0 introduce două arhitecturi noi:"

#, fuzzy
#~| msgid "<literal>RAMRUN</literal>"
#~ msgid "PowerPC (<literal>powerpc</literal>)"
#~ msgstr "<literal>RAMRUN</literal>"

#, fuzzy
#~| msgid "9.7"
#~ msgid "9.9"
#~ msgstr "9.7"

#, fuzzy
#~| msgid "2.6 series"
#~ msgid "3.16 series"
#~ msgstr "Seria 2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "5.2.6"
#~ msgid "1.6"
#~ msgstr "5.2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "5.2.6"
#~ msgid "5.6"
#~ msgstr "5.2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "9.7"
#~ msgid "9.4"
#~ msgstr "9.7"

#, fuzzy
#~| msgid "4.4"
#~ msgid "3.4"
#~ msgstr "4.4"

#~ msgid "3.5"
#~ msgstr "3.5"

#, fuzzy
#~| msgid "4.4"
#~ msgid "4.1"
#~ msgstr "4.4"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> package is now a "
#~| "transitional package which employs the new multiarch functionality. If "
#~| "you have <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installed, "
#~| "see the <xref linkend=\"ia32libs\"/> on special steps to take."
#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> package manager has "
#~ "seen a number of improvements since jessie. Most of these apply to "
#~ "<systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> as well. Following "
#~ "are selected highlights of some of these."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> este acum un "
#~ "pachet de tranziție care utilizează noua funcționalitate multiarch. Dacă "
#~ "aveți instalat <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> "
#~ "consultați <xref linkend=\"ia32libs\"/> pentru pașii necesari."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that this replaces the functionality previously provided by the "
#~| "<ulink url=\"http://backports.debian.org/\";>backports.debian.org "
#~| "archive</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "Alternatively, you can also fetch them from <ulink url=\"http://snapshot.";
#~ "debian.org\">snapshot.debian.org</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Aceasta înlocuiește funcționalitatea furnizată anterior de arhiva <ulink "
#~ "url=\"http://volatile.debian.org/\";>backports.debian.org</ulink>."

#, fuzzy
#~| msgid "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"
#~ msgid "Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm>"
#~ msgstr "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"

#~ msgid "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"
#~ msgstr "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"

#~ msgid "5.5"
#~ msgstr "5.5"

#~ msgid ""
#~ "Debian supports Linux Standard Base (<acronym>LSB</acronym>) version 4.1, "
#~ "with one explicit and Debian-specific derogation from the <acronym>LSB</"
#~ "acronym> 4.1 specification: Qt3 is not included. "
#~ "<indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></indexterm>"
#~ msgstr ""
#~ "Debian suportă (<acronym>LSB</acronym>), versiunea 4.1 cu o derogare de "
#~ "la specificația <acronym>LSB</acronym> 4.1 explicită și specifică Debian: "
#~ "Qt3 nu este inclus. <indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></"
#~ "indexterm>"

#~ msgid "ARM EABI ('armel')"
#~ msgstr "ARM (EABI) („armel”)"

#~ msgid "PowerPC ('powerpc')"
#~ msgstr "PowerPC („powerpc”)"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> is upgraded "
#~| "to 1.10;"
#~ msgid ""
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> is upgraded to "
#~ "1.12;"
#~ msgstr ""
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> este "
#~ "actualizat la 1.10."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> is upgraded to "
#~| "2.9."
#~ msgid ""
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> is upgraded to "
#~ "3.0."
#~ msgstr ""
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> este actualizat "
#~ "la 2.9."

#, fuzzy
#~| msgid "2.4.31"
#~ msgid "2.4.10"
#~ msgstr "2.4.31"

#~ msgid "9.8"
#~ msgstr "9.8"

#~ msgid ""
#~ "Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
#~ "acronym>"
#~ msgstr ""
#~ "Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
#~ "acronym>"

#~ msgid "0.68"
#~ msgstr "0.68"

#~ msgid "0.97.2"
#~ msgstr "0.97.2"

#, fuzzy
#~| msgid "0.97.1"
#~ msgid "0.97.3"
#~ msgstr "0.97.1"

#~ msgid "4.80"
#~ msgstr "4.80"

#~ msgid "4.7 on PCs, 4.6 elsewhere"
#~ msgstr "4.7 pe PC-uri, 4.6 în alte părți"

#~ msgid "maradns"
#~ msgstr "maradns"

#~ msgid "1.4.12"
#~ msgstr "1.4.12"

#, fuzzy
#~| msgid "2.0.12"
#~ msgid "2.0.09"
#~ msgstr "2.0.12"

#~ msgid "OpenLDAP"
#~ msgstr "OpenLDAP"

#, fuzzy
#~| msgid "2.4.7"
#~ msgid "2.4.40"
#~ msgstr "2.4.7"

#~ msgid "6.0p1"
#~ msgstr "6.0p1"

#~ msgid "5.14"
#~ msgstr "5.14"

#~ msgid "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
#~ msgstr "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#~ msgid "5.4"
#~ msgstr "5.4"

#~ msgid "9.1"
#~ msgstr "9.1"

#~ msgid "3.6"
#~ msgstr "3.6"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "&debian; &release; introduces preliminary support for systemd, an init "
#~| "system with advanced monitoring, logging and service management "
#~| "capabilities."
#~ msgid ""
#~ "Introduced in &debian; &oldrelease;, <systemitem role=\"package"
#~ "\">systemd</systemitem> is now the default init system. It provides "
#~ "advanced monitoring, logging, and service management capabilities."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; introduce suport preliminar pentru systemd, un sistem "
#~ "de inițializare cu capabilități avansate de monitorizare, jurnalizare și "
#~ "management al serviciilor."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "While it is designed as a drop-in <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~| "systemitem> replacement and as such makes use of existing SysV init "
#~| "scripts, the <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> package "
#~| "can be installed safely alongside <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~| "systemitem> and started via the <literal>init=/bin/systemd</literal> "
#~| "kernel option. To utilize the features provided by systemd, about 50 "
#~| "packages already provide native support, among them core packages like "
#~| "udev, dbus and rsyslog."
#~ msgid ""
#~ "While it is designed as a drop-in <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> replacement and as such makes use of existing SysV init "
#~ "scripts, the <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> package "
#~ "can be installed safely alongside <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> and started via the <literal>init=/bin/systemd</literal> "
#~ "kernel option. The <systemitem role=\"package\">systemd-sysv</"
#~ "systemitem> package provides the <literal>/sbin/init</literal> "
#~ "replacement."
#~ msgstr ""
#~ "Deși este conceput ca un înlocuitor complet pentru <systemitem role="
#~ "\"package\">sysvinit</systemitem> și se folosește de scripturile init "
#~ "SysV, pachetul <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> poate fi "
#~ "instalat în siguranță alături de <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> și pornit cu opțiunea de nucleu <literal>init=/bin/systemd</"
#~ "literal>. Aproximativ 50 de pachete oferă deja suport nativ, pentru a "
#~ "utiliza funcțiile oferite de systemd. Printre acestea se află pachete "
#~ "centrale, cum ar fi udev, dbus și rsyslog."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "systemd is shipped as a technology preview in &debian; &release;. For "
#~| "more information on this topic, see the Debian <ulink url=\"http://wiki.";
#~| "debian.org/systemd\">wiki</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "For more information on this topic, see the Debian <ulink url=\"http://";
#~ "wiki.debian.org/systemd\">wiki</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "systemd este inclus ca previzualizare de tehnologie în &debian; "
#~ "&release;. Pentru mai multe informații pe această temă consultați <ulink "
#~ "url=\"http://wiki.debian.org/systemd\";>wikiul</ulink> Debian."

#~ msgid "Multimedia"
#~ msgstr "Multimedia"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that the hardened build flags are not enabled by default in "
#~| "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>, so are not used "
#~| "automatically when locally building software. The package <systemitem "
#~| "role=\"package\">hardening-wrapper</systemitem> can provide a "
#~| "<systemitem>gcc</systemitem> with these flags enabled."
#~ msgid ""
#~ "Continuing on the path set by &Oldreleasename;, more packages have been "
#~ "built with hardened compiler flags. Also, the stack protector flag has "
#~ "been switched to stack-protector-strong for extra hardening. Note that "
#~ "the hardened build flags are not enabled by default in <systemitem role="
#~ "\"package\">gcc</systemitem>, so they are not used automatically when "
#~ "locally building software. The package <systemitem role=\"package"
#~ "\">hardening-wrapper</systemitem> can provide a <systemitem>gcc</"
#~ "systemitem> with these flags enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Țineți cont că opțiunile de întărire nu sunt activate implicit în "
#~ "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>, deci nu sunt folosite "
#~ "automat atunci când compilați software local. Pachetul <systemitem role="
#~ "\"package\">hardening-wrapper</systemitem> poate furniza un "
#~ "<systemitem>gcc</systemitem> cu aceste opțiuni activate."

#~ msgid "Hardened security"
#~ msgstr "Securitate întărită"

#~ msgid ""
#~ "s390x, 64-bit port for IBM System z machines intended to replace s390."
#~ msgstr ""
#~ "s390x, portarea pe 64 de biți pentru computerele IBM System z, pentru a "
#~ "înlocui s390."

#~ msgid ""
#~ "armhf, an alternative to armel for ARMv7 machines with hard-float. A lot "
#~ "of modern ARM boards and devices ship with a floating-point unit (FPU), "
#~ "but the older Debian armel port doesn't take much advantage of it. The "
#~ "armhf port was started to improve this situation and also take advantage "
#~ "of other features of newer ARM CPUs. The Debian armhf port requires at "
#~ "least an ARMv7 CPU with Thumb-2 and VFP3D16 coprocessor."
#~ msgstr ""
#~ "armhf, o alternativă la armel pentru sisteme ARMv7 cu unitate de calcul "
#~ "cu virgulă mobilă. Multe plăci ARM moderne includ o unitate pentru calcul "
#~ "cu virgulă mobilă (FPU), dar portarea armel nu profită prea mult în urma "
#~ "acesteia. Portarea armhf a fost creată pentru îmbunătăți această situație "
#~ "și totodată pentru a profita de alte facilități ale noilor procesoare "
#~ "ARM. Portarea Debian armhf necesită cel puțin un procesor ARMv7 cu co-"
#~ "procesor Thumb-2 și VFP3D16."

#~ msgid "32-bit PC ('i386')"
#~ msgstr "PC pe 32 biți („i386”)"

#~ msgid "SPARC ('sparc')"
#~ msgstr "SPARC („sparc”)"

#~ msgid "Intel Itanium ('ia64')"
#~ msgstr "Intel Itanium („ia64”)"

#~ msgid "S/390 ('s390')"
#~ msgstr "S/390 („s390”)"

#~ msgid ""
#~ "In addition to the officially supported architectures, &debian; wheezy "
#~ "contains the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') "
#~ "introduced in &debian; squeeze, as a technology preview. These ports are "
#~ "the first ones included in a Debian release which aren't based on the "
#~ "Linux kernel, but instead use the kernel of FreeBSD with a GNU userland. "
#~ "Users of these versions however should be warned that the quality of "
#~ "these ports is still catching up with the outstanding high quality of our "
#~ "Linux ports, and that some advanced desktop features are not supported "
#~ "yet. However, the support of common server software is strong and extends "
#~ "the features of Linux-based Debian versions by the unique features known "
#~ "from the BSD world."
#~ msgstr ""
#~ "Suplimentar față de arhitecturile suportate oficial, &debian; wheezy "
#~ "conține portările GNU/kFreeBSD („kfreebsd-amd64” și „kfreebsd-i386”) "
#~ "introduse în &debian; squeeze ca și previzualizare tehnologică. Aceste "
#~ "portări sunt primele introduse într-o versiune Debian care nu sunt bazate "
#~ "pe nucleul Linux și folosesc în schimb nucleul din FreeBSD cu utilitare "
#~ "GNU. Utilizatorii acestor portări ar trebui să țină cont de faptul că "
#~ "acestea au de recuperat până ajung la calitatea deosebită oferită de "
#~ "portările Linux, și că unele funcționalități de birou avansate nu sunt "
#~ "încă disponibile. Totuși, principalele aplicații server sunt foarte bine "
#~ "suportate și extind caracteristicile sistemului Debian bazat pe Linux cu "
#~ "trăsăturile unice din lumea BSD."

#~ msgid "What's new for S390?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru S390?"

#~ msgid ""
#~ "&debian; wheezy will be the last release to support the 31-bit "
#~ "<literal>s390</literal> port. A new 64-bit port called <literal>s390x</"
#~ "literal> has been created featuring the same hardware support as "
#~ "<literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Machines will need to be "
#~ "reinstalled with the new port; in-place migration is not possible."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; wheezy va fi ultima versiune cu suport pentru portarea pe 31 de "
#~ "biți <literal>s390</literal>. A fost creată o nouă portare pe 64 de biți, "
#~ "denumită <literal>s390x</literal> care oferă același suport hardware ca "
#~ "și <literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Computerele vor trebui re-"
#~ "instalate, deoarece migrarea in-situ nu este posibilă."

#~ msgid "What's new for kFreeBSD?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru kFreeBSD?"

#~ msgid "The kFreeBSD kernel is available in versions 8.3 and 9.0."
#~ msgstr "Nucleul kFreeBSD este disponibil în versiunile 8.3 și 9.0."

#~ msgid "New features in this release include:"
#~ msgstr "Noi funcționalități în această versiune includ:"

#~ msgid ""
#~ "ZFS version 19 adds support for block-level deduplication, triple-parity "
#~ "RAID-Z, improvements to ZIL and snapshotting."
#~ msgstr ""
#~ "ZFS versiunea 19 adaugă suport pentru deduplicare la nivel de bloc, RAID-"
#~ "Z cu triplă paritate, îmbunătățiri la ZIL și instantanee."

#~ msgid ""
#~ "iSCSI target, using the <systemitem role=\"package\">istgt</systemitem> "
#~ "userspace utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Target iSCSI, folosind utilitarele <systemitem role=\"package\">istgt</"
#~ "systemitem>."

#~ msgid "Full-disk encryption using <command>geli</command>"
#~ msgstr "Criptare integrală a discului folosind <command>geli</command>"

#~ msgid ""
#~ "Full userspace support for FreeBSD jails is also available in &debian; "
#~ "&release;. See the <ulink url=\"&url-wiki;Debian_GNU/kFreeBSD/Jails"
#~ "\">Debian Wiki</ulink> for the details."
#~ msgstr ""
#~ "Suport complet pentru jailuri FreeBSD este de asemenea disponibil în "
#~ "&debian; &release;. Consultați <ulink url=\"&url-wiki;Debian_GNU/"
#~ "kFreeBSD/Jails\">Debian Wiki</ulink> pentru detalii."

#~ msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.5 to X.Org 7.7."
#~ msgstr "În această versiune, &debian; trece de la X.Org 7.5 la X.org 7.7."

#~ msgid ""
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5 "
#~ "replaces OpenOffice.org, which is now only a transitional package that "
#~ "can be removed;"
#~ msgstr ""
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5 "
#~ "înlocuiește OpenOffice.org, care este acum doar un pachet de tranziție ce "
#~ "poate fi îndepărtat."

#~ msgid ""
#~ "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4 replaces "
#~ "KOffice, which is now only a transitional package that can be removed;"
#~ msgstr ""
#~ "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4 "
#~ "înlocuiește KOffice, care este acum doar un pachet de tranziție ce poate "
#~ "fi îndepărtat."

#~ msgid ""
#~ "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
#~ "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4 and "
#~ "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10. The "
#~ "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also "
#~ "been updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
#~ "(version 10 ESR) is the unbranded "
#~ "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
#~ "application> web browser and <systemitem role=\"package\">icedove</"
#~ "systemitem> (version 10) is the unbranded "
#~ "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
#~ "indexterm></application> mail client."
#~ msgstr ""
#~ "Și alte aplicații de birou au fost actualizate, printre care "
#~ "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> la versiunea "
#~ "3.4 și Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> la "
#~ "versiunea 2.10. Suita Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></"
#~ "indexterm> a fost și ea actualizată: <systemitem role=\"package"
#~ "\">iceweasel</systemitem> (versiunea 10 ESR) este navigatorul "
#~ "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
#~ "application> fără marca înregistrată „Firefox” și <systemitem role="
#~ "\"package\">icedove</systemitem> (versiunea 10) este clientul de poștă "
#~ "electronică <application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</"
#~ "primary></indexterm></application> fără marca înregistrată „Thunderbird”."

#~ msgid "2.2.16"
#~ msgstr "2.2.16"

#~ msgid "0.65"
#~ msgstr "0.65"

#~ msgid "4.72"
#~ msgstr "4.72"

#~ msgid "2.6"
#~ msgstr "2.6"

#~ msgid "2.8"
#~ msgstr "2.8"

#~ msgid "1.4.28"
#~ msgstr "1.4.28"

#~ msgid "1.4.03"
#~ msgstr "1.4.03"

#~ msgid "5.1"
#~ msgstr "5.1"

#~ msgid "5.5p1"
#~ msgstr "5.5p1"

#~ msgid "5.10"
#~ msgstr "5.10"

#~ msgid "5.3"
#~ msgstr "5.3"

#~ msgid "2.7"
#~ msgstr "2.7"

#~ msgid "8.4"
#~ msgstr "8.4"

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid "Multiarch"
#~ msgstr "Multiarch"

#~ msgid ""
#~ "New in &debian; &release; is <emphasis>multiarch</emphasis>. Multiarch "
#~ "lets you install packages from multiple architectures on the same "
#~ "machine. This is useful in various ways, but the most common is "
#~ "installing both 64 and 32-bit software on the same machine and having "
#~ "dependencies correctly resolved automatically. The &debian; wiki has "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO\";>an extensive "
#~ "manual</ulink> on how to make use of this functionality if you need it."
#~ msgstr ""
#~ "O noutate în &debian; &release; este <emphasis>multiarch</emphasis>. "
#~ "Multiarch permite instalarea pachetelor cu arhitectură diferită pe "
#~ "același sistem. Acest lucru este util în multe situații, dar cea mai "
#~ "comună este instalarea de software pe 64 și 32 de biți pe același sistem "
#~ "cu rezolvarea automată a dependențelor. Wikiul &debian; conține <ulink "
#~ "url=\"http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO\";>un manual detaliat</ulink> "
#~ "despre cum puteți beneficia de această funcționalitate în cazul în care "
#~ "este necesară."

#~ msgid "Dependency booting"
#~ msgstr "Inițializare pe bază de dependențe"

#~ msgid ""
#~ "The dependency-based boot sequencing introduced with &debian; "
#~ "&oldrelease; is now always enabled, including for users of <systemitem "
#~ "role=\"package\">file-rc</systemitem>."
#~ msgstr ""
#~ "Secvențierea inițializării pe baza dependențelor introdusă cu &debian; "
#~ "&oldrelease; este acum întotdeauna activată, chiar și pentru utilizatorii "
#~ "<systemitem role=\"package\">file-rc</systemitem>."

#~ msgid ""
#~ "For optimal sequencing, all init.d scripts should declare their "
#~ "dependencies in an LSB header. This is already the case for scripts "
#~ "shipped in &debian;, but users should check their local scripts and "
#~ "consider adding that information."
#~ msgstr ""
#~ "Pentru o secvențiere optimă toate scripturile init.d ar trebui să declare "
#~ "dependențe în antetul LSB. Acest lucru este deja asigurat pentru "
#~ "scripturile incluse în &debian;, dar utilizatorii ar trebui să își "
#~ "verifice propriile scripturi și să adauge aceste informații."

#~ msgid ""
#~ "For more information on this feature refer to the information available "
#~ "in <filename>/usr/share/doc/insserv/README.Debian</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Pentru mai multe informații despre această funcție consultați <filename>/"
#~ "usr/share/doc/insserv/README.Debian</filename>."

#~ msgid "systemd"
#~ msgstr "systemd"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &releasename; comes with improved multimedia support: "
#~ "<systemitem role=\"package\">ffmpeg</systemitem> has been replaced by the "
#~ "libav fork (<systemitem role=\"package\">libav-tools</systemitem>), which "
#~ "is considered to feature a more conservative release process and thus fit "
#~ "better to &debian;'s needs. It provides all libraries and prepares an "
#~ "upgrade path for existing application packages. The full-featured libav "
#~ "libraries and frontends include e.g. <command>mplayer</command>, "
#~ "<command>mencoder</command>, <command>vlc</command> and "
#~ "<command>transcode</command>. Additional codec support is provided e.g. "
#~ "through <command>lame</command> for MP3 audio encoding, "
#~ "<command>xvidcore</command> for MPEG-4 ASP video encoding, <command>x264</"
#~ "command> for H.264/MPEG-4 AVC video encoding, <command>vo-aacenc</"
#~ "command> for AAC audio encoding and <command>opencore-amr</command> and "
#~ "<command>vo-amrwbenc</command> for Adaptive Multi-Rate Narrowband and "
#~ "Wideband encoding and decoding, respectively. For most use cases, "
#~ "installation of packages from third-party repositories should not be "
#~ "necessary anymore. The times of crippled multimedia support in &debian; "
#~ "are finally over!"
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &releasename; include suport multimedia îmbunătățit: <systemitem "
#~ "role=\"package\">ffmpeg</systemitem> a fost înlocuit cu alternativa libav "
#~ "(<systemitem role=\"package\">libav-tools</systemitem>), a cărei proces "
#~ "de dezvoltare și lansare este considerat mai conservator, și în "
#~ "consecință, mai potrivit cu necesitățile &debian;. Sunt furnizate toate "
#~ "bibliotecile și se oferă o cale de actualizare pentru pachetele cu "
#~ "aplicații existente. Bibliotecile libav și interfețele respective includ "
#~ "de exemplu <command>mplayer</command>, <command>mencoder</command>, "
#~ "<command>vlc</command> și <command>transcode</command>. Suport "
#~ "suplimentar de codec este furnizat prin <command>lame</command> pentru "
#~ "codare MP3 audio, <command>xvidcore</command> pentru codare video MPEG-4 "
#~ "ASP, <command>x264</command> pentru codare video H.264/MPEG-4 AVC, "
#~ "<command>vo-aacenc</command> pentru codare audio AAC și <command>opencore-"
#~ "amr</command> și <command>vo-amrwbenc</command> pentru codare și decodare "
#~ "Adaptive Multi-Rate Narrowband și respectiv Wideband. Pentru majoritatea "
#~ "utilizărilor instalarea de pachete din surse terțe ar trebui să nu fie "
#~ "necesară. Vremurile în care &debian; avea suport multimedia incomplet au "
#~ "trecut!"

#~ msgid ""
#~ "Many Debian packages have now been built with <systemitem role=\"package"
#~ "\">gcc</systemitem> compiler hardening flags enabled. These flags enable "
#~ "various protections against security issues such as stack smashing, "
#~ "predictable locations of values in memory, etc. An effort has been made "
#~ "to ensure that as many packages as possible include these flags, "
#~ "especially focusing on those in the 'base'-installation, network-"
#~ "accessible daemons and packages which have had security issues in recent "
#~ "years."
#~ msgstr ""
#~ "Multe pachete Debian au fost compilate cu opțiunile de întărire ale "
#~ "compilatorului <systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>. Aceste "
#~ "opțiuni activează protecții împotriva unor probleme de securitate cum ar "
#~ "fi „stack smashing”, locații previzibile ale valorilor în memorie, etc. S-"
#~ "au depus eforturi pentru a include aceste opțiuni la cât mai multe "
#~ "pachete, cu accent pe cele din instalarea de bază, daemoni accesibili din "
#~ "rețea și pachete care au avut probleme de securitate în anii precedenți."

#~ msgid "AppArmor"
#~ msgstr "AppArmor"

#~ msgid ""
#~ "Debian 7.0 supports the AppArmor Mandatory Access Control system. When "
#~ "enabled, AppArmor confines programs according to a set of rules that "
#~ "specify what files a given program can access. This proactive approach "
#~ "helps protecting the system against both known and unknown "
#~ "vulnerabilities."
#~ msgstr ""
#~ "Debian 7.0 suportă sistemul de control obligatoriu al accesului "
#~ "(Mandatory Access Control) AppArmor. Atunci când este activat AppArmor "
#~ "restricționează programele conform unui set de reguli care specifică ce "
#~ "fișiere pot fi accesate de un anume program. Această abordare proactivă "
#~ "ajută la protejarea sistemului față de vulnerabilități cunoscute sau "
#~ "necunoscute."

#~ msgid ""
#~ "AppArmor is disabled by default in Debian 7.0. The &debian; wiki has "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/AppArmor\";>instructions</ulink> on "
#~ "how to use this functionality."
#~ msgstr ""
#~ "Implicit AppArmor este dezactivat în Debian 7.0. Wikiul &debian; are "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/AppArmor\";>instrucțiuni</ulink> "
#~ "despre utilizarea acestei funcționalități."

#~ msgid "The stable-backports section"
#~ msgstr "Secțiunea backportări pentru „stabil” (stable-backports)"

#~ msgid ""
#~ "In order to use packages from <literal>&releasename;-backports</literal>, "
#~ "you can add an entry to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru a folosi pachete din <literal>&releasename;-backports</literal>, "
#~ "puteți adăuga aceste linii în <filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main contrib"

#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>&releasename;-backports</"
#~ "literal> section and they will be available for installation in the same "
#~ "way as the old backports.debian.org archive."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>apt-get update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>&releasename;-backports</"
#~ "literal> și acestea vor fi disponibile spre instalare în același mod ca "
#~ "și din vechea arhivă backports.debian.org."

#~ msgid ""
#~ "When a new package is made available via <literal>&releasename;-"
#~ "backports</literal> to fix a security issue, this will be announced on "
#~ "the <ulink url=\"http://lists.debian.org/debian-backports-announce/";
#~ "\">debian-backports-announce</ulink> mailing list."
#~ msgstr ""
#~ "Atunci când un pachet nou este distribuit prin <literal>&releasename;-"
#~ "backports</literal> pentru a rezolva o problemă de securitate acest lucru "
#~ "va fi anunțat pe lista de poștă electronică <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-backports-announce/\">debian-backports-announce</ulink>."

#~ msgid "The stable-updates section"
#~ msgstr "Secțiunea actualizări pentru „stabil” (stable-updates)"

#~ msgid ""
#~ "Some packages from <literal>proposed-updates</literal> may also be made "
#~ "available via the <literal>&releasename;-updates</literal> mechanism. "
#~ "This path will be used for updates which many users may wish to install "
#~ "on their systems before the next point release is made, such as updates "
#~ "to virus scanners and timezone data. All packages from "
#~ "<literal>&releasename;-updates</literal> will be included in point "
#~ "releases."
#~ msgstr ""
#~ "Anumite pachete din <literal>proposed-updates</literal> ar putea fi puse "
#~ "la dispoziție prin mecanismul <literal>&releasename;-updates</literal>. "
#~ "Această cale va fi folosită pentru actualizări pe care mulți utilizatori "
#~ "le vor dori instalate pe sistemele lor înainte de următoarea actualizare "
#~ "intermediară, cum ar fi actualizările pentru programele de căutare a "
#~ "virușilor și informațiile de fus orar. <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> vor fi incluse în actualizări intermediare."

#~ msgid ""
#~ "In order to use packages from <literal>&releasename;-updates</literal>, "
#~ "you can add an entry to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru a folosi pachete din <literal>&releasename;-updates</literal>, "
#~ "puteți adăuga aceste linii în <filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"

#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> section and will consider them when looking for packages to "
#~ "upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>apt-get update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> și le va lua în considerare când va căuta pachete de actualizat."

#~ msgid ""
#~ "Note that if <literal>APT::Default-Release</literal> is set in your "
#~ "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename> (or in any of <filename>/etc/apt/"
#~ "apt.conf.d/*</filename>), then, in order for automatic upgrades to work, "
#~ "it is necessary to add the following configuration block into <filename>/"
#~ "etc/apt/preferences</filename> (see "
#~ "<citerefentry><refentrytitle>apt_preferences</refentrytitle> "
#~ "<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> for more information):"
#~ msgstr ""
#~ "Țineți cont că atunci când aveți configurat <literal>APT::Default-"
#~ "Release</literal> în <filename>/etc/apt/apt.conf</filename> (sau "
#~ "<filename>/etc/apt/apt.conf.d/*</filename>) va fi necesar să adăugați "
#~ "următoarea configurație în <filename>/etc/apt/preferences</filename> "
#~ "(consultați <citerefentry><refentrytitle>apt_preferences</refentrytitle> "
#~ "<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> pentru mai multe informații):"

#~ msgid ""
#~ "Package: *\n"
#~ "Pin: release o=&debian;,n=&releasename;-updates\n"
#~ "Pin-Priority: 990"
#~ msgstr ""
#~ "Package: *\n"
#~ "Pin: release o=&debian;,n=&releasename;-updates\n"
#~ "Pin-Priority: 990"

#~ msgid ""
#~ "When a new package is made available via <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal>, this will be announced on the <ulink url=\"http://lists.debian.";
#~ "org/debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink> mailing list."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetele noi disponibile prin <literal>&releasename;-updates</literal> "
#~ "vor fi anunțate pe lista de poștă electronică <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink>."

#~ msgid "GNOME 3"
#~ msgstr "GNOME 3"

#~ msgid ""
#~ "GNOME has undergone a major interface rewrite in the upgrade to version "
#~ "3.4. The traditional GNOME panel has been replaced by the <quote>shell</"
#~ "quote>, an innovative interface with major usability improvements."
#~ msgstr ""
#~ "GNOME a fost supus unei rescrieri majore a interfeței în cadrul "
#~ "actualizării la versiunea 3.4. Panoul GNOME tradițional a fost înlocuit "
#~ "de <quote>shell</quote>, o interfață inovatoare cu îmbunătățiri majore în "
#~ "uzabilitate."

#~ msgid ""
#~ "Among other things, it features dynamic workspaces, an on-screen keyboard "
#~ "(Caribou), instant messaging built into the interface, and integration "
#~ "with the GNOME keyring and PolicyKit."
#~ msgstr ""
#~ "Printre altele aceasta furnizează spații de lucru dinamice, o tastatură "
#~ "de ecran (Caribou), mesagerie instant integrată în interfață și integrare "
#~ "cu inelul de chei GNOME și cu PolicyKit."

#~ msgid ""
#~ "If you want to keep an interface closer to the GNOME 2.30 version in "
#~ "wheezy, you can select the <quote>GNOME Classic</quote> session at the "
#~ "login prompt. It will bring you an improved version of the traditional "
#~ "panel. You can still edit the panel to add more applets, by using the "
#~ "hidden alt+right click combination."
#~ msgstr ""
#~ "Dacă doriți să mențineți în wheezy o interfață mai apropiată de versiunea "
#~ "2.30 puteți selecta sesiunea <quote>GNOME Classic</quote> atunci când vă "
#~ "autentificați. Aceasta aduce o versiune îmbunătățită a panoului "
#~ "tradițional. Puteți edita panoul pentru a adăuga mai multe aplicații "
#~ "folosind combinația ascunsă alt+clic dreapta."

#~ msgid ""
#~ "If your hardware is not compatible with the GNOME shell's requirements, "
#~ "you will also be redirected to the <quote>classic</quote> interface."
#~ msgstr ""
#~ "Veți fi redirectat la interfața <quote>classic</quote> și în cazul în "
#~ "care aveți hardware incompatibil cu cerințele GNOME shell."

#~ msgid "New and removed applications"
#~ msgstr "Aplicații noi sau scoase din distribuție"

#~ msgid ""
#~ "Sushi is a new previewing application. Just press the space key on a file "
#~ "in the file manager, and enjoy."
#~ msgstr ""
#~ "Sushi este o nouă aplicație de previzualizare. Apăsați tasta de spațiu pe "
#~ "un fișier în managerul de fișiere și savurați."

#~ msgid ""
#~ "The Tracker indexing tool is now part of the GNOME desktop. After your "
#~ "first login, it will index your desktop, and is now available as the "
#~ "default search tool. It is also the key to the new GNOME documents tool "
#~ "to manage your recently used documents."
#~ msgstr ""
#~ "Utilitarul de indexare Tracker este acum parte din mediul GNOME. După "
#~ "prima autentificare acesta va indexa mediul de lucru și este utilitarul "
#~ "implicit de căutare. Este folosit și pentru a gestiona documentele "
#~ "utilizate recent în noul utilitar GNOME documents."

#~ msgid ""
#~ "Audio and mixing applications now require the PulseAudio sound daemon, "
#~ "which provides per-application mixing."
#~ msgstr ""
#~ "Aplicațiile audio și de mixare acum necesită daemonul de sunet "
#~ "PulseAudio, care furnizează mixare per aplicație."

#~ msgid ""
#~ "The help system has been entirely redesigned, with a new documentation "
#~ "format."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de ajutor a fost reproiectat cu totul, cu un nou format de "
#~ "documentație."

#~ msgid ""
#~ "GNOME boxes is a tool to handle your virtual machines, integrated to the "
#~ "shell and using QEMU/KVM."
#~ msgstr ""
#~ "GNOME boxes este un utilitar pentru gestionarea mașinilor virtuale. "
#~ "Acesta este integrat în shell și folosește QEMU/KVM."

#~ msgid ""
#~ "Some other new applications: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
#~ "PackageKit, GNOME color manager, Rygel."
#~ msgstr ""
#~ "Alte aplicații: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME PackageKit, "
#~ "GNOME color manager, Rygel."

#~ msgid ""
#~ "Ekiga is no longer part of GNOME. Many of its features are now available "
#~ "in Empathy."
#~ msgstr ""
#~ "Ekiga nu mai face parte din GNOME. Multe din funcțiile acestuia sunt acum "
#~ "disponibile în Empathy."

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Setări"

#~ msgid ""
#~ "Most technologies underlying GNOME are still here: the D-Bus messaging "
#~ "system, the PolicyKit permissions manager, the GStreamer multimedia "
#~ "system, the gvfs virtual file system, the MIME system, the ConsoleKit, "
#~ "udisks and upower interfaces to hardware management; all are kept without "
#~ "major changes."
#~ msgstr ""
#~ "Majoritatea tehnologiilor ce stau la baza GNOME sunt prezente în "
#~ "continuare: sistemul de mesagerie D-Bus, gestionarul de permisiuni "
#~ "PolicyKit, sistemul multimedia GStreamer, sistemul virtual de fișiere "
#~ "gvfs, sistemul MIME, ConsoleKit, interfețele pentru gestionarea hardware-"
#~ "ului udisks și upower. Toate au fost păstrate fără modificări majore."

#~ msgid ""
#~ "However, the underlying configuration system to GNOME has undergone a "
#~ "major evolution, from GConf to a new system named GSettings, which is "
#~ "much faster and more versatile. The settings can be browsed or edited "
#~ "using the (recommended) gsettings command-line tool, or the dconf-editor "
#~ "graphical tool. The GConf system is still available for third-party "
#~ "applications that use it."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de configurare GNOME a suferit o evoluție majoră, de la GConf la "
#~ "un nou sistem denumit GSettings, care este mult mai rapid și mai "
#~ "versatil. Setările pot fi vizualizate sau editate folosind utilitarul "
#~ "pentru linia de comandă gsettings (recomandat) sau editorul grafic dconf-"
#~ "editor. Sistemul GConf este în continuare disponibil pentru aplicații "
#~ "terțe care îl folosesc."

#~ msgid ""
#~ "Most settings are migrated upon upgrade, but for technical and conceptual "
#~ "reasons, a selected number of settings are not:"
#~ msgstr ""
#~ "Majoritatea setărilor sunt migrate la actualizare, dar din motive tehnice "
#~ "sau conceptuale câteva setări anume nu au fost migrate:"

#~ msgid ""
#~ "default session and language (now managed by the accountsservice daemon);"
#~ msgstr ""
#~ "sesiunea și limba implicită (gestionate acum de daemonul accountsservice)"

#~ msgid "desktop wallpaper;"
#~ msgstr "imaginea de fundal"

#~ msgid "default GTK+ theme (none of the previous themes exist anymore);"
#~ msgstr "tema GTK+ implicită (niciuna din temele precedente nu mai există)"

#~ msgid ""
#~ "panel and applets configuration (applets now use relative positioning);"
#~ msgstr ""
#~ "configurația panoului și aplicațiile aferente (aplicațiile folosesc acum "
#~ "poziționare relativă)"

#~ msgid ""
#~ "default browser and mailer (the settings are now part of the MIME system "
#~ "through <literal>x-scheme-handler/*</literal> types)."
#~ msgstr ""
#~ "navigatorul și programul de e-mail implicit (setările sunt acum parte a "
#~ "sistemului MIME prin tipurile <literal>x-scheme-handler/*</literal>)."

#~ msgid "Display manager"
#~ msgstr "Manager de display"

#~ msgid ""
#~ "The GNOME display manager (<systemitem role=\"package\">gdm3</"
#~ "systemitem>) has undergone a major evolution together with the desktop. "
#~ "The primary change is that settings for the login prompt have been "
#~ "migrated to GSettings as well. The configuration file has changed to "
#~ "greeter.gsettings and settings are not preserved. This only affects "
#~ "interface settings; daemon settings are still in the same place."
#~ msgstr ""
#~ "Managerul de display GNOME (<systemitem role=\"package\">gdm3</"
#~ "systemitem>) a trecut printr-o evoluție majoră, împreună cu mediul. "
#~ "Schimbarea primară este migrarea setărilor pentru autentificare în "
#~ "GSettings. Fișierul de configurare este acum greeter.gsettings iar "
#~ "setările nu au fost păstrate. Sunt afectate doar setările de interfață, "
#~ "setările daemonului se află în același loc."

#~ msgid ""
#~ "The legacy GDM 2.20 package is no longer available; most of its former "
#~ "features are now available in GDM 3.x."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul vechi GDM 2.20 nu mai este disponibil. Majoritatea funcțiilor "
#~ "sunt prezente acum în GDM 3.x."

#~ msgid "Network management"
#~ msgstr "Administrarea rețelei"

#~ msgid ""
#~ "GNOME now features online connectivity awareness, with several "
#~ "applications and the GNOME shell using <command>NetworkManager</command>. "
#~ "This enables support for IPv6 and a wide range of other networking "
#~ "technologies, such as VPNs, wireless and 3G."
#~ msgstr ""
#~ "Acum GNOME are cunoștință despre conectivitatea online, deoarece GNOME "
#~ "shell și mai multe aplicații folosesc <command>NetworkManager</command>. "
#~ "Acest lucru permite suportul pentru IPv6 și o gamă largă de alte "
#~ "tehnologii de rețea, cum ar fi VPNuri, rețele fără fir sau 3G."

#~ msgid ""
#~ "GNOME users are strongly advised to use <command>NetworkManager</command> "
#~ "for network connectivity; the GNOME components work best with "
#~ "<command>NetworkManager</command>. If you are planning on using another "
#~ "network management daemon instead (such as <command>wicd-daemon</"
#~ "command>), please see Section <xref linkend=\"network-manager-conflicts\"/"
#~ ">."
#~ msgstr ""
#~ "Utilizatorii GNOME sunt sfătuiți să folosească <command>NetworkManager</"
#~ "command> pentru conectivitate la rețea, deoarece componentele GNOME "
#~ "lucrează cel mai bine cu <command>NetworkManager</command>. Dacă "
#~ "intenționați să folosiți un alt daemon pentru gestionarea rețelei (cum ar "
#~ "fi <command>wicd-daemon</command>), vă rugăm să consultați secțiunea "
#~ "<xref linkend=\"network-manager-conflicts\"/>."

#~ msgid "Cloud"
#~ msgstr "Cloud"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &release; includes the OpenStack suite as well as the Xen Cloud "
#~ "Platform (XCP), allowing users to deploy their own cloud infrastructure."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; include suita OpenStack precum și Xen Cloud Platform "
#~ "(XCP), ceea ce permite utilizatorilor să își construiască propria "
#~ "infrastructură cloud."

#~ msgid ""
#~ "&debian; images are also provided on the major public cloud platforms, "
#~ "including Amazon EC2, Windows Azure and Google Compute Engine."
#~ msgstr ""
#~ "Sunt furnizate imagini &debian; pentru platformele publice majore, "
#~ "inclusiv Amazon EC2, Windows Azure și Google Compute Engine."

#~ msgid "Temporary filesystems"
#~ msgstr "Sisteme de fișiere temporare"

#~ msgid ""
#~ "In previous releases, temporary (<literal>tmpfs</literal>) filesystems "
#~ "were mounted on <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>, "
#~ "<filename class='directory'>/dev/shm/</filename> and optionally on "
#~ "<filename class='directory'>/var/lock</filename> and <filename "
#~ "class='directory'>/var/run</filename>. <filename class='directory'>/lib/"
#~ "init/rw</filename> has been removed, and the others have been moved under "
#~ "<filename class='directory'>/run</filename>. <filename "
#~ "class='directory'>/var/run</filename> and <filename class='directory'>/"
#~ "var/lock</filename> were configured using <literal>RAMRUN</literal> and "
#~ "<literal>RAMLOCK</literal> in <filename>/etc/default/rcS</filename>. All "
#~ "these <literal>tmpfs</literal> filesystems are now configurable using "
#~ "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>; the old settings are not "
#~ "migrated automatically."
#~ msgstr ""
#~ "În versiuni precedente sisteme de fișiere temporare au fost montate la "
#~ "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>, <filename "
#~ "class='directory'>/dev/shm/</filename> și opțional la <filename "
#~ "class='directory'>/var/lock</filename> și <filename class='directory'>/"
#~ "var/run</filename>. <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename> "
#~ "nu mai există iar celelalte au fost mutate sub <filename "
#~ "class='directory'>/run</filename>. <filename class='directory'>/var/run</"
#~ "filename> și <filename class='directory'>/var/lock</filename> erau "
#~ "configurate folosind <literal>RAMRUN</literal> și <literal>RAMLOCK</"
#~ "literal> în <filename>/etc/default/rcS</filename>. Toate aceste sisteme "
#~ "de fișiere <literal>tmpfs</literal> sunt configurabile acum folosind "
#~ "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>. Setările vechi nu sunt migrate "
#~ "automat."

#~ msgid "Old location"
#~ msgstr "Locație veche"

#~ msgid "New location"
#~ msgstr "Locație nouă"

#~ msgid "Old setting"
#~ msgstr "Setare veche"

#~ msgid "New setting"
#~ msgstr "Setare nouă"

#~ msgid "<filename>/etc/default/rcS</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/default/rcS</filename>"

#~ msgid "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run</filename>"

#~ msgid "N/A"
#~ msgstr "nu este cazul"

#~ msgid "<filename class='directory'>/var/run</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/var/run</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/var/lock</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/var/lock</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run/lock</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run/lock</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMLOCK</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMLOCK</literal>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/dev/shm</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/dev/shm</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run/shm</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run/shm</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMSHM</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMSHM</literal>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/tmp</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/tmp</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMTMP</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMTMP</literal>"

#~ msgid ""
#~ "The migration of data to the new locations will occur automatically "
#~ "during the upgrade and will continue to be available at the old and new "
#~ "locations, with the exception of <filename class='directory'>/lib/init/"
#~ "rw</filename>. No action is required on your part, though you may wish "
#~ "to customize which <literal>tmpfs</literal> filesystems are mounted, and "
#~ "their size limits, in <filename>/etc/default/tmpfs</filename> after the "
#~ "upgrade is complete. Please see the tmpfs(5) manual page for further "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Migrarea datelor în locațiile noi va fi făcută automat în timpul "
#~ "actualizării și datele vor continua să fie disponibile în locațiile noi "
#~ "și vechi cu excepția <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>. "
#~ "Nici o intervenție nu este necesară. După încheierea actualizării poate "
#~ "veți dori să configurați în <filename>/etc/default/tmpfs</filename> ce "
#~ "sisteme de fișiere <literal>tmpfs</literal> sunt montate și limitele de "
#~ "spațiu pentru acestea. Consultați pagina de manual tmpfs(5) pentru alte "
#~ "detalii."

#~ msgid ""
#~ "If you have written any custom scripts which make use of <filename "
#~ "class='directory'>/lib/init/rw</filename>, these must be updated to use "
#~ "<filename class='directory'>/run</filename> instead."
#~ msgstr ""
#~ "Dacă aveți scripturi care folosesc <filename class='directory'>/lib/init/"
#~ "rw</filename> acestea vor trebui modificate pentru a folosi în "
#~ "schimb<filename class='directory'>/run</filename>."

#~ msgid ""
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> is not a <literal>tmpfs</"
#~ "literal> by default. If you chose to use this feature, please note that:"
#~ msgstr ""
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> implicit nu este un "
#~ "<literal>tmpfs</literal>. Dacă alegeți să folosiți această "
#~ "funcționalitate țineți cont de următoarele aspecte:"

#~ msgid ""
#~ "the contents of <filename class='directory'>/tmp</filename> are not "
#~ "preserved across reboots; <filename class='directory'>/var/tmp</filename> "
#~ "exists for this purpose;"
#~ msgstr ""
#~ "conținutul <filename class='directory'>/tmp</filename> nu este păstrat la "
#~ "reinițializare. În acest scop există <filename class='directory'>/var/"
#~ "tmp</filename>."

#~ msgid ""
#~ "the maximum size of <filename class='directory'>/tmp</filename> may "
#~ "(depending upon your specific system) be smaller than before. If you "
#~ "find that there is insufficient free space, it is possible to increase "
#~ "the size limits; see tmpfs(5)."
#~ msgstr ""
#~ "Dimensiunea maximă pentru <filename class='directory'>/tmp</filename> ar "
#~ "putea (în funcție de sistem) să fie mai mică decât înainte. Dacă "
#~ "descoperiți că nu este suficient spațiu este posibil să majorați "
#~ "limitele, consultați tmpfs(5)."

#~ msgid ""
#~ "Applications which create excessively large temporary files may cause "
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> to run out of free space. It "
#~ "should be possible to configure a different location for those files by "
#~ "setting the <literal>TMPDIR</literal> environment variable."
#~ msgstr ""
#~ "Aplicațiile care crează fișiere temporare excesiv de mari pot cauza "
#~ "umplerea <filename class='directory'>/tmp</filename>. Ar trebui să fie "
#~ "posibilă configurarea unei locații alternative pentru aceste fișiere prin "
#~ "variabila de mediu <literal>TMPDIR</literal>."

#~ msgid ""
#~ "If desired, the defaults may also be overridden with an entry in "
#~ "<filename>/etc/fstab</filename>, for example:"
#~ msgstr ""
#~ "Dacă se dorește acest lucru setările implicite pot fi modificate și cu o "
#~ "linie în <filename>/etc/fstab</filename>. De exemplu:"

#~ msgid "tmpfs   /tmp tmpfs   nodev,nosuid,size=20%,mode=1777  0  0\n"
#~ msgstr ""
#~ "tmpfs   /tmp tmpfs   nodev,nosuid,size=20%,mode=1777  0  0\n"

#~ msgid "Package management"
#~ msgstr "Administrarea pachetelor"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The preferred program for interactive package management from a terminal "
#~| "is <command>aptitude</command>. For a non-interactive command line "
#~| "interface for package management, it is recommended to use <command>apt-"
#~| "get</command>. <command>apt-get</command> is also the preferred tool "
#~| "for upgrades between major releases. If you are still using "
#~| "<command>dselect</command>, you should switch to <systemitem role="
#~| "\"package\">aptitude</systemitem> as the official front-end for package "
#~| "management."
#~ msgid ""
#~ "The preferred program for interactive package management from a terminal "
#~ "is <command>aptitude</command>. For a non-interactive command line "
#~ "interface for package management, it is recommended to use <command>apt-"
#~ "get</command>. <command>apt-get</command> is also the preferred tool for "
#~ "upgrades between major releases."
#~ msgstr ""
#~ "Programul preferat pentru administrarea interactivă din consolă a "
#~ "pachetelor este <command>aptitude</command>. Pentru o interfață non-"
#~ "interactivă se recomandă folosirea <command>apt-get</command>. "
#~ "<command>apt-get</command> este și utilitarul preferat pentru actualizări "
#~ "între versiuni majore. Dacă mai folosiți <command>dselect</command>, ar "
#~ "trebui să treceți la <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> "
#~ "ca interfață oficială pentru administrarea de pachete."

#~ msgid ""
#~ "Note that this replaces the functionality previously provided by the "
#~ "<ulink url=\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org archive</"
#~ "ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Astfel se înlocuiește funcționalitatea furnizată anterior de arhiva "
#~ "<ulink url=\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org</ulink>."

#~ msgid "What's new for ARM?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru ARM?"

#~ msgid ""
#~ "Support has been added for Marvell's Kirkwood platform. Specifically, "
#~ "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
#~ "Kirkwood platform: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "sheevaplug/\">SheevaPlug and other plug computers</ulink>, QNAP Turbo NAS "
#~ "(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/";
#~ "\">TS-11x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "qnap/ts-219/\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
#~ "kirkwood/qnap/ts-41x/\">TS-41x</ulink>), and the <ulink url=\"http://www.";
#~ "cyrius.com/debian/kirkwood/openrd/\">OpenRD platform</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat suport pentru platforma Kirkwood de la Marvell. Mai exact, "
#~ "Debian GNU/Linux &release; suportă următoarele dispozitive bazate pe "
#~ "platforma Kirkwood: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "sheevaplug/\">SheevaPlug și alte computere „plug”</ulink>, QNAP Turbo NAS "
#~ "(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/";
#~ "\">TS-11x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "qnap/ts-219/\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
#~ "kirkwood/qnap/ts-41x/\">TS-41x</ulink>) și <ulink url=\"http://www.cyrius.";
#~ "com/debian/kirkwood/openrd/\">platforma OpenRD</ulink>."

#~ msgid ""
#~ "Support has also been added for the Lanner EM7210 and compatible devices "
#~ "(e.g. Intel SS4000-e). These are NAS devices based on the IOP32x "
#~ "platform."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat și suport pentru Lanner EM7210 și dispozitive compatibile "
#~ "(ex. Intel SS4000-e). Acestea sunt dispozitive NAS bazate pe platforma "
#~ "IOP32x."

#~ msgid ""
#~ "A new feature with squeeze is the addition of "
#~ "isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> support to "
#~ "the <literal>i386</literal> and <literal>amd64</literal> <acronym>CD</"
#~ "acronym>s, <acronym>DVD</acronym>s and <acronym>BD</acronym>s. To make a "
#~ "USB stick bootable with one of these images used to mean following some "
#~ "extra procedures after downloading the image; instead, now all that is "
#~ "required is to simply write the image directly to the USB stick. For more "
#~ "information please see the <quote>Preparing Files for USB Memory Stick "
#~ "Booting</quote> section in the <ulink url=\"&url-install-manual;"
#~ "\">Installation Guide</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "O nouă caracteristică pentru squeeze este suportul "
#~ "isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> pentru "
#~ "<literal>i386</literal> și <literal>amd64</literal> pentru imaginile de "
#~ "<acronym>CD</acronym>-uri, <acronym>DVD</acronym>-uri și <acronym>BD</"
#~ "acronym>-uri. Pentru a face memorii USB capabile să încarce sistemul cu "
#~ "aceste imagini era nevoie de pași suplimentari după descărcarea "
#~ "imaginilor. Acum tot ceea ce trebuie să faceți este să scrieți imaginea "
#~ "direct pe memoria USB. Pentru informații suplimentare citiți secțiunea "
#~ "<quote>Pregătirea fișierelor pentru pornirea de pe USB</quote> din <ulink "
#~ "url=\"&url-install-manual;\">Ghidul de instalare</ulink>."

#~ msgid "TODO: Do we have to mention dpkg triggers here or elsewhere?\n"
#~ msgstr "TODO: Do we have to mention dpkg triggers here or elsewhere?\n"

#~ msgid ""
#~ "An important improvement in the &debian; boot system is the introduction "
#~ "of dependency-based boot sequencing and parallel boot. This feature is "
#~ "enabled by default in new installs and it will be enabled for upgrades "
#~ "from &oldreleasename;, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "O îmbunătățire importantă în sistemul de pornire &debian; este "
#~ "introducerea secvențierii pe baza dependențelor și pornirea paralelă. "
#~ "Această îmbunătățire este activată implicit la instalări noi și va fi "
#~ "activată la actualizări de la &oldreleasename; dacă este posibil."

#~ msgid ""
#~ "These dependences are declared through the use of the header format "
#~ "specified in the Linux Standard Base (LSB)"
#~ msgstr ""
#~ "Aceste dependențe sunt declarate prin utilizarea formatului de antet "
#~ "specificat în Linux Standard Base (LSB)"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
#~| "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on "
#~| "their declared dependencies<footnote>"
#~ msgid ""
#~ "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
#~ "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
#~ "declared dependencies<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. It has "
#~ "been possible after a sustained effort to adapt all the boot scripts of "
#~ "packages provided in the distribution as well as the boot system itself."
#~ msgstr ""
#~ "Această funcție este activată prin utilizarea lui <systemitem role="
#~ "\"package\">insserv</systemitem> de către sysv-rc pentru a ordona "
#~ "scripturile init.d pe baza dependențelor declarate<footnote>"

#~ msgid ""
#~ "With dependency-based boot sequencing it is also now possible to run the "
#~ "boot system scripts in parallel which can, under most circumstances, "
#~ "improve the speed of the boot process. This feature is enabled by "
#~ "default, in new systems and upgrades, whenever possible. To disable it "
#~ "specify"
#~ msgstr ""
#~ "Cu secvențierea pornirii pe baza dependențelor este posibilă rularea în "
#~ "paralel a scripturilor de pornire, ceea ce va îmbunătăți viteza de "
#~ "pornire în majoritatea cazurilor. Această îmbunătățire este activată "
#~ "implicit în sisteme noi sau la actualizări dacă este posibil. Pentru "
#~ "dezactivare specificați"

#~ msgid "CONCURRENCY=none"
#~ msgstr "CONCURRENCY=none"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
#~| "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2, and "
#~| "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
#~| "applications have also been upgraded, including the office suites "
#~| "OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> "
#~| "3.2.1 and KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 "
#~| "as well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> "
#~| "2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 "
#~| "and Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
#~ msgid ""
#~ "&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
#~ "Among others it now includes the desktop environments "
#~ "GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
#~ "KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
#~ "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, and "
#~ "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
#~ "applications have also been upgraded, including the office suites "
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 "
#~ "and Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 as "
#~ "well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 and "
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
#~ "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2 și "
#~ "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Și aplicațiile "
#~ "de productivitate au fost actualizate, inclusiv suita de birou OpenOffice."
#~ "org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> 3.2.1 și "
#~ "KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 precum și "
#~ "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.2.9, "
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 și "
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."

#~ msgid "0.63.0"
#~ msgstr "0.63.0"

#~ msgid "2.6.10"
#~ msgstr "2.6.10"

#~ msgid "2.7.1"
#~ msgstr "2.7.1"

#~ msgid ""
#~ "This change implies that disk requirements for tasks selected through the "
#~ "debian installer have increased too. For more information please see the "
#~ "<quote>Disk Space Needed for Tasks</quote> chapter in the <ulink url="
#~ "\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Această modificare implică creșterea spațiului pe disc necesar pentru "
#~ "sarcini instalate prin programul de instalare. Pentru mai multe "
#~ "informații vedeți capitolul <quote>Disk Space Needed for Tasks (n.tr. "
#~ "Spațiul necesar pentru sarcini)</quote> în <ulink url=\"&url-install-"
#~ "manual;\">Ghidul de instalare</ulink>."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "</footnote>. This can be changed by adding the following line in "
#~| "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
#~ msgid ""
#~ "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
#~ "default<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. This can be changed by "
#~ "adding the following line in <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>. Acest lucru poate fi schimbat prin adăugarea următoarei "
#~ "linii în <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"

#~ msgid "APT::Install-Recommends \"false\";"
#~ msgstr "APT::Install-Recommends \"false\";"

#~ msgid "Unified keyboard settings"
#~ msgstr "Configurări pentru tastatură unificate"

#~ msgid ""
#~ "In this new release, the settings for the keyboard have been unified so "
#~ "that both the console and the Xorg server use the same settings. The "
#~ "keyboard settings are now defined in the <filename>/etc/default/keyboard</"
#~ "filename> configuration file which overrides the keyboard defined in "
#~ "Xorg's configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "În această versiune configurările pentru tastatură au fost unificate, "
#~ "astfel încât consola și serverul Xorg folosesc aceleași configurații. "
#~ "Configurațiile tastaturii sunt definite în fișierul de configurare "
#~ "<filename>/etc/default/keyboard</filename>, care prevalează față de "
#~ "definiția tastaturii din fișierul de configurare Xorg."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> package now "
#~ "handles the keyboard for both environments as well as the font "
#~ "configuration for the console. You can reconfigure the keyboard layout "
#~ "and related settings by executing <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
#~ "configuration</command> or by manually editing the <filename>/etc/default/"
#~ "keyboard</filename> configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> este "
#~ "acum responsabil de tastatură în ambele medii, precum și configurarea "
#~ "fontului pentru consolă. Puteți reconfigura aranjamentul de tastatură și "
#~ "configurațiile înrudite executând <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
#~ "configuration</command> sau modificând manual fișierul de configurare "
#~ "<filename>/etc/default/keyboard</filename>."

#~ msgid ""
#~ "The 32-bit <literal>s390</literal> kernel flavour is no longer provided. "
#~ "As a consequence, only hardware with z/Architecture support will be "
#~ "supported in Debian &release;, using the <literal>s390x</literal> kernel "
#~ "flavour."
#~ msgstr ""
#~ "Varianta de nucleu <literal>s390</literal> pe 32 de biți nu mai este "
#~ "disponibilă. Ca o consecință, doar dispozitive fizice cu suport z/"
#~ "Architecture sunt suportate în Debian &release;, folosind varianta de "
#~ "nucleu <literal>s390x</literal>."

#~ msgid ""
#~ "This release drops official support for the <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html\">HP PA-RISC "
#~ "('hppa')</ulink>, Alpha ('alpha') and ARM ('arm') architectures."
#~ msgstr ""
#~ "Această versiune renunță la suportul oficial pentru arhitecturile <ulink "
#~ "url=\"http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html";
#~ "\">HP PA-RISC („hppa”)</ulink>, Alpha („alpha”) și ARM („arm”)."

#~ msgid "With some modules from GNOME 2.32."
#~ msgstr "Cu anumite module din GNOME 2.30"

#~ msgid ""
#~ "Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm> web server"
#~ msgstr ""
#~ "Serverul de web Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm>"

#~ msgid "1.0.8"
#~ msgstr "1.0.8"

#~ msgid "0.60.0"
#~ msgstr "0.60.0"

#~ msgid "0.96.1"
#~ msgstr "0.96.1"

#~ msgid "Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm> VoIP Client"
#~ msgstr "Clientul VoIP Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm>"

#~ msgid "1.3.07.09"
#~ msgstr "1.3.07.09"

#~ msgid "5.0.51a"
#~ msgstr "5.0.51a"

#~ msgid "5.1p1"
#~ msgstr "5.1p1"

#~ msgid "2.5.5"
#~ msgstr "2.5.5"

#~ msgid "8.3.5"
#~ msgstr "8.3.5"

#~ msgid "3.2.5"
#~ msgstr "3.2.5"

#~ msgid "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"
#~ msgstr "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"

#~ msgid "6.0.28"
#~ msgstr "6.0.28"

#~ msgid "Firmware moved to the non-free section"
#~ msgstr "Microcodul a fost mutat în secțiunea „non-free”"

#~ msgid ""
#~ "Some drivers included in the Linux kernel used to contain non-free "
#~ "firmware blobs. Starting from &releasename; this firmware has been moved "
#~ "to separate packages in the non-free section of the archive, such as "
#~ "<systemitem role=\"package\">firmware-linux</systemitem>. If such "
#~ "packages are installed, the firmware will be loaded automatically when "
#~ "required."
#~ msgstr ""
#~ "Unele drivere incluse în nucleul Linux conțineau bucăți de cod binar. "
#~ "Începând cu &releasename; acest microcod a fost mutat în pachete separate "
#~ "din secțiunea „non-free” a arhivei, ca de exemplu <systemitem role="
#~ "\"package\">firmware-linux</systemitem>. Dacă un asemenea pachet este "
#~ "instalat, microcodul va fi încărcat automat atunci când va fi nevoie de "
#~ "el."

#~ msgid ""
#~ "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
#~ "default<footnote>"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru &releasename; APT instalează automat pachetele care sunt "
#~ "recomandate implicit<footnote>"

#~ msgid ""
#~ "</footnote>. It has been possible after a sustained effort to adapt all "
#~ "the boot scripts of packages provided in the distribution as well as the "
#~ "boot system itself."
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>. A fost posibil după un efort susținut de a adapta toate "
#~ "scripturile de pornire a pachetelor furnizate în distribuție cât și a "
#~ "sistemului de pornire în sine."

#~ msgid ""
#~ "Graphics mode setting code for the most common desktop chipsets (from "
#~ "Intel, ATI/AMD and NVIDIA) has moved from the respective Xorg drivers to "
#~ "the Linux kernel. This provides a number of advantages, such as:"
#~ msgstr ""
#~ "Codul pentru setarea modului grafic pentru cele mai obișnuite procesoare "
#~ "grafice pentru sisteme de birou (de la Intel, ATI/AMD și NVIDIA) a fost "
#~ "mutat din driverele Xorg respective în nucleul Linux. Acest lucru aduce "
#~ "mai multe avantaje, cum ar fi:"

#~ msgid "More reliable suspend and resume"
#~ msgstr "Suspendare și revenire mai fiabilă"

#~ msgid "Ability to use graphics devices without X"
#~ msgstr "Posibilitatea de a folosi dispozitive grafice fără X"

#~ msgid "Faster VT switch"
#~ msgstr "Schimbare mai rapidă de VT"

#~ msgid "Native mode text console"
#~ msgstr "Consolă text în mod nativ"

#~ msgid ""
#~ "More details are in <xref linkend=\"graphics\"/> and in <ulink url=\"&url-"
#~ "wiki;KernelModesetting\">the Debian wiki</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Mai multe detalii în <xref linkend=\"graphics\"/> și în <ulink url=\"&url-"
#~ "wiki;KernelModesetting\">wiki-ul Debian</ulink>."

#~ msgid "<acronym>LDAP</acronym> support"
#~ msgstr "suport <acronym>LDAP</acronym>"

#, fuzzy
#~| msgid "OpenLDAP"
#~ msgid "LDAP"
#~ msgstr "OpenLDAP"

#~ msgid ""
#~ "This Debian release comes with several options for implementing client-"
#~ "side authentication using LDAP. Users of the <systemitem role=\"package"
#~ "\">libnss-ldap</systemitem> and <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</"
#~ "systemitem> packages should consider upgrading to <systemitem role="
#~ "\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and <systemitem role=\"package"
#~ "\">libpam-ldapd</systemitem>."
#~ msgstr ""
#~ "Această versiune debian aduce mai multe opțiuni pentru implementarea "
#~ "autentificării clienților folosind LDAP. Utilizatorii pachetelor "
#~ "<systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> și <systemitem role="
#~ "\"package\">libpam-ldap</systemitem> ar trebui să ia în considerarea "
#~ "actualizarea la <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> și "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem>."

#~ msgid ""
#~ "These newer packages delegate the <acronym>LDAP</acronym> queries to a "
#~ "central unprivileged daemon (<command>nslcd</command>) that provides "
#~ "separation between the process using the <acronym>LDAP</acronym> "
#~ "information and the daemon performing <acronym>LDAP</acronym> queries. "
#~ "This simplifies handling of secured <acronym>LDAP</acronym> connections, "
#~ "<acronym>LDAP</acronym> authentication credentials, provides a simpler "
#~ "mechanism to perform connection fail-over and debugging and avoids "
#~ "loading <acronym>LDAP</acronym> and related libraries into most "
#~ "applications."
#~ msgstr ""
#~ "Aceste pachete mai noi deleagă interogările <acronym>LDAP</acronym> către "
#~ "un daemon central neprivilegiat (<command>nslcd</command>) care oferă "
#~ "separarea dintre procesele care folosesc informația <acronym>LDAP</"
#~ "acronym> și daemonul care execută interogările <acronym>LDAP</acronym>. "
#~ "Aceasta simplifică utilizarea conexiunilor <acronym>LDAP</acronym> "
#~ "securizate, acreditările de autentificare <acronym>LDAP</acronym>, "
#~ "furnizează un mecanism mai simplu pentru redundanța și depanarea "
#~ "conexiunii și evită încărcarea <acronym>LDAP</acronym> și a bibliotecilor "
#~ "asociate în majoritatea aplicațiilor."

#~ msgid ""
#~ "Upgrading to <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> should be easy as "
#~ "existing configuration information will be mostly reused. Only for "
#~ "advanced configuration should any manual reconfiguration be necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Actualizarea la <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> și "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> ar trebui să fie "
#~ "simplă deoarece configurațiile vor fi în mare parte reutilizate. Doar "
#~ "pentru configurații avansate va fi necesară reconfigurare manuală."

#~ msgid ""
#~ "These packages however currently lack support for nested groups and only "
#~ "support password change using the <acronym>LDAP</acronym> password modify "
#~ "EXOP operation."
#~ msgstr ""
#~ "Totuși, aceste pachete momentan nu au suport pentru grupuri imbricate și "
#~ "suportă schimbări de parolă doar folosind operațiunea EXOP de modificare "
#~ "a parolei <acronym>LDAP</acronym>."

#~ msgid "backports.org/backports.debian.org"
#~ msgstr "backports.org/backports.debian.org"

#~ msgid ""
#~ "The service provided by the backports.org repositories has been "
#~ "integrated in Debian infrastructure and <ulink url=\"http://www.debian.";
#~ "org/News/2010/20100905\">is now an official Debian service</ulink>, "
#~ "hosted at <ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</"
#~ "ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Serviciul furnizat de depozitele backports.org a fost integrat în "
#~ "infrastructura Debian și <ulink url=\"http://www.debian.org/";
#~ "News/2010/20100905\">acum este un serviciu Debian oficial</ulink>, "
#~ "găzduit la <ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</"
#~ "ulink>."

#~ msgid "Debian Live"
#~ msgstr "Debian Live"

#~ msgid ""
#~ "With &releasename; Debian provides official Live systems for the amd64 "
#~ "and i386 architectures. <indexterm><primary>Live system</primary></"
#~ "indexterm> <indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"
#~ msgstr ""
#~ "Cu &releasename;, Debian oferă sisteme Live oficiale pentru arhitecturile "
#~ "amd64 și i386. <indexterm><primary>Live system</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"

#~ msgid ""
#~ "A Debian Live system is a Debian system that can be booted directly from "
#~ "removable media (CD-ROMs, DVDs, USB keys) or from another computer over "
#~ "the network without the need of installation. The images are produced by "
#~ "a tool named <systemitem role=\"package\">live-build</systemitem>, which "
#~ "can easily be used to create custom live images. More information about "
#~ "the Debian Live project can be found at <ulink url=\"http://live.debian.";
#~ "net/\" />."
#~ msgstr ""
#~ "Un sistem Debian Live este un sistem Debian care poate fi inițializat "
#~ "direct de pe un mediu mobil (CD-ROM-uri, DVD-uri, dispozitive USB) sau de "
#~ "pe alt computer prin intermediul rețelei, fără a fi necesară instalarea. "
#~ "Imaginile sunt produse de o unealtă numită <systemitem role=\"package"
#~ "\">live-build</systemitem>, care permite crearea facilă de imagini "
#~ "personalizate. Mai multe informații despre proiectul Debian Live pot fi "
#~ "găsite la <ulink url=\"http://debian-live.alioth.debian.org/\"; />."

#~ msgid "Comprehensive support for neuroimaging research"
#~ msgstr "Suport pentru cercetarea neurovizuală (neuroimaging)"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &release; is the first GNU/Linux distribution release ever to "
#~ "offer comprehensive support for magnetic resonance imaging (MRI) based "
#~ "neuroimaging research. It comes with up-to-date software for structural "
#~ "image analysis (e.g. <systemitem role=\"package\">ants</systemitem>), "
#~ "diffusion imaging and tractography (e.g. <systemitem role=\"package"
#~ "\">mrtrix</systemitem>), stimulus delivery (e.g. <systemitem role="
#~ "\"package\">psychopy</systemitem>), MRI sequence development (e.g. "
#~ "<systemitem role=\"package\">odin</systemitem>), as well as a number of "
#~ "versatile data processing and analysis suites (e.g. <systemitem role="
#~ "\"package\">nipype</systemitem>). Moreover, this release has built-in "
#~ "support for all major neuroimaging data formats. See the <ulink url="
#~ "\"http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/neuroscience-cognitive";
#~ "\">Debian Science</ulink> and <ulink url=\"http://debian-med.alioth.";
#~ "debian.org/tasks/imaging\">Debian Med</ulink> task pages for a "
#~ "comprehensive list of included software and the <ulink url=\"http://neuro.";
#~ "debian.net\">NeuroDebian webpage</ulink> for further information. "
#~ "<indexterm><primary>neuroimaging research</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Med</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>packages</primary>"
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; este prima distribuție GNU/Linux care oferă suport "
#~ "cuprinzător pentru cercetare neuro-imagistică pe bază de imagistică prin "
#~ "rezonanță magnetică (MRI). &debian; &release; conține software actual "
#~ "pentru analiză structurală a imaginilor (ex. <systemitem role=\"package"
#~ "\">ants</systemitem>), imagistică prin difuzie și tractografie (ex. "
#~ "<systemitem role=\"package\">mrtrix</systemitem>), furnizarea de stimuli "
#~ "(ex. <systemitem role=\"package\">psychopy</systemitem>), dezvoltarea de "
#~ "secvențe MRI (ex. <systemitem role=\"package\">odin</systemitem>), "
#~ "precum și un număr de suite versatile de procesare și analizare de date "
#~ "(ex. <systemitem role=\"package\">nipype</systemitem>). Mai mult, "
#~ "această versiune are suport încorporat pentru toate formatele majore de "
#~ "date de neuro-imagistică. Vedeți paginile de sarcini <ulink url=\"http://";
#~ "blends.alioth.debian.org/science/tasks/neuroscience-cognitive\">Debian "
#~ "Science</ulink> și <ulink url=\"http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/";
#~ "imaging\">Debian Med</ulink> pentru o listă cuprinzătoare a programelor "
#~ "incluse și <ulink url=\"http://neuro.debian.net\";>pagina web NeuroDebian</"
#~ "ulink> pentru mai multe informații. <indexterm><primary>neuroimaging "
#~ "research</primary></indexterm> <indexterm><primary>Debian Med</primary></"
#~ "indexterm> <indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>packages</primary>"

#~ msgid "</indexterm> <indexterm><primary>packages</primary>"
#~ msgstr "</indexterm> <indexterm><primary>pachete</primary>"

#~ msgid "</indexterm>"
#~ msgstr "</indexterm>"

#~ msgid ""
#~ "Support has been added for the Versatile platform which is emulated by "
#~ "QEMU."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat suport pentru platforma Versatile care este emulată de "
#~ "QEMU."

#~ msgid ""
#~ "An Ethernet driver for the IXP4xx platform (e.g. Linksys NSLU2) has "
#~ "recently been integrated into the mainline kernel, so the Debian kernel "
#~ "in &releasename; uses this driver rather than the unofficial driver which "
#~ "the previous release of Debian used."
#~ msgstr ""
#~ "Un driver ethernet pentru platforma IXP4xx (ex. Linksys NSLU2) a fost "
#~ "integrat recent în nucleul principal, astfel încât nucleul Debian din "
#~ "&releasename; folosește acest driver, în locul celui neoficial folosit de "
#~ "versiunea Debian anterioară."

#~ msgid ""
#~ "The proprietary IXP4xx microcode needed to use the in-built Ethernet is "
#~ "now available in the package <systemitem role=\"package\">ixp4xx-"
#~ "microcode</systemitem> in non-free. Installer images for Debian which "
#~ "include this microcode will continue to be made available from <ulink url="
#~ "\"http://slug-firmware.net\";>slug-firmware.net</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Microcodul IXP4xx proprietar, necesar pentru a folosi dispozitivul "
#~ "ethernet integrat, este acum disponibil în pachetul <systemitem role="
#~ "\"package\">ixp4xx-microcode</systemitem> din non-free. Imagini de "
#~ "instalare Debian care includ acest microcod vor continua să fie "
#~ "disponibile de la <ulink url=\"http://slug-firmware.net\";>slug-firmware."
#~ "net</ulink>."

#~ msgid "The proposed-updates section"
#~ msgstr "Secțiunea proposed-updates (actualizări propuse)"

#~ msgid ""
#~ "All changes to the released stable distribution (and to oldstable) go "
#~ "through an extended testing period before they are accepted into the "
#~ "archives. Each such update of the stable (or oldstable) release is "
#~ "called a point release. Preparation of point releases is done through the "
#~ "<literal>proposed-updates</literal> mechanism."
#~ msgstr ""
#~ "Toate modificările destinate distribuției stabile (și stabile anterioare) "
#~ "trec printr-o perioadă de teste intensive înainte de a fi acceptate în "
#~ "arhive. Fiecare asemenea actualizare a versiunii stabile (sau stabile "
#~ "anterioare) se numește lansare intermediară. Pregătirile pentru "
#~ "versiunile intermediare se fac prin mecanismul <literal>proposed-updates</"
#~ "literal>."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Packages can enter <literal>proposed-updates</literal> in two ways. "
#~| "Firstly, security-patched packages added to security.debian.org are "
#~| "automatically added to <literal>proposed-updates</literal> as well. "
#~| "Secondly, &debian; developers may upload new packages directly to "
#~| "<literal>proposed-updates</literal>. The current list of packages can be "
#~| "seen at <ulink url=\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-"
#~| "ftpmaster;/proposed-updates.html</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "Packages can enter <literal>proposed-updates</literal> in two ways. "
#~ "Firstly, security-patched packages added to security.debian.org are "
#~ "automatically added to <literal>proposed-updates</literal> as well. "
#~ "Secondly, &debian; developers may upload new packages to "
#~ "<literal>proposed-updates</literal>, where they get added after review by "
#~ "the Stable Release Managers. The current list of packages can be seen at "
#~ "<ulink url=\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/"
#~ "proposed-updates.html</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetele pot intra în <literal>proposed-updates</literal> pe două căi. "
#~ "În primul rând, pachetele peticite pentru securitate și care sunt "
#~ "adăugate la security.debian.org sunt adăugate automat la "
#~ "<literal>proposed-updates</literal>. În al doilea rând, dezvoltatorii "
#~ "&debian; pot încărca pachete noi direct în <literal>proposed-updates</"
#~ "literal>. Lista curentă de pachete poate fi văzută pe pagina <ulink url="
#~ "\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/proposed-"
#~ "updates.html</ulink>."

#~ msgid ""
#~ "If you wish to help test updates to packages before they are formally "
#~ "added to a point release, you can do this by adding the <literal>proposed-"
#~ "updates</literal> section to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Dacă doriți să ajutați la testarea actualizărilor înainte de a fi "
#~ "adăugate la o lansare intermediară puteți face acest lucru adăugând "
#~ "secțiunea <literal>proposed-updates</literal> în <filename>sources.list</"
#~ "filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The next time you run <command>aptitude update</command>, the system "
#~| "will become aware of the packages in the <literal>proposed-updates</"
#~| "literal> section and will consider them when looking for packages to "
#~| "upgrade."
#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>proposed-updates</literal> "
#~ "section and will consider them when looking for packages to upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>aptitude update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>proposed-updates</literal> și "
#~ "le va lua în considerare când va căuta pachete de actualizat."

#~ msgid ""
#~ "This is not strictly a new feature of Debian, but one that has not been "
#~ "given much exposure before."
#~ msgstr ""
#~ "Aceasta nu este o facilitate chiar nouă în Debian, doar că nu a fost "
#~ "expusă prea mult în trecut."

Reply to: