[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterSalut Eugen,

În data de Du, 14-04-2019 la 16:10 +0300, Eugen Stan a scris:
> Salut,
> 
> @Daniel: Am făcut eu un MR (merge request) pentru modificările tale:
> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/merge_requests/14
> 
> @Andrei: Dacă poți review + merge.
> 
> Am făcut un MR și pentru o parte din upgrading.po doar că nu era
> marcat
> cu WIP (work in progress) și un tip Paul l-a dus în master.
> 
> 
> @Daniel: Cred că poți face MR direct din browser și putem reduce
> munca
> administrativă astfel.
> 
> Dacă vrei putem trece împreună prin proces să fie cât mai simplu.

Scuze de deranj.. dar acum corectările pot fi puse doar de tine în MR.
Așadar pun fișierul corectat aici. Sper că am acoperit toate
comentariile lui Andrei.

Pe viitor voi face singur Merge Requests.

Salutări

-- 
Daniel Șerbănescu,
Technical aficionado
GPG Key: 06C7 620D
# Romanian translation of the Debian Release Notes
# Copyright (C) 2005-2011 the respective copyright holders:
# This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
# Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007, 2009.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015.
# Igor Știrbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2009.
# ioan-eugen stan <stan.ieugen@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-04 00:27+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-15 17:04+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/whats-new.dbk:8
msgid "en"
msgstr "ro"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/whats-new.dbk:9
msgid "What's new in &debian; &release;"
msgstr "Noutăți în &debian; &release;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:11
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> has more information "
"about this topic."
msgstr ""
"Pagina <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> are mai multe "
"informații despre acest subiect."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:22
msgid "Supported architectures"
msgstr "Arhitecturi suportate"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:25
msgid ""
"The following are the officially supported architectures for &debian; "
"&release;:"
msgstr "Următoarele arhitecturi sunt suportate oficial în &debian; &release;:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:31
msgid ""
"32-bit PC (<literal>i386</literal>) and 64-bit PC (<literal>amd64</literal>)"
msgstr ""
"PC pe 32 de biți (<literal>i386</literal>) și PC pe 64 de biți "
"(<literal>amd64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:36
msgid "64-bit ARM (<literal>arm64</literal>)"
msgstr "ARM pe 64 de biți (<literal>arm64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:41
msgid "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"
msgstr "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:46
msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"
msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:51
msgid ""
"MIPS (<literal>mips</literal> (big-endian) and <literal>mipsel</literal> "
"(little-endian))"
msgstr ""
"MIPS (<literal>mips</literal> (big-endian) și <literal>mipsel</literal> "
"(little-endian))"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:56
msgid "64-bit little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"
msgstr "MIPS little-endian pe 64 de biți (<literal>mips64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:61
msgid "64-bit little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"
msgstr "PowerPC little-endian pe 64 de biți (<literal>ppc64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:66
msgid "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"
msgstr "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:72
msgid ""
"You can read more about port status, and port-specific information for your "
"architecture at the <ulink url=\"&url-ports;\">Debian port web pages</ulink>."
msgstr ""
"Puteți să citiți mai multe despre starea portărilor și să aflați detalii "
"specifice arhitecturii dumneavoastră pe <ulink url=\"&url-ports;\">paginile "
"web ale portărilor Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:80
msgid "What's new in the distribution?"
msgstr "Noutăți în distribuție"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:83
#, no-wrap
msgid ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"
msgstr ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:88
msgid ""
"This new release of Debian again comes with a lot more software than its "
"predecessor &oldreleasename;; the distribution includes over &packages-new; "
"new packages, for a total of over &packages-total; packages. Most of the "
"software in the distribution has been updated: over &packages-updated; "
"software packages (this is &packages-update-percent;% of all packages in "
"&oldreleasename;). Also, a significant number of packages (over &packages-"
"removed;, &packages-removed-percent;% of the packages in &oldreleasename;) "
"have for various reasons been removed from the distribution. You will not "
"see any updates for these packages and they will be marked as \"obsolete\" "
"in package management front-ends; see <xref linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Această nouă lansare Debian vine din nou cu mult mai multe programe decât "
"versiunea precedentă, &oldreleasename;. Distribuția include peste &packages-"
"new; de pachete noi, ajungând la un total de peste &packages-total; de "
"pachete. Mare parte din programele din distribuție au fost actualizate: "
"peste &packages-updated; de pachete software (adică &packages-update-percent;"
"% din numărul de pachete din &oldreleasename;). De asemenea, datorită unor "
"motive diverse, un număr semnificativ de pachete (peste &packages-removed;, "
"&packages-removed-percent;% din pachetele din &oldreleasename;) au fost "
"eliminate din distribuție. Pentru aceste pachete nu veți mai vedea "
"actualizări, acestea fiind marcate ca „învechite” în interfețele de "
"administrare a pachetelor. Consultați <xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:103
msgid ""
"&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
"Among others it now includes the desktop environments "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.22, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.8, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm>, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.11, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.16, and "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.12."
msgstr ""
"&debian; vine în continuare cu mai multe aplicații și medii de birou. "
"Printre altele, acum include mediul de birou GNOME<indexterm><primary>GNOME</"
"primary></indexterm>, 3.22 KDE Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></"
"indexterm> 5.8, LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm>, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.11, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.16, și "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.12."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:113
msgid ""
"Productivity applications have also been upgraded, including the office "
"suites:"
msgstr ""
"Aplicațiile de productivitate au fost de asemenea actualizate, inclusiv "
"suitele de birou:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:119
msgid ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
"to version 6.1;"
msgstr ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> este "
"actualizat la versiunea 6.1."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:125
msgid ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
"3.1."
msgstr ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> este actualizat "
"la 3.1."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:131
msgid ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 3.4;"
msgstr ""
"GNUCash<indexterm><primary>GNUCash</primary></indexterm> este actualizat la "
"3.4."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:148
msgid ""
"With &releasename;, Debian for the first time brings a mandatory access "
"control framework enabled per default. New installations of &debian; "
"&releasename; will have AppArmor installed and enabled per default. See "
"below for more information."
msgstr ""
"O dată cu &releasename;, Debian pentru prima dată aduce o platformă de "
"control al accesului ce este obligatorie și activată implicit. Noile "
"instalări de &debian; &releasename; vor avea AppArmor instalat și activat în "
"mod implicit. Consultați informațiile de mai jos pentru mai multe detalii."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:155
msgid ""
"Besides, buster is the first Debian release to ship with Rust based programs "
"such as Firefox, ripgrep, fd, exa, etc and a significant number of Rust "
"based libraries (more than 450). Buster ships with Rustc 1.32."
msgstr ""
"În afară de acestea, buster este prima lansare Debian care dispune de "
"programe bazate pe Rust cum ar fi Firefox, ripgrep, fd, exa, etc și un număr "
"significant de biblioteci bazate pe Rust (mai mult de 450). Buster dispune "
"de Rustc 1.32."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:161
msgid ""
"Updates of other desktop applications include the upgrade to "
"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.30."
msgstr ""
"Actualizările altor aplicații pentru mediul de birou includ actualizarea lui "
"Evolution la <indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.30."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:170
msgid ""
"Among many others, this release also includes the following software updates:"
msgstr ""
"Această versiune conține, printre multe altele, și următoarele actualizări:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:180
msgid "Package"
msgstr "Pachet"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:181
msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Versiunea în &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:182
msgid "Version in &release; (&releasename;)"
msgstr "Versiunea în &release; (&releasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:187
msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:188
msgid "2.4.25"
msgstr "2.4.25"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:189
msgid "2.4.38"
msgstr "2.4.38"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:192
msgid ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
"Server"
msgstr ""
"Serverul <acronym>DNS</acronym> BIND<indexterm><primary>BIND</primary></"
"indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:193
msgid "9.10"
msgstr "9.10"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:194
msgid "9.11"
msgstr "9.11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:209
msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:210
msgid "1.7"
msgstr "1.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:211 en/whats-new.dbk:254
msgid "2.1"
msgstr "2.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:221
msgid ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:222
msgid "2.2.27"
msgstr "2.2.27"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:223
msgid "2.3.4"
msgstr "2.3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:226
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:227
msgid "24.5 and 25.1"
msgstr "24.5 și 25.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:228
msgid "26.1"
msgstr "26.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:231
msgid ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
msgstr ""
"Serverul implicit de poștă electronică Exim<indexterm><primary>Exim</"
"primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:232
msgid "4.89"
msgstr "4.89"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:233
msgid "4.92"
msgstr "4.92"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:243
msgid ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
msgstr ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection drept compilator "
"implicit<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:244
msgid "6.3"
msgstr "6.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:245
msgid "7.4 and 8.3"
msgstr "7.4 și 8.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:248
msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:249
msgid "2.8.18"
msgstr "2.8.18"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:250
msgid "2.10.8"
msgstr "2.10.8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:253
msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:255
msgid "2.2"
msgstr "2.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:258
msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:259
msgid "0.92.1"
msgstr "0.92.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:260
msgid "0.92.4"
msgstr "0.92.4"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:263
msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
msgstr "biblioteca <acronym>GNU</acronym> C"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:264
msgid "2.24"
msgstr "2.24"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:265
msgid "2.28"
msgstr "2.28"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:268
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:269
msgid "1.4.45"
msgstr "1.4.45"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:270
msgid "1.4.53"
msgstr "1.4.53"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:273
msgid "Linux kernel image"
msgstr "Imagine de nucleu Linux"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:274
msgid "4.9 series"
msgstr "Seria 4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:275
msgid "4.19 series"
msgstr "Seria 4.19"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:278
msgid "LLVM/Clang toolchain"
msgstr "Ansamblul de unelte LLVM/Clang"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:279
msgid "3.7"
msgstr "3.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:280
msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
msgstr "6.0.1 și 7.0.1 (implicit)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:284
msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:285
msgid "10.1"
msgstr "10.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:286
msgid "10.3"
msgstr "10.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:290
msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:291
msgid "1.10"
msgstr "1.10"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:292
msgid "1.14"
msgstr "1.14"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:302
msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:303
msgid "8"
msgstr "8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:304
msgid "8 and 11"
msgstr "8 și 11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:307
msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:308
msgid "7.4p1"
msgstr "7.4p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:309
msgid "7.9p1"
msgstr "7.9p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:312
msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:313
msgid "5.24"
msgstr "5.24"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:314
msgid "5.28"
msgstr "5.28"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:317
msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:318
msgid "7.0"
msgstr "7.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:319
msgid "7.3"
msgstr "7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:322
msgid ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:323
msgid "3.1.8"
msgstr "3.1.8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:324
msgid "3.3.2"
msgstr "3.3.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:327
msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:328
msgid "9.6"
msgstr "9.6"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:329
msgid "11"
msgstr "11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:339
msgid "Python 3"
msgstr "Python 3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:340
msgid "3.5.3"
msgstr "3.5.3"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:341
msgid "3.7.2"
msgstr "3.7.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:344
msgid "Rustc"
msgstr "Rustc"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:346
msgid "1.32"
msgstr "1.32"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:349
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:350
msgid "4.5"
msgstr "4.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:351
msgid "4.9"
msgstr "4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:354
msgid "Vim"
msgstr "Vim"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:355
msgid "8.0"
msgstr "8.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:356
msgid "8.1"
msgstr "8.1"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:363
#, no-wrap
msgid " TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?\n"
msgstr " TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:367
msgid "CDs, DVDs, and BDs"
msgstr "CD-uri, DVD-uri și BD-uri"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:369
msgid ""
"The official &debian; distribution now ships on 12 to 14 binary "
"<acronym>DVD</acronym>s <indexterm><primary>DVD</primary></indexterm> "
"(depending on the architecture) and 12 source <acronym>DVD</acronym>s. "
"Additionally, there is a <emphasis>multi-arch</emphasis> <acronym>DVD</"
"acronym>, with a subset of the release for the <literal>amd64</literal> and "
"<literal>i386</literal> architectures, along with the source code. &debian; "
"is also released as Blu-ray <indexterm><primary>Blu-ray</primary></"
"indexterm> (<acronym>BD</acronym>) and dual layer Blu-ray "
"<indexterm><primary>dual layer Blu-ray</primary></indexterm> (<acronym>DLBD</"
"acronym>) images for the <literal>amd64</literal> and <literal>i386</"
"literal> architectures, and also for source code."
msgstr ""
"Distribuția oficială &debian; este disponibilă acum pe 12-14 <acronym>DVD</"
"acronym>-uri cu binare <indexterm><primary>DVD</primary></indexterm> (în "
"funcție de arhitectură) și 12 <acronym>DVD</acronym>-uri cu cod sursă. În "
"plus, există și un <acronym>DVD</acronym> <emphasis>multi-arhitectură</"
"emphasis>, cu un subset al distribuției pentru arhitecturile <literal>amd64</"
"literal> și <literal>i386</literal>, împreună cu codul sursă. &debian; este "
"disponibil și pe imagini Blu-ray<indexterm><primary>Blu-ray</primary></"
"indexterm> (<acronym>BD</acronym>) și Blu-ray cu două straturi "
"<indexterm><primary>dual layer Blu-ray</primary></indexterm> (<acronym>DLBD</"
"acronym>), pentru fiecare din arhitecturile <literal>amd64</literal> și "
"<literal>i386</literal>, și de asemenea pentru codul sursă."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:388
msgid "AppArmor enabled per default"
msgstr "AppArmor este activat în mod implicit"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:390
msgid ""
"&debian; &releasename; has <literal>AppArmor</literal> enabled per default. "
"<literal>AppArmor</literal> is a mandatory access control framework that "
"allows to restrict programs' capabilities like read, write and execute "
"permissions on files or mount, ptrace and signal permissions by defining per-"
"program profiles."
msgstr ""
"&debian; &releasename; are <literal>AppArmor</literal> activat în mod "
"implicit. <literal>AppArmor</literal> este o platformă obligatorie de "
"control al accesului care permite restricționarea capacităților programelor "
"cum ar fi permisiunile de citire, scriere și execuție pentru fișiere precum "
"și montare, permisiuni ptrace și semnalare prin definirea profilelor "
"dedicate pentru programe."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:397
msgid ""
"The default <systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> package ships "
"with AppArmor profiles for several programs. Some other packages, such as "
"<systemitem role=\"package\">evince</systemitem>, include profiles for the "
"programs they ship. More profiles can be found in the <systemitem role="
"\"package\">apparmor-profiles-extra</systemitem> package."
msgstr ""
"Pachetul implicit <systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> oferă "
"profile AppArmor pentru mai multe programe. Alte pachete, cum ar fi "
"<systemitem role=\"package\">evince</systemitem>, includ profile pentru "
"programele pe care le fac disponibile. Mai multe profile pot fi găsite în "
"pachetul <systemitem role=\"package\">apparmor-profiles-extra</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:405
msgid ""
"<literal>AppArmor</literal> is pulled in due to a <literal>Recommends</"
"literal> by the &releasename; Linux kernel package. On systems that are "
"configured to not install <literal>Recommends</literal> per default, the "
"<systemitem role=\"package\">apparmor</systemitem> package can be installed "
"manually in order to enable <literal>AppArmor</literal>."
msgstr ""
"<literal>AppArmor</literal> este instalat ca urmare a unei "
"<literal>Recomandări</literal> a pachetului de nucleu Linux, &releasename;. "
"Pe sisteme care sunt configurate să nu instaleze <literal>Recomandări</"
"literal> în mod implicit, pachetul <systemitem role=\"package\">apparmor</"
"systemitem> poate fi instalat manual pentru a activa <literal>AppArmor</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:415
msgid "Substantially improved man pages for German speaking users"
msgstr ""
"Îmbunătățire substanțială a paginilor de man pentru vorbitorii de limbă "
"germană"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:417
msgid ""
"The documentation (<literal>man</literal>-pages) for several projects like "
"<systemitem role=\"package\">systemd</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">util-linux</systemitem> and <systemitem role=\"package\">mutt</"
"systemitem> has been substantially extended. Please install <systemitem "
"role=\"package\">manpages-de</systemitem> to benefit from the improvements. "
"During the lifetime of &releasename; further new/improved translations will "
"be provided within the <literal>backports</literal> archive."
msgstr ""
"Documentația (<literal>man</literal>-pages) pentru mai multe proiecte cum ar "
"fi <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem>, <systemitem role="
"\"package\">util-linux</systemitem> și <systemitem role=\"package\">mutt</"
"systemitem> a fost extinsă substanțial. Instalați <systemitem role=\"package"
"\">manpages-de</systemitem> pentru a beneficia de îmbunătățiri. În timplul "
"ciclului de lansare a &releasename; mai multe traduceri noi/îmbunătățite vor "
"fi furnizate prin intermediul arhivei <literal>backports</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:430
msgid "Network filtering based on nftables framework by default"
msgstr "Filtrare a rețelei în mod implicit bazată pe platforma nftables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:432
msgid ""
"Starting with <systemitem role=\"package\">iptables</systemitem> v1.8.2 the "
"binary package includes <literal>iptables-nft</literal> and "
"<literal>iptables-legacy</literal>, two variants of the <literal>iptables</"
"literal> command line interface. The nftables-based variant, using the "
"<literal>nf_tables</literal> Linux kernel subsystem, is the default in "
"buster. The legacy variant uses the <literal>x_tables</literal> Linux kernel "
"subsystem. Users can use the update-alternatives system to select one "
"variant or the other."
msgstr ""
"Începând cu <systemitem role=\"package\">iptables</systemitem> v1.8.2 "
"pachetul binar include <literal>iptables-nft</literal> și <literal>iptables-"
"legacy</literal>, două variante ale interfeței pentru linia de comandă "
"<literal>iptables</literal>. Varianta bazată pe nftables, folosind "
"subsistemul nucleului Linux, <literal>nf_tables</literal>, este implicită în "
"buster. Varianta învechită folosește subsistemul nucleului Linux "
"<literal>x_tables</literal>. Utilizatorii pot să folosească sistemul update-"
"alternatives pentru a selecta una dintre variante."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:442
msgid "This applies to all related tools and utilities:"
msgstr "Aceasta se aplică tuturor uneltelor și utilitarelor:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:444
msgid "iptables"
msgstr "iptables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:445
msgid "iptables-save"
msgstr "iptables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:446
msgid "iptables-restore"
msgstr "iptables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:447
msgid "ip6tables"
msgstr "ip6tables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:448
msgid "ip6tables-save"
msgstr "ip6tables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:449
msgid "ip6tables-restore"
msgstr "ip6tables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:450
msgid "arptables"
msgstr "arptables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:451
msgid "arptables-save"
msgstr "arptables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:452
msgid "arptables-restore"
msgstr "arptables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:453
msgid "ebtables"
msgstr "ebtables"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:454
msgid "ebtables-save"
msgstr "ebtables-save"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:455
msgid "ebtables-restore"
msgstr "ebtables-restore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:459
msgid ""
"All these have also gained <literal>-nft</literal> and <literal>-legacy</"
"literal> variants. The -nft option is for users who can't or don't want to "
"migrate to the native <literal>nftables</literal> command line interface. "
"However, users are strongly enouraged to switch to the <literal>nftables</"
"literal> interface rather than using <literal>iptables</literal>."
msgstr ""
"Toate acestea au primit de asemenea variante <literal>-nft</literal> și "
"<literal>-legacy</literal>. Opțiunea -nft este pentru utilizatori care nu "
"pot sau nu doresc să migreze la interfața nativă pentru linia de comandă "
"<literal>nftables</literal>. În orice caz, utilizatorii sunt încurajați să "
"utilizeze interfața <literal>nftables</literal> în loc să utilizeze "
"<literal>iptables</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:467
msgid ""
"<literal>nftables</literal> provides a full replacement for "
"<literal>iptables</literal>, with much better performance, a refreshed "
"syntax, better support for IPv4/IPv6 dual-stack firewalls, full atomic "
"operations for dynamic ruleset updates, a Netlink API for third party "
"applications, faster packet classification through enhanced generic set and "
"map infrastructures, and <ulink url=\"https://wiki.nftables.org\";>many other "
"improvements</ulink>."
msgstr ""
"<literal>nftables</literal> oferă un înlocuitor total pentru "
"<literal>iptables</literal>, cu performanță mult mai bună, o sintaxă "
"reîmprospătată, suport mai bun pentru firewall-uri dual-stack IPv4/IPv6, "
"operațiuni atomice complete pentru actualizări dinamice ale seturilor de "
"reguli, un API Netlink pentru aplicații terțe, clasificarea pachetelor mai "
"rapidă prin seturi generice îmbunătățite și hărți de infrastructuri, și "
"<ulink url=\"https://wiki.nftables.org\";>multe alte îmbunătățiri</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:476
msgid ""
"This movement is in line with what other major Linux distributions are "
"doing, such as RedHat, which now uses <literal>nftables</literal> as its "
"<ulink url=\"https://access.redhat.com/documentation/en-us/";
"red_hat_enterprise_linux/8-beta/html-single/8.0_beta_release_notes/"
"index#networking_2\">default firewalling tool</ulink>."
msgstr ""
"Această mișcare este aliniată la ceea ce alte distribuții majore de Linux "
"aplică, cum ar fi RedHat, care folosește acum <literal>nftables</literal> ca "
"<ulink url=\"https://access.redhat.com/documentation/en-us/";
"red_hat_enterprise_linux/8-beta/html-single/8.0_beta_release_notes/"
"index#networking_2\">utilitar implicit de firewall</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:482
msgid ""
"Also, please note that all <literal>iptables</literal> binaries are now "
"installed in <literal>/usr/sbin</literal> instead of <literal>/sbin</"
"literal>. A compatibility symlink is in place, but will be dropped after the "
"buster release cycle, so hardcoded binary paths in scripts will need to be "
"corrected and are worth avoiding."
msgstr ""
"De asemenea, luați aminte că toate binarele <literal>iptables</literal> sunt "
"instalate acum în <literal>/usr/sbin</literal> în loc de <literal>/sbin</"
"literal>. O legătură simbolică de compatibilitate permite invocarea ca și "
"cum ar fi în /sbin dar aceasta va fi eliminată după ciclul de lansare "
"buster, în consecință căile fixe către binare din scripturi vor trebui "
"corectate și de regulă evitate cu totul."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:489
msgid ""
"Extensive documentation is available in the package's README and NEWS files "
"and on the <ulink url=\"&url-wiki;nftables\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Documentație extensivă se găsește de obicei în fișierele README și NEWS și "
"pe <ulink url=\"&url-wiki;nftables\">Wiki-ul Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:496
msgid "Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format"
msgstr "Cryptsetup folosește implicit formatul LUKS2 pe disc"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:498
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">cryptsetup</systemitem> version shipped "
"with Debian buster uses the new on-disk <literal>LUKS2</literal> format. New "
"<literal>LUKS</literal> volumes will use this format by default."
msgstr ""
"Versiunea lui <systemitem role=\"package\">cryptsetup</systemitem> "
"distribuită cu Debian buster folosește noul format pe disc <literal>LUKS2</"
"literal>. Noile volume LUKS vor folosi acest format în mod implicit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:504
msgid ""
"Unlike the previous <literal>LUKS1</literal> format, <literal>LUKS2</"
"literal> provides redundancy of metadata, detection of metadata corruption, "
"and configurable <literal>PBKDF</literal> algorithms. Authenticated "
"encryption is supported as well, but still marked as experimental."
msgstr ""
"Față de formatul anterior <literal>LUKS1</literal>, <literal>LUKS2</literal> "
"oferă redundanța metadatelor, detectarea coruperii metadatelor, și algoritmi "
"configurabili <literal>PBKDF</literal>. Criptarea autentificată este "
"suportată de asemenea, dar este încă marcată ca fiind experimentală."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:511
msgid ""
"Existing <literal>LUKS1</literal> volumes will not be updated automatically. "
"They can be converted, but not all <literal>LUKS2</literal> features will be "
"available due to header size incompatibilities. See the <systemitem role="
"\"package\">cryptsetup</systemitem> manpage for more information."
msgstr ""
"Volumele <literal>LUKS1</literal> existente nu vor fi înnoite automat. Ele "
"pot fi convertite, dar nu toate funcționalitățile din <literal>LUKS2</"
"literal> vor fi disponibile din cauza incompatibilităților de dimensiune a "
"antetelor. Consultați pagina man a <systemitem role=\"package\">cryptsetup</"
"systemitem> pentru mai multe informații."

#, fuzzy
#~| msgid "Debian 7.0 introduces two new architectures:"
#~ msgid "Debian &release; introduces one new architecture:"
#~ msgstr "Debian 7.0 introduce două arhitecturi noi:"

#, fuzzy
#~| msgid "<literal>RAMRUN</literal>"
#~ msgid "PowerPC (<literal>powerpc</literal>)"
#~ msgstr "<literal>RAMRUN</literal>"

#, fuzzy
#~| msgid "9.7"
#~ msgid "9.9"
#~ msgstr "9.7"

#, fuzzy
#~| msgid "2.6 series"
#~ msgid "3.16 series"
#~ msgstr "Seria 2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "5.2.6"
#~ msgid "1.6"
#~ msgstr "5.2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "5.2.6"
#~ msgid "5.6"
#~ msgstr "5.2.6"

#, fuzzy
#~| msgid "9.7"
#~ msgid "9.4"
#~ msgstr "9.7"

#, fuzzy
#~| msgid "4.4"
#~ msgid "3.4"
#~ msgstr "4.4"

#~ msgid "3.5"
#~ msgstr "3.5"

#, fuzzy
#~| msgid "4.4"
#~ msgid "4.1"
#~ msgstr "4.4"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> package is now a "
#~| "transitional package which employs the new multiarch functionality. If "
#~| "you have <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> installed, "
#~| "see the <xref linkend=\"ia32libs\"/> on special steps to take."
#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> package manager has "
#~ "seen a number of improvements since jessie. Most of these apply to "
#~ "<systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> as well. Following "
#~ "are selected highlights of some of these."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> este acum un "
#~ "pachet de tranziție care utilizează noua funcționalitate multiarch. Dacă "
#~ "aveți instalat <systemitem role=\"package\">ia32-libs</systemitem> "
#~ "consultați <xref linkend=\"ia32libs\"/> pentru pașii necesari."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that this replaces the functionality previously provided by the "
#~| "<ulink url=\"http://backports.debian.org/\";>backports.debian.org "
#~| "archive</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "Alternatively, you can also fetch them from <ulink url=\"http://snapshot.";
#~ "debian.org\">snapshot.debian.org</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Aceasta înlocuiește funcționalitatea furnizată anterior de arhiva <ulink "
#~ "url=\"http://volatile.debian.org/\";>backports.debian.org</ulink>."

#, fuzzy
#~| msgid "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"
#~ msgid "Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm>"
#~ msgstr "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"

#~ msgid "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"
#~ msgstr "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"

#~ msgid "5.5"
#~ msgstr "5.5"

#~ msgid ""
#~ "Debian supports Linux Standard Base (<acronym>LSB</acronym>) version 4.1, "
#~ "with one explicit and Debian-specific derogation from the <acronym>LSB</"
#~ "acronym> 4.1 specification: Qt3 is not included. "
#~ "<indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></indexterm>"
#~ msgstr ""
#~ "Debian suportă (<acronym>LSB</acronym>), versiunea 4.1 cu o derogare de "
#~ "la specificația <acronym>LSB</acronym> 4.1 explicită și specifică Debian: "
#~ "Qt3 nu este inclus. <indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></"
#~ "indexterm>"

#~ msgid "ARM EABI ('armel')"
#~ msgstr "ARM (EABI) („armel”)"

#~ msgid "PowerPC ('powerpc')"
#~ msgstr "PowerPC („powerpc”)"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> is upgraded "
#~| "to 1.10;"
#~ msgid ""
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> is upgraded to "
#~ "1.12;"
#~ msgstr ""
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> este "
#~ "actualizat la 1.10."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> is upgraded to "
#~| "2.9."
#~ msgid ""
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> is upgraded to "
#~ "3.0."
#~ msgstr ""
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> este actualizat "
#~ "la 2.9."

#, fuzzy
#~| msgid "2.4.31"
#~ msgid "2.4.10"
#~ msgstr "2.4.31"

#~ msgid "9.8"
#~ msgstr "9.8"

#~ msgid ""
#~ "Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
#~ "acronym>"
#~ msgstr ""
#~ "Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
#~ "acronym>"

#~ msgid "0.68"
#~ msgstr "0.68"

#~ msgid "0.97.2"
#~ msgstr "0.97.2"

#, fuzzy
#~| msgid "0.97.1"
#~ msgid "0.97.3"
#~ msgstr "0.97.1"

#~ msgid "4.80"
#~ msgstr "4.80"

#~ msgid "4.7 on PCs, 4.6 elsewhere"
#~ msgstr "4.7 pe PC-uri, 4.6 în alte părți"

#~ msgid "maradns"
#~ msgstr "maradns"

#~ msgid "1.4.12"
#~ msgstr "1.4.12"

#, fuzzy
#~| msgid "2.0.12"
#~ msgid "2.0.09"
#~ msgstr "2.0.12"

#~ msgid "OpenLDAP"
#~ msgstr "OpenLDAP"

#, fuzzy
#~| msgid "2.4.7"
#~ msgid "2.4.40"
#~ msgstr "2.4.7"

#~ msgid "6.0p1"
#~ msgstr "6.0p1"

#~ msgid "5.14"
#~ msgstr "5.14"

#~ msgid "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
#~ msgstr "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#~ msgid "5.4"
#~ msgstr "5.4"

#~ msgid "9.1"
#~ msgstr "9.1"

#~ msgid "3.6"
#~ msgstr "3.6"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "&debian; &release; introduces preliminary support for systemd, an init "
#~| "system with advanced monitoring, logging and service management "
#~| "capabilities."
#~ msgid ""
#~ "Introduced in &debian; &oldrelease;, <systemitem role=\"package"
#~ "\">systemd</systemitem> is now the default init system. It provides "
#~ "advanced monitoring, logging, and service management capabilities."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; introduce suport preliminar pentru systemd, un sistem "
#~ "de inițializare cu capabilități avansate de monitorizare, jurnalizare și "
#~ "management al serviciilor."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "While it is designed as a drop-in <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~| "systemitem> replacement and as such makes use of existing SysV init "
#~| "scripts, the <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> package "
#~| "can be installed safely alongside <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~| "systemitem> and started via the <literal>init=/bin/systemd</literal> "
#~| "kernel option. To utilize the features provided by systemd, about 50 "
#~| "packages already provide native support, among them core packages like "
#~| "udev, dbus and rsyslog."
#~ msgid ""
#~ "While it is designed as a drop-in <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> replacement and as such makes use of existing SysV init "
#~ "scripts, the <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> package "
#~ "can be installed safely alongside <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> and started via the <literal>init=/bin/systemd</literal> "
#~ "kernel option. The <systemitem role=\"package\">systemd-sysv</"
#~ "systemitem> package provides the <literal>/sbin/init</literal> "
#~ "replacement."
#~ msgstr ""
#~ "Deși este conceput ca un înlocuitor complet pentru <systemitem role="
#~ "\"package\">sysvinit</systemitem> și se folosește de scripturile init "
#~ "SysV, pachetul <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> poate fi "
#~ "instalat în siguranță alături de <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
#~ "systemitem> și pornit cu opțiunea de nucleu <literal>init=/bin/systemd</"
#~ "literal>. Aproximativ 50 de pachete oferă deja suport nativ, pentru a "
#~ "utiliza funcțiile oferite de systemd. Printre acestea se află pachete "
#~ "centrale, cum ar fi udev, dbus și rsyslog."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "systemd is shipped as a technology preview in &debian; &release;. For "
#~| "more information on this topic, see the Debian <ulink url=\"http://wiki.";
#~| "debian.org/systemd\">wiki</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "For more information on this topic, see the Debian <ulink url=\"http://";
#~ "wiki.debian.org/systemd\">wiki</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "systemd este inclus ca previzualizare de tehnologie în &debian; "
#~ "&release;. Pentru mai multe informații pe această temă consultați <ulink "
#~ "url=\"http://wiki.debian.org/systemd\";>wikiul</ulink> Debian."

#~ msgid "Multimedia"
#~ msgstr "Multimedia"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that the hardened build flags are not enabled by default in "
#~| "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>, so are not used "
#~| "automatically when locally building software. The package <systemitem "
#~| "role=\"package\">hardening-wrapper</systemitem> can provide a "
#~| "<systemitem>gcc</systemitem> with these flags enabled."
#~ msgid ""
#~ "Continuing on the path set by &Oldreleasename;, more packages have been "
#~ "built with hardened compiler flags. Also, the stack protector flag has "
#~ "been switched to stack-protector-strong for extra hardening. Note that "
#~ "the hardened build flags are not enabled by default in <systemitem role="
#~ "\"package\">gcc</systemitem>, so they are not used automatically when "
#~ "locally building software. The package <systemitem role=\"package"
#~ "\">hardening-wrapper</systemitem> can provide a <systemitem>gcc</"
#~ "systemitem> with these flags enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Țineți cont că opțiunile de întărire nu sunt activate implicit în "
#~ "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>, deci nu sunt folosite "
#~ "automat atunci când compilați software local. Pachetul <systemitem role="
#~ "\"package\">hardening-wrapper</systemitem> poate furniza un "
#~ "<systemitem>gcc</systemitem> cu aceste opțiuni activate."

#~ msgid "Hardened security"
#~ msgstr "Securitate întărită"

#~ msgid ""
#~ "s390x, 64-bit port for IBM System z machines intended to replace s390."
#~ msgstr ""
#~ "s390x, portarea pe 64 de biți pentru computerele IBM System z, pentru a "
#~ "înlocui s390."

#~ msgid ""
#~ "armhf, an alternative to armel for ARMv7 machines with hard-float. A lot "
#~ "of modern ARM boards and devices ship with a floating-point unit (FPU), "
#~ "but the older Debian armel port doesn't take much advantage of it. The "
#~ "armhf port was started to improve this situation and also take advantage "
#~ "of other features of newer ARM CPUs. The Debian armhf port requires at "
#~ "least an ARMv7 CPU with Thumb-2 and VFP3D16 coprocessor."
#~ msgstr ""
#~ "armhf, o alternativă la armel pentru sisteme ARMv7 cu unitate de calcul "
#~ "cu virgulă mobilă. Multe plăci ARM moderne includ o unitate pentru calcul "
#~ "cu virgulă mobilă (FPU), dar portarea armel nu profită prea mult în urma "
#~ "acesteia. Portarea armhf a fost creată pentru îmbunătăți această situație "
#~ "și totodată pentru a profita de alte facilități ale noilor procesoare "
#~ "ARM. Portarea Debian armhf necesită cel puțin un procesor ARMv7 cu co-"
#~ "procesor Thumb-2 și VFP3D16."

#~ msgid "32-bit PC ('i386')"
#~ msgstr "PC pe 32 biți („i386”)"

#~ msgid "SPARC ('sparc')"
#~ msgstr "SPARC („sparc”)"

#~ msgid "Intel Itanium ('ia64')"
#~ msgstr "Intel Itanium („ia64”)"

#~ msgid "S/390 ('s390')"
#~ msgstr "S/390 („s390”)"

#~ msgid ""
#~ "In addition to the officially supported architectures, &debian; wheezy "
#~ "contains the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') "
#~ "introduced in &debian; squeeze, as a technology preview. These ports are "
#~ "the first ones included in a Debian release which aren't based on the "
#~ "Linux kernel, but instead use the kernel of FreeBSD with a GNU userland. "
#~ "Users of these versions however should be warned that the quality of "
#~ "these ports is still catching up with the outstanding high quality of our "
#~ "Linux ports, and that some advanced desktop features are not supported "
#~ "yet. However, the support of common server software is strong and extends "
#~ "the features of Linux-based Debian versions by the unique features known "
#~ "from the BSD world."
#~ msgstr ""
#~ "Suplimentar față de arhitecturile suportate oficial, &debian; wheezy "
#~ "conține portările GNU/kFreeBSD („kfreebsd-amd64” și „kfreebsd-i386”) "
#~ "introduse în &debian; squeeze ca și previzualizare tehnologică. Aceste "
#~ "portări sunt primele introduse într-o versiune Debian care nu sunt bazate "
#~ "pe nucleul Linux și folosesc în schimb nucleul din FreeBSD cu utilitare "
#~ "GNU. Utilizatorii acestor portări ar trebui să țină cont de faptul că "
#~ "acestea au de recuperat până ajung la calitatea deosebită oferită de "
#~ "portările Linux, și că unele funcționalități de birou avansate nu sunt "
#~ "încă disponibile. Totuși, principalele aplicații server sunt foarte bine "
#~ "suportate și extind caracteristicile sistemului Debian bazat pe Linux cu "
#~ "trăsăturile unice din lumea BSD."

#~ msgid "What's new for S390?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru S390?"

#~ msgid ""
#~ "&debian; wheezy will be the last release to support the 31-bit "
#~ "<literal>s390</literal> port. A new 64-bit port called <literal>s390x</"
#~ "literal> has been created featuring the same hardware support as "
#~ "<literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Machines will need to be "
#~ "reinstalled with the new port; in-place migration is not possible."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; wheezy va fi ultima versiune cu suport pentru portarea pe 31 de "
#~ "biți <literal>s390</literal>. A fost creată o nouă portare pe 64 de biți, "
#~ "denumită <literal>s390x</literal> care oferă același suport hardware ca "
#~ "și <literal>s390</literal> in &debian; squeeze. Computerele vor trebui re-"
#~ "instalate, deoarece migrarea in-situ nu este posibilă."

#~ msgid "What's new for kFreeBSD?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru kFreeBSD?"

#~ msgid "The kFreeBSD kernel is available in versions 8.3 and 9.0."
#~ msgstr "Nucleul kFreeBSD este disponibil în versiunile 8.3 și 9.0."

#~ msgid "New features in this release include:"
#~ msgstr "Noi funcționalități în această versiune includ:"

#~ msgid ""
#~ "ZFS version 19 adds support for block-level deduplication, triple-parity "
#~ "RAID-Z, improvements to ZIL and snapshotting."
#~ msgstr ""
#~ "ZFS versiunea 19 adaugă suport pentru deduplicare la nivel de bloc, RAID-"
#~ "Z cu triplă paritate, îmbunătățiri la ZIL și instantanee."

#~ msgid ""
#~ "iSCSI target, using the <systemitem role=\"package\">istgt</systemitem> "
#~ "userspace utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Target iSCSI, folosind utilitarele <systemitem role=\"package\">istgt</"
#~ "systemitem>."

#~ msgid "Full-disk encryption using <command>geli</command>"
#~ msgstr "Criptare integrală a discului folosind <command>geli</command>"

#~ msgid ""
#~ "Full userspace support for FreeBSD jails is also available in &debian; "
#~ "&release;. See the <ulink url=\"&url-wiki;Debian_GNU/kFreeBSD/Jails"
#~ "\">Debian Wiki</ulink> for the details."
#~ msgstr ""
#~ "Suport complet pentru jailuri FreeBSD este de asemenea disponibil în "
#~ "&debian; &release;. Consultați <ulink url=\"&url-wiki;Debian_GNU/"
#~ "kFreeBSD/Jails\">Debian Wiki</ulink> pentru detalii."

#~ msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.5 to X.Org 7.7."
#~ msgstr "În această versiune, &debian; trece de la X.Org 7.5 la X.org 7.7."

#~ msgid ""
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5 "
#~ "replaces OpenOffice.org, which is now only a transitional package that "
#~ "can be removed;"
#~ msgstr ""
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5 "
#~ "înlocuiește OpenOffice.org, care este acum doar un pachet de tranziție ce "
#~ "poate fi îndepărtat."

#~ msgid ""
#~ "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4 replaces "
#~ "KOffice, which is now only a transitional package that can be removed;"
#~ msgstr ""
#~ "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4 "
#~ "înlocuiește KOffice, care este acum doar un pachet de tranziție ce poate "
#~ "fi îndepărtat."

#~ msgid ""
#~ "Updates of other desktop applications include the upgrade to "
#~ "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 3.4 and "
#~ "Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.10. The "
#~ "Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also "
#~ "been updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
#~ "(version 10 ESR) is the unbranded "
#~ "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
#~ "application> web browser and <systemitem role=\"package\">icedove</"
#~ "systemitem> (version 10) is the unbranded "
#~ "<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
#~ "indexterm></application> mail client."
#~ msgstr ""
#~ "Și alte aplicații de birou au fost actualizate, printre care "
#~ "Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> la versiunea "
#~ "3.4 și Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> la "
#~ "versiunea 2.10. Suita Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></"
#~ "indexterm> a fost și ea actualizată: <systemitem role=\"package"
#~ "\">iceweasel</systemitem> (versiunea 10 ESR) este navigatorul "
#~ "<application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</primary></indexterm></"
#~ "application> fără marca înregistrată „Firefox” și <systemitem role="
#~ "\"package\">icedove</systemitem> (versiunea 10) este clientul de poștă "
#~ "electronică <application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</"
#~ "primary></indexterm></application> fără marca înregistrată „Thunderbird”."

#~ msgid "2.2.16"
#~ msgstr "2.2.16"

#~ msgid "0.65"
#~ msgstr "0.65"

#~ msgid "4.72"
#~ msgstr "4.72"

#~ msgid "2.6"
#~ msgstr "2.6"

#~ msgid "2.8"
#~ msgstr "2.8"

#~ msgid "1.4.28"
#~ msgstr "1.4.28"

#~ msgid "1.4.03"
#~ msgstr "1.4.03"

#~ msgid "5.1"
#~ msgstr "5.1"

#~ msgid "5.5p1"
#~ msgstr "5.5p1"

#~ msgid "5.10"
#~ msgstr "5.10"

#~ msgid "5.3"
#~ msgstr "5.3"

#~ msgid "2.7"
#~ msgstr "2.7"

#~ msgid "8.4"
#~ msgstr "8.4"

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid "Multiarch"
#~ msgstr "Multiarch"

#~ msgid ""
#~ "New in &debian; &release; is <emphasis>multiarch</emphasis>. Multiarch "
#~ "lets you install packages from multiple architectures on the same "
#~ "machine. This is useful in various ways, but the most common is "
#~ "installing both 64 and 32-bit software on the same machine and having "
#~ "dependencies correctly resolved automatically. The &debian; wiki has "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO\";>an extensive "
#~ "manual</ulink> on how to make use of this functionality if you need it."
#~ msgstr ""
#~ "O noutate în &debian; &release; este <emphasis>multiarch</emphasis>. "
#~ "Multiarch permite instalarea pachetelor cu arhitectură diferită pe "
#~ "același sistem. Acest lucru este util în multe situații, dar cea mai "
#~ "comună este instalarea de software pe 64 și 32 de biți pe același sistem "
#~ "cu rezolvarea automată a dependențelor. Wikiul &debian; conține <ulink "
#~ "url=\"http://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO\";>un manual detaliat</ulink> "
#~ "despre cum puteți beneficia de această funcționalitate în cazul în care "
#~ "este necesară."

#~ msgid "Dependency booting"
#~ msgstr "Inițializare pe bază de dependențe"

#~ msgid ""
#~ "The dependency-based boot sequencing introduced with &debian; "
#~ "&oldrelease; is now always enabled, including for users of <systemitem "
#~ "role=\"package\">file-rc</systemitem>."
#~ msgstr ""
#~ "Secvențierea inițializării pe baza dependențelor introdusă cu &debian; "
#~ "&oldrelease; este acum întotdeauna activată, chiar și pentru utilizatorii "
#~ "<systemitem role=\"package\">file-rc</systemitem>."

#~ msgid ""
#~ "For optimal sequencing, all init.d scripts should declare their "
#~ "dependencies in an LSB header. This is already the case for scripts "
#~ "shipped in &debian;, but users should check their local scripts and "
#~ "consider adding that information."
#~ msgstr ""
#~ "Pentru o secvențiere optimă toate scripturile init.d ar trebui să declare "
#~ "dependențe în antetul LSB. Acest lucru este deja asigurat pentru "
#~ "scripturile incluse în &debian;, dar utilizatorii ar trebui să își "
#~ "verifice propriile scripturi și să adauge aceste informații."

#~ msgid ""
#~ "For more information on this feature refer to the information available "
#~ "in <filename>/usr/share/doc/insserv/README.Debian</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Pentru mai multe informații despre această funcție consultați <filename>/"
#~ "usr/share/doc/insserv/README.Debian</filename>."

#~ msgid "systemd"
#~ msgstr "systemd"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &releasename; comes with improved multimedia support: "
#~ "<systemitem role=\"package\">ffmpeg</systemitem> has been replaced by the "
#~ "libav fork (<systemitem role=\"package\">libav-tools</systemitem>), which "
#~ "is considered to feature a more conservative release process and thus fit "
#~ "better to &debian;'s needs. It provides all libraries and prepares an "
#~ "upgrade path for existing application packages. The full-featured libav "
#~ "libraries and frontends include e.g. <command>mplayer</command>, "
#~ "<command>mencoder</command>, <command>vlc</command> and "
#~ "<command>transcode</command>. Additional codec support is provided e.g. "
#~ "through <command>lame</command> for MP3 audio encoding, "
#~ "<command>xvidcore</command> for MPEG-4 ASP video encoding, <command>x264</"
#~ "command> for H.264/MPEG-4 AVC video encoding, <command>vo-aacenc</"
#~ "command> for AAC audio encoding and <command>opencore-amr</command> and "
#~ "<command>vo-amrwbenc</command> for Adaptive Multi-Rate Narrowband and "
#~ "Wideband encoding and decoding, respectively. For most use cases, "
#~ "installation of packages from third-party repositories should not be "
#~ "necessary anymore. The times of crippled multimedia support in &debian; "
#~ "are finally over!"
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &releasename; include suport multimedia îmbunătățit: <systemitem "
#~ "role=\"package\">ffmpeg</systemitem> a fost înlocuit cu alternativa libav "
#~ "(<systemitem role=\"package\">libav-tools</systemitem>), a cărei proces "
#~ "de dezvoltare și lansare este considerat mai conservator, și în "
#~ "consecință, mai potrivit cu necesitățile &debian;. Sunt furnizate toate "
#~ "bibliotecile și se oferă o cale de actualizare pentru pachetele cu "
#~ "aplicații existente. Bibliotecile libav și interfețele respective includ "
#~ "de exemplu <command>mplayer</command>, <command>mencoder</command>, "
#~ "<command>vlc</command> și <command>transcode</command>. Suport "
#~ "suplimentar de codec este furnizat prin <command>lame</command> pentru "
#~ "codare MP3 audio, <command>xvidcore</command> pentru codare video MPEG-4 "
#~ "ASP, <command>x264</command> pentru codare video H.264/MPEG-4 AVC, "
#~ "<command>vo-aacenc</command> pentru codare audio AAC și <command>opencore-"
#~ "amr</command> și <command>vo-amrwbenc</command> pentru codare și decodare "
#~ "Adaptive Multi-Rate Narrowband și respectiv Wideband. Pentru majoritatea "
#~ "utilizărilor instalarea de pachete din surse terțe ar trebui să nu fie "
#~ "necesară. Vremurile în care &debian; avea suport multimedia incomplet au "
#~ "trecut!"

#~ msgid ""
#~ "Many Debian packages have now been built with <systemitem role=\"package"
#~ "\">gcc</systemitem> compiler hardening flags enabled. These flags enable "
#~ "various protections against security issues such as stack smashing, "
#~ "predictable locations of values in memory, etc. An effort has been made "
#~ "to ensure that as many packages as possible include these flags, "
#~ "especially focusing on those in the 'base'-installation, network-"
#~ "accessible daemons and packages which have had security issues in recent "
#~ "years."
#~ msgstr ""
#~ "Multe pachete Debian au fost compilate cu opțiunile de întărire ale "
#~ "compilatorului <systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>. Aceste "
#~ "opțiuni activează protecții împotriva unor probleme de securitate cum ar "
#~ "fi „stack smashing”, locații previzibile ale valorilor în memorie, etc. S-"
#~ "au depus eforturi pentru a include aceste opțiuni la cât mai multe "
#~ "pachete, cu accent pe cele din instalarea de bază, daemoni accesibili din "
#~ "rețea și pachete care au avut probleme de securitate în anii precedenți."

#~ msgid "AppArmor"
#~ msgstr "AppArmor"

#~ msgid ""
#~ "Debian 7.0 supports the AppArmor Mandatory Access Control system. When "
#~ "enabled, AppArmor confines programs according to a set of rules that "
#~ "specify what files a given program can access. This proactive approach "
#~ "helps protecting the system against both known and unknown "
#~ "vulnerabilities."
#~ msgstr ""
#~ "Debian 7.0 suportă sistemul de control obligatoriu al accesului "
#~ "(Mandatory Access Control) AppArmor. Atunci când este activat AppArmor "
#~ "restricționează programele conform unui set de reguli care specifică ce "
#~ "fișiere pot fi accesate de un anume program. Această abordare proactivă "
#~ "ajută la protejarea sistemului față de vulnerabilități cunoscute sau "
#~ "necunoscute."

#~ msgid ""
#~ "AppArmor is disabled by default in Debian 7.0. The &debian; wiki has "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/AppArmor\";>instructions</ulink> on "
#~ "how to use this functionality."
#~ msgstr ""
#~ "Implicit AppArmor este dezactivat în Debian 7.0. Wikiul &debian; are "
#~ "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/AppArmor\";>instrucțiuni</ulink> "
#~ "despre utilizarea acestei funcționalități."

#~ msgid "The stable-backports section"
#~ msgstr "Secțiunea backportări pentru „stabil” (stable-backports)"

#~ msgid ""
#~ "In order to use packages from <literal>&releasename;-backports</literal>, "
#~ "you can add an entry to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru a folosi pachete din <literal>&releasename;-backports</literal>, "
#~ "puteți adăuga aceste linii în <filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-backports main contrib"

#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>&releasename;-backports</"
#~ "literal> section and they will be available for installation in the same "
#~ "way as the old backports.debian.org archive."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>apt-get update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>&releasename;-backports</"
#~ "literal> și acestea vor fi disponibile spre instalare în același mod ca "
#~ "și din vechea arhivă backports.debian.org."

#~ msgid ""
#~ "When a new package is made available via <literal>&releasename;-"
#~ "backports</literal> to fix a security issue, this will be announced on "
#~ "the <ulink url=\"http://lists.debian.org/debian-backports-announce/";
#~ "\">debian-backports-announce</ulink> mailing list."
#~ msgstr ""
#~ "Atunci când un pachet nou este distribuit prin <literal>&releasename;-"
#~ "backports</literal> pentru a rezolva o problemă de securitate acest lucru "
#~ "va fi anunțat pe lista de poștă electronică <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-backports-announce/\">debian-backports-announce</ulink>."

#~ msgid "The stable-updates section"
#~ msgstr "Secțiunea actualizări pentru „stabil” (stable-updates)"

#~ msgid ""
#~ "Some packages from <literal>proposed-updates</literal> may also be made "
#~ "available via the <literal>&releasename;-updates</literal> mechanism. "
#~ "This path will be used for updates which many users may wish to install "
#~ "on their systems before the next point release is made, such as updates "
#~ "to virus scanners and timezone data. All packages from "
#~ "<literal>&releasename;-updates</literal> will be included in point "
#~ "releases."
#~ msgstr ""
#~ "Anumite pachete din <literal>proposed-updates</literal> ar putea fi puse "
#~ "la dispoziție prin mecanismul <literal>&releasename;-updates</literal>. "
#~ "Această cale va fi folosită pentru actualizări pe care mulți utilizatori "
#~ "le vor dori instalate pe sistemele lor înainte de următoarea actualizare "
#~ "intermediară, cum ar fi actualizările pentru programele de căutare a "
#~ "virușilor și informațiile de fus orar. <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> vor fi incluse în actualizări intermediare."

#~ msgid ""
#~ "In order to use packages from <literal>&releasename;-updates</literal>, "
#~ "you can add an entry to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru a folosi pachete din <literal>&releasename;-updates</literal>, "
#~ "puteți adăuga aceste linii în <filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"

#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> section and will consider them when looking for packages to "
#~ "upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>apt-get update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal> și le va lua în considerare când va căuta pachete de actualizat."

#~ msgid ""
#~ "Note that if <literal>APT::Default-Release</literal> is set in your "
#~ "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename> (or in any of <filename>/etc/apt/"
#~ "apt.conf.d/*</filename>), then, in order for automatic upgrades to work, "
#~ "it is necessary to add the following configuration block into <filename>/"
#~ "etc/apt/preferences</filename> (see "
#~ "<citerefentry><refentrytitle>apt_preferences</refentrytitle> "
#~ "<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> for more information):"
#~ msgstr ""
#~ "Țineți cont că atunci când aveți configurat <literal>APT::Default-"
#~ "Release</literal> în <filename>/etc/apt/apt.conf</filename> (sau "
#~ "<filename>/etc/apt/apt.conf.d/*</filename>) va fi necesar să adăugați "
#~ "următoarea configurație în <filename>/etc/apt/preferences</filename> "
#~ "(consultați <citerefentry><refentrytitle>apt_preferences</refentrytitle> "
#~ "<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> pentru mai multe informații):"

#~ msgid ""
#~ "Package: *\n"
#~ "Pin: release o=&debian;,n=&releasename;-updates\n"
#~ "Pin-Priority: 990"
#~ msgstr ""
#~ "Package: *\n"
#~ "Pin: release o=&debian;,n=&releasename;-updates\n"
#~ "Pin-Priority: 990"

#~ msgid ""
#~ "When a new package is made available via <literal>&releasename;-updates</"
#~ "literal>, this will be announced on the <ulink url=\"http://lists.debian.";
#~ "org/debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink> mailing list."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetele noi disponibile prin <literal>&releasename;-updates</literal> "
#~ "vor fi anunțate pe lista de poștă electronică <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink>."

#~ msgid "GNOME 3"
#~ msgstr "GNOME 3"

#~ msgid ""
#~ "GNOME has undergone a major interface rewrite in the upgrade to version "
#~ "3.4. The traditional GNOME panel has been replaced by the <quote>shell</"
#~ "quote>, an innovative interface with major usability improvements."
#~ msgstr ""
#~ "GNOME a fost supus unei rescrieri majore a interfeței în cadrul "
#~ "actualizării la versiunea 3.4. Panoul GNOME tradițional a fost înlocuit "
#~ "de <quote>shell</quote>, o interfață inovatoare cu îmbunătățiri majore în "
#~ "uzabilitate."

#~ msgid ""
#~ "Among other things, it features dynamic workspaces, an on-screen keyboard "
#~ "(Caribou), instant messaging built into the interface, and integration "
#~ "with the GNOME keyring and PolicyKit."
#~ msgstr ""
#~ "Printre altele aceasta furnizează spații de lucru dinamice, o tastatură "
#~ "de ecran (Caribou), mesagerie instant integrată în interfață și integrare "
#~ "cu inelul de chei GNOME și cu PolicyKit."

#~ msgid ""
#~ "If you want to keep an interface closer to the GNOME 2.30 version in "
#~ "wheezy, you can select the <quote>GNOME Classic</quote> session at the "
#~ "login prompt. It will bring you an improved version of the traditional "
#~ "panel. You can still edit the panel to add more applets, by using the "
#~ "hidden alt+right click combination."
#~ msgstr ""
#~ "Dacă doriți să mențineți în wheezy o interfață mai apropiată de versiunea "
#~ "2.30 puteți selecta sesiunea <quote>GNOME Classic</quote> atunci când vă "
#~ "autentificați. Aceasta aduce o versiune îmbunătățită a panoului "
#~ "tradițional. Puteți edita panoul pentru a adăuga mai multe aplicații "
#~ "folosind combinația ascunsă alt+clic dreapta."

#~ msgid ""
#~ "If your hardware is not compatible with the GNOME shell's requirements, "
#~ "you will also be redirected to the <quote>classic</quote> interface."
#~ msgstr ""
#~ "Veți fi redirectat la interfața <quote>classic</quote> și în cazul în "
#~ "care aveți hardware incompatibil cu cerințele GNOME shell."

#~ msgid "New and removed applications"
#~ msgstr "Aplicații noi sau scoase din distribuție"

#~ msgid ""
#~ "Sushi is a new previewing application. Just press the space key on a file "
#~ "in the file manager, and enjoy."
#~ msgstr ""
#~ "Sushi este o nouă aplicație de previzualizare. Apăsați tasta de spațiu pe "
#~ "un fișier în managerul de fișiere și savurați."

#~ msgid ""
#~ "The Tracker indexing tool is now part of the GNOME desktop. After your "
#~ "first login, it will index your desktop, and is now available as the "
#~ "default search tool. It is also the key to the new GNOME documents tool "
#~ "to manage your recently used documents."
#~ msgstr ""
#~ "Utilitarul de indexare Tracker este acum parte din mediul GNOME. După "
#~ "prima autentificare acesta va indexa mediul de lucru și este utilitarul "
#~ "implicit de căutare. Este folosit și pentru a gestiona documentele "
#~ "utilizate recent în noul utilitar GNOME documents."

#~ msgid ""
#~ "Audio and mixing applications now require the PulseAudio sound daemon, "
#~ "which provides per-application mixing."
#~ msgstr ""
#~ "Aplicațiile audio și de mixare acum necesită daemonul de sunet "
#~ "PulseAudio, care furnizează mixare per aplicație."

#~ msgid ""
#~ "The help system has been entirely redesigned, with a new documentation "
#~ "format."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de ajutor a fost reproiectat cu totul, cu un nou format de "
#~ "documentație."

#~ msgid ""
#~ "GNOME boxes is a tool to handle your virtual machines, integrated to the "
#~ "shell and using QEMU/KVM."
#~ msgstr ""
#~ "GNOME boxes este un utilitar pentru gestionarea mașinilor virtuale. "
#~ "Acesta este integrat în shell și folosește QEMU/KVM."

#~ msgid ""
#~ "Some other new applications: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME "
#~ "PackageKit, GNOME color manager, Rygel."
#~ msgstr ""
#~ "Alte aplicații: GNOME contacts, GNOME online accounts, GNOME PackageKit, "
#~ "GNOME color manager, Rygel."

#~ msgid ""
#~ "Ekiga is no longer part of GNOME. Many of its features are now available "
#~ "in Empathy."
#~ msgstr ""
#~ "Ekiga nu mai face parte din GNOME. Multe din funcțiile acestuia sunt acum "
#~ "disponibile în Empathy."

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Setări"

#~ msgid ""
#~ "Most technologies underlying GNOME are still here: the D-Bus messaging "
#~ "system, the PolicyKit permissions manager, the GStreamer multimedia "
#~ "system, the gvfs virtual file system, the MIME system, the ConsoleKit, "
#~ "udisks and upower interfaces to hardware management; all are kept without "
#~ "major changes."
#~ msgstr ""
#~ "Majoritatea tehnologiilor ce stau la baza GNOME sunt prezente în "
#~ "continuare: sistemul de mesagerie D-Bus, gestionarul de permisiuni "
#~ "PolicyKit, sistemul multimedia GStreamer, sistemul virtual de fișiere "
#~ "gvfs, sistemul MIME, ConsoleKit, interfețele pentru gestionarea hardware-"
#~ "ului udisks și upower. Toate au fost păstrate fără modificări majore."

#~ msgid ""
#~ "However, the underlying configuration system to GNOME has undergone a "
#~ "major evolution, from GConf to a new system named GSettings, which is "
#~ "much faster and more versatile. The settings can be browsed or edited "
#~ "using the (recommended) gsettings command-line tool, or the dconf-editor "
#~ "graphical tool. The GConf system is still available for third-party "
#~ "applications that use it."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de configurare GNOME a suferit o evoluție majoră, de la GConf la "
#~ "un nou sistem denumit GSettings, care este mult mai rapid și mai "
#~ "versatil. Setările pot fi vizualizate sau editate folosind utilitarul "
#~ "pentru linia de comandă gsettings (recomandat) sau editorul grafic dconf-"
#~ "editor. Sistemul GConf este în continuare disponibil pentru aplicații "
#~ "terțe care îl folosesc."

#~ msgid ""
#~ "Most settings are migrated upon upgrade, but for technical and conceptual "
#~ "reasons, a selected number of settings are not:"
#~ msgstr ""
#~ "Majoritatea setărilor sunt migrate la actualizare, dar din motive tehnice "
#~ "sau conceptuale câteva setări anume nu au fost migrate:"

#~ msgid ""
#~ "default session and language (now managed by the accountsservice daemon);"
#~ msgstr ""
#~ "sesiunea și limba implicită (gestionate acum de daemonul accountsservice)"

#~ msgid "desktop wallpaper;"
#~ msgstr "imaginea de fundal"

#~ msgid "default GTK+ theme (none of the previous themes exist anymore);"
#~ msgstr "tema GTK+ implicită (niciuna din temele precedente nu mai există)"

#~ msgid ""
#~ "panel and applets configuration (applets now use relative positioning);"
#~ msgstr ""
#~ "configurația panoului și aplicațiile aferente (aplicațiile folosesc acum "
#~ "poziționare relativă)"

#~ msgid ""
#~ "default browser and mailer (the settings are now part of the MIME system "
#~ "through <literal>x-scheme-handler/*</literal> types)."
#~ msgstr ""
#~ "navigatorul și programul de e-mail implicit (setările sunt acum parte a "
#~ "sistemului MIME prin tipurile <literal>x-scheme-handler/*</literal>)."

#~ msgid "Display manager"
#~ msgstr "Manager de display"

#~ msgid ""
#~ "The GNOME display manager (<systemitem role=\"package\">gdm3</"
#~ "systemitem>) has undergone a major evolution together with the desktop. "
#~ "The primary change is that settings for the login prompt have been "
#~ "migrated to GSettings as well. The configuration file has changed to "
#~ "greeter.gsettings and settings are not preserved. This only affects "
#~ "interface settings; daemon settings are still in the same place."
#~ msgstr ""
#~ "Managerul de display GNOME (<systemitem role=\"package\">gdm3</"
#~ "systemitem>) a trecut printr-o evoluție majoră, împreună cu mediul. "
#~ "Schimbarea primară este migrarea setărilor pentru autentificare în "
#~ "GSettings. Fișierul de configurare este acum greeter.gsettings iar "
#~ "setările nu au fost păstrate. Sunt afectate doar setările de interfață, "
#~ "setările daemonului se află în același loc."

#~ msgid ""
#~ "The legacy GDM 2.20 package is no longer available; most of its former "
#~ "features are now available in GDM 3.x."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul vechi GDM 2.20 nu mai este disponibil. Majoritatea funcțiilor "
#~ "sunt prezente acum în GDM 3.x."

#~ msgid "Network management"
#~ msgstr "Administrarea rețelei"

#~ msgid ""
#~ "GNOME now features online connectivity awareness, with several "
#~ "applications and the GNOME shell using <command>NetworkManager</command>. "
#~ "This enables support for IPv6 and a wide range of other networking "
#~ "technologies, such as VPNs, wireless and 3G."
#~ msgstr ""
#~ "Acum GNOME are cunoștință despre conectivitatea online, deoarece GNOME "
#~ "shell și mai multe aplicații folosesc <command>NetworkManager</command>. "
#~ "Acest lucru permite suportul pentru IPv6 și o gamă largă de alte "
#~ "tehnologii de rețea, cum ar fi VPNuri, rețele fără fir sau 3G."

#~ msgid ""
#~ "GNOME users are strongly advised to use <command>NetworkManager</command> "
#~ "for network connectivity; the GNOME components work best with "
#~ "<command>NetworkManager</command>. If you are planning on using another "
#~ "network management daemon instead (such as <command>wicd-daemon</"
#~ "command>), please see Section <xref linkend=\"network-manager-conflicts\"/"
#~ ">."
#~ msgstr ""
#~ "Utilizatorii GNOME sunt sfătuiți să folosească <command>NetworkManager</"
#~ "command> pentru conectivitate la rețea, deoarece componentele GNOME "
#~ "lucrează cel mai bine cu <command>NetworkManager</command>. Dacă "
#~ "intenționați să folosiți un alt daemon pentru gestionarea rețelei (cum ar "
#~ "fi <command>wicd-daemon</command>), vă rugăm să consultați secțiunea "
#~ "<xref linkend=\"network-manager-conflicts\"/>."

#~ msgid "Cloud"
#~ msgstr "Cloud"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &release; includes the OpenStack suite as well as the Xen Cloud "
#~ "Platform (XCP), allowing users to deploy their own cloud infrastructure."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; include suita OpenStack precum și Xen Cloud Platform "
#~ "(XCP), ceea ce permite utilizatorilor să își construiască propria "
#~ "infrastructură cloud."

#~ msgid ""
#~ "&debian; images are also provided on the major public cloud platforms, "
#~ "including Amazon EC2, Windows Azure and Google Compute Engine."
#~ msgstr ""
#~ "Sunt furnizate imagini &debian; pentru platformele publice majore, "
#~ "inclusiv Amazon EC2, Windows Azure și Google Compute Engine."

#~ msgid "Temporary filesystems"
#~ msgstr "Sisteme de fișiere temporare"

#~ msgid ""
#~ "In previous releases, temporary (<literal>tmpfs</literal>) filesystems "
#~ "were mounted on <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>, "
#~ "<filename class='directory'>/dev/shm/</filename> and optionally on "
#~ "<filename class='directory'>/var/lock</filename> and <filename "
#~ "class='directory'>/var/run</filename>. <filename class='directory'>/lib/"
#~ "init/rw</filename> has been removed, and the others have been moved under "
#~ "<filename class='directory'>/run</filename>. <filename "
#~ "class='directory'>/var/run</filename> and <filename class='directory'>/"
#~ "var/lock</filename> were configured using <literal>RAMRUN</literal> and "
#~ "<literal>RAMLOCK</literal> in <filename>/etc/default/rcS</filename>. All "
#~ "these <literal>tmpfs</literal> filesystems are now configurable using "
#~ "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>; the old settings are not "
#~ "migrated automatically."
#~ msgstr ""
#~ "În versiuni precedente sisteme de fișiere temporare au fost montate la "
#~ "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>, <filename "
#~ "class='directory'>/dev/shm/</filename> și opțional la <filename "
#~ "class='directory'>/var/lock</filename> și <filename class='directory'>/"
#~ "var/run</filename>. <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename> "
#~ "nu mai există iar celelalte au fost mutate sub <filename "
#~ "class='directory'>/run</filename>. <filename class='directory'>/var/run</"
#~ "filename> și <filename class='directory'>/var/lock</filename> erau "
#~ "configurate folosind <literal>RAMRUN</literal> și <literal>RAMLOCK</"
#~ "literal> în <filename>/etc/default/rcS</filename>. Toate aceste sisteme "
#~ "de fișiere <literal>tmpfs</literal> sunt configurabile acum folosind "
#~ "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>. Setările vechi nu sunt migrate "
#~ "automat."

#~ msgid "Old location"
#~ msgstr "Locație veche"

#~ msgid "New location"
#~ msgstr "Locație nouă"

#~ msgid "Old setting"
#~ msgstr "Setare veche"

#~ msgid "New setting"
#~ msgstr "Setare nouă"

#~ msgid "<filename>/etc/default/rcS</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/default/rcS</filename>"

#~ msgid "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>"
#~ msgstr "<filename>/etc/default/tmpfs</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run</filename>"

#~ msgid "N/A"
#~ msgstr "nu este cazul"

#~ msgid "<filename class='directory'>/var/run</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/var/run</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/var/lock</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/var/lock</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run/lock</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run/lock</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMLOCK</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMLOCK</literal>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/dev/shm</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/dev/shm</filename>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/run/shm</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/run/shm</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMSHM</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMSHM</literal>"

#~ msgid "<filename class='directory'>/tmp</filename>"
#~ msgstr "<filename class='directory'>/tmp</filename>"

#~ msgid "<literal>RAMTMP</literal>"
#~ msgstr "<literal>RAMTMP</literal>"

#~ msgid ""
#~ "The migration of data to the new locations will occur automatically "
#~ "during the upgrade and will continue to be available at the old and new "
#~ "locations, with the exception of <filename class='directory'>/lib/init/"
#~ "rw</filename>. No action is required on your part, though you may wish "
#~ "to customize which <literal>tmpfs</literal> filesystems are mounted, and "
#~ "their size limits, in <filename>/etc/default/tmpfs</filename> after the "
#~ "upgrade is complete. Please see the tmpfs(5) manual page for further "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Migrarea datelor în locațiile noi va fi făcută automat în timpul "
#~ "actualizării și datele vor continua să fie disponibile în locațiile noi "
#~ "și vechi cu excepția <filename class='directory'>/lib/init/rw</filename>. "
#~ "Nici o intervenție nu este necesară. După încheierea actualizării poate "
#~ "veți dori să configurați în <filename>/etc/default/tmpfs</filename> ce "
#~ "sisteme de fișiere <literal>tmpfs</literal> sunt montate și limitele de "
#~ "spațiu pentru acestea. Consultați pagina de manual tmpfs(5) pentru alte "
#~ "detalii."

#~ msgid ""
#~ "If you have written any custom scripts which make use of <filename "
#~ "class='directory'>/lib/init/rw</filename>, these must be updated to use "
#~ "<filename class='directory'>/run</filename> instead."
#~ msgstr ""
#~ "Dacă aveți scripturi care folosesc <filename class='directory'>/lib/init/"
#~ "rw</filename> acestea vor trebui modificate pentru a folosi în "
#~ "schimb<filename class='directory'>/run</filename>."

#~ msgid ""
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> is not a <literal>tmpfs</"
#~ "literal> by default. If you chose to use this feature, please note that:"
#~ msgstr ""
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> implicit nu este un "
#~ "<literal>tmpfs</literal>. Dacă alegeți să folosiți această "
#~ "funcționalitate țineți cont de următoarele aspecte:"

#~ msgid ""
#~ "the contents of <filename class='directory'>/tmp</filename> are not "
#~ "preserved across reboots; <filename class='directory'>/var/tmp</filename> "
#~ "exists for this purpose;"
#~ msgstr ""
#~ "conținutul <filename class='directory'>/tmp</filename> nu este păstrat la "
#~ "reinițializare. În acest scop există <filename class='directory'>/var/"
#~ "tmp</filename>."

#~ msgid ""
#~ "the maximum size of <filename class='directory'>/tmp</filename> may "
#~ "(depending upon your specific system) be smaller than before. If you "
#~ "find that there is insufficient free space, it is possible to increase "
#~ "the size limits; see tmpfs(5)."
#~ msgstr ""
#~ "Dimensiunea maximă pentru <filename class='directory'>/tmp</filename> ar "
#~ "putea (în funcție de sistem) să fie mai mică decât înainte. Dacă "
#~ "descoperiți că nu este suficient spațiu este posibil să majorați "
#~ "limitele, consultați tmpfs(5)."

#~ msgid ""
#~ "Applications which create excessively large temporary files may cause "
#~ "<filename class='directory'>/tmp</filename> to run out of free space. It "
#~ "should be possible to configure a different location for those files by "
#~ "setting the <literal>TMPDIR</literal> environment variable."
#~ msgstr ""
#~ "Aplicațiile care crează fișiere temporare excesiv de mari pot cauza "
#~ "umplerea <filename class='directory'>/tmp</filename>. Ar trebui să fie "
#~ "posibilă configurarea unei locații alternative pentru aceste fișiere prin "
#~ "variabila de mediu <literal>TMPDIR</literal>."

#~ msgid ""
#~ "If desired, the defaults may also be overridden with an entry in "
#~ "<filename>/etc/fstab</filename>, for example:"
#~ msgstr ""
#~ "Dacă se dorește acest lucru setările implicite pot fi modificate și cu o "
#~ "linie în <filename>/etc/fstab</filename>. De exemplu:"

#~ msgid "tmpfs   /tmp tmpfs   nodev,nosuid,size=20%,mode=1777  0  0\n"
#~ msgstr ""
#~ "tmpfs   /tmp tmpfs   nodev,nosuid,size=20%,mode=1777  0  0\n"

#~ msgid "Package management"
#~ msgstr "Administrarea pachetelor"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The preferred program for interactive package management from a terminal "
#~| "is <command>aptitude</command>. For a non-interactive command line "
#~| "interface for package management, it is recommended to use <command>apt-"
#~| "get</command>. <command>apt-get</command> is also the preferred tool "
#~| "for upgrades between major releases. If you are still using "
#~| "<command>dselect</command>, you should switch to <systemitem role="
#~| "\"package\">aptitude</systemitem> as the official front-end for package "
#~| "management."
#~ msgid ""
#~ "The preferred program for interactive package management from a terminal "
#~ "is <command>aptitude</command>. For a non-interactive command line "
#~ "interface for package management, it is recommended to use <command>apt-"
#~ "get</command>. <command>apt-get</command> is also the preferred tool for "
#~ "upgrades between major releases."
#~ msgstr ""
#~ "Programul preferat pentru administrarea interactivă din consolă a "
#~ "pachetelor este <command>aptitude</command>. Pentru o interfață non-"
#~ "interactivă se recomandă folosirea <command>apt-get</command>. "
#~ "<command>apt-get</command> este și utilitarul preferat pentru actualizări "
#~ "între versiuni majore. Dacă mai folosiți <command>dselect</command>, ar "
#~ "trebui să treceți la <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> "
#~ "ca interfață oficială pentru administrarea de pachete."

#~ msgid ""
#~ "Note that this replaces the functionality previously provided by the "
#~ "<ulink url=\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org archive</"
#~ "ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Astfel se înlocuiește funcționalitatea furnizată anterior de arhiva "
#~ "<ulink url=\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org</ulink>."

#~ msgid "What's new for ARM?"
#~ msgstr "Ce este nou pentru ARM?"

#~ msgid ""
#~ "Support has been added for Marvell's Kirkwood platform. Specifically, "
#~ "Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the "
#~ "Kirkwood platform: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "sheevaplug/\">SheevaPlug and other plug computers</ulink>, QNAP Turbo NAS "
#~ "(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/";
#~ "\">TS-11x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "qnap/ts-219/\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
#~ "kirkwood/qnap/ts-41x/\">TS-41x</ulink>), and the <ulink url=\"http://www.";
#~ "cyrius.com/debian/kirkwood/openrd/\">OpenRD platform</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat suport pentru platforma Kirkwood de la Marvell. Mai exact, "
#~ "Debian GNU/Linux &release; suportă următoarele dispozitive bazate pe "
#~ "platforma Kirkwood: <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "sheevaplug/\">SheevaPlug și alte computere „plug”</ulink>, QNAP Turbo NAS "
#~ "(<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/qnap/ts-119/";
#~ "\">TS-11x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/";
#~ "qnap/ts-219/\">TS-21x</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
#~ "kirkwood/qnap/ts-41x/\">TS-41x</ulink>) și <ulink url=\"http://www.cyrius.";
#~ "com/debian/kirkwood/openrd/\">platforma OpenRD</ulink>."

#~ msgid ""
#~ "Support has also been added for the Lanner EM7210 and compatible devices "
#~ "(e.g. Intel SS4000-e). These are NAS devices based on the IOP32x "
#~ "platform."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat și suport pentru Lanner EM7210 și dispozitive compatibile "
#~ "(ex. Intel SS4000-e). Acestea sunt dispozitive NAS bazate pe platforma "
#~ "IOP32x."

#~ msgid ""
#~ "A new feature with squeeze is the addition of "
#~ "isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> support to "
#~ "the <literal>i386</literal> and <literal>amd64</literal> <acronym>CD</"
#~ "acronym>s, <acronym>DVD</acronym>s and <acronym>BD</acronym>s. To make a "
#~ "USB stick bootable with one of these images used to mean following some "
#~ "extra procedures after downloading the image; instead, now all that is "
#~ "required is to simply write the image directly to the USB stick. For more "
#~ "information please see the <quote>Preparing Files for USB Memory Stick "
#~ "Booting</quote> section in the <ulink url=\"&url-install-manual;"
#~ "\">Installation Guide</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "O nouă caracteristică pentru squeeze este suportul "
#~ "isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> pentru "
#~ "<literal>i386</literal> și <literal>amd64</literal> pentru imaginile de "
#~ "<acronym>CD</acronym>-uri, <acronym>DVD</acronym>-uri și <acronym>BD</"
#~ "acronym>-uri. Pentru a face memorii USB capabile să încarce sistemul cu "
#~ "aceste imagini era nevoie de pași suplimentari după descărcarea "
#~ "imaginilor. Acum tot ceea ce trebuie să faceți este să scrieți imaginea "
#~ "direct pe memoria USB. Pentru informații suplimentare citiți secțiunea "
#~ "<quote>Pregătirea fișierelor pentru pornirea de pe USB</quote> din <ulink "
#~ "url=\"&url-install-manual;\">Ghidul de instalare</ulink>."

#~ msgid "TODO: Do we have to mention dpkg triggers here or elsewhere?\n"
#~ msgstr "TODO: Do we have to mention dpkg triggers here or elsewhere?\n"

#~ msgid ""
#~ "An important improvement in the &debian; boot system is the introduction "
#~ "of dependency-based boot sequencing and parallel boot. This feature is "
#~ "enabled by default in new installs and it will be enabled for upgrades "
#~ "from &oldreleasename;, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "O îmbunătățire importantă în sistemul de pornire &debian; este "
#~ "introducerea secvențierii pe baza dependențelor și pornirea paralelă. "
#~ "Această îmbunătățire este activată implicit la instalări noi și va fi "
#~ "activată la actualizări de la &oldreleasename; dacă este posibil."

#~ msgid ""
#~ "These dependences are declared through the use of the header format "
#~ "specified in the Linux Standard Base (LSB)"
#~ msgstr ""
#~ "Aceste dependențe sunt declarate prin utilizarea formatului de antet "
#~ "specificat în Linux Standard Base (LSB)"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
#~| "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on "
#~| "their declared dependencies<footnote>"
#~ msgid ""
#~ "This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
#~ "\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
#~ "declared dependencies<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. It has "
#~ "been possible after a sustained effort to adapt all the boot scripts of "
#~ "packages provided in the distribution as well as the boot system itself."
#~ msgstr ""
#~ "Această funcție este activată prin utilizarea lui <systemitem role="
#~ "\"package\">insserv</systemitem> de către sysv-rc pentru a ordona "
#~ "scripturile init.d pe baza dependențelor declarate<footnote>"

#~ msgid ""
#~ "With dependency-based boot sequencing it is also now possible to run the "
#~ "boot system scripts in parallel which can, under most circumstances, "
#~ "improve the speed of the boot process. This feature is enabled by "
#~ "default, in new systems and upgrades, whenever possible. To disable it "
#~ "specify"
#~ msgstr ""
#~ "Cu secvențierea pornirii pe baza dependențelor este posibilă rularea în "
#~ "paralel a scripturilor de pornire, ceea ce va îmbunătăți viteza de "
#~ "pornire în majoritatea cazurilor. Această îmbunătățire este activată "
#~ "implicit în sisteme noi sau la actualizări dacă este posibil. Pentru "
#~ "dezactivare specificați"

#~ msgid "CONCURRENCY=none"
#~ msgstr "CONCURRENCY=none"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
#~| "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2, and "
#~| "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
#~| "applications have also been upgraded, including the office suites "
#~| "OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> "
#~| "3.2.1 and KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 "
#~| "as well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> "
#~| "2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 "
#~| "and Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
#~ msgid ""
#~ "&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
#~ "Among others it now includes the desktop environments "
#~ "GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.4, "
#~ "KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.8.4, "
#~ "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.8, and "
#~ "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
#~ "applications have also been upgraded, including the office suites "
#~ "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> 3.5.4 "
#~ "and Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> 2.4.3 as "
#~ "well as GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.4.10, "
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.17 and "
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.9.2."
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
#~ "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2 și "
#~ "LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Și aplicațiile "
#~ "de productivitate au fost actualizate, inclusiv suita de birou OpenOffice."
#~ "org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> 3.2.1 și "
#~ "KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 precum și "
#~ "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.2.9, "
#~ "GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 și "
#~ "Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."

#~ msgid "0.63.0"
#~ msgstr "0.63.0"

#~ msgid "2.6.10"
#~ msgstr "2.6.10"

#~ msgid "2.7.1"
#~ msgstr "2.7.1"

#~ msgid ""
#~ "This change implies that disk requirements for tasks selected through the "
#~ "debian installer have increased too. For more information please see the "
#~ "<quote>Disk Space Needed for Tasks</quote> chapter in the <ulink url="
#~ "\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Această modificare implică creșterea spațiului pe disc necesar pentru "
#~ "sarcini instalate prin programul de instalare. Pentru mai multe "
#~ "informații vedeți capitolul <quote>Disk Space Needed for Tasks (n.tr. "
#~ "Spațiul necesar pentru sarcini)</quote> în <ulink url=\"&url-install-"
#~ "manual;\">Ghidul de instalare</ulink>."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "</footnote>. This can be changed by adding the following line in "
#~| "<filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
#~ msgid ""
#~ "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
#~ "default<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. This can be changed by "
#~ "adding the following line in <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>. Acest lucru poate fi schimbat prin adăugarea următoarei "
#~ "linii în <filename>/etc/apt/apt.conf</filename>:"

#~ msgid "APT::Install-Recommends \"false\";"
#~ msgstr "APT::Install-Recommends \"false\";"

#~ msgid "Unified keyboard settings"
#~ msgstr "Configurări pentru tastatură unificate"

#~ msgid ""
#~ "In this new release, the settings for the keyboard have been unified so "
#~ "that both the console and the Xorg server use the same settings. The "
#~ "keyboard settings are now defined in the <filename>/etc/default/keyboard</"
#~ "filename> configuration file which overrides the keyboard defined in "
#~ "Xorg's configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "În această versiune configurările pentru tastatură au fost unificate, "
#~ "astfel încât consola și serverul Xorg folosesc aceleași configurații. "
#~ "Configurațiile tastaturii sunt definite în fișierul de configurare "
#~ "<filename>/etc/default/keyboard</filename>, care prevalează față de "
#~ "definiția tastaturii din fișierul de configurare Xorg."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> package now "
#~ "handles the keyboard for both environments as well as the font "
#~ "configuration for the console. You can reconfigure the keyboard layout "
#~ "and related settings by executing <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
#~ "configuration</command> or by manually editing the <filename>/etc/default/"
#~ "keyboard</filename> configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetul <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> este "
#~ "acum responsabil de tastatură în ambele medii, precum și configurarea "
#~ "fontului pentru consolă. Puteți reconfigura aranjamentul de tastatură și "
#~ "configurațiile înrudite executând <command>dpkg-reconfigure keyboard-"
#~ "configuration</command> sau modificând manual fișierul de configurare "
#~ "<filename>/etc/default/keyboard</filename>."

#~ msgid ""
#~ "The 32-bit <literal>s390</literal> kernel flavour is no longer provided. "
#~ "As a consequence, only hardware with z/Architecture support will be "
#~ "supported in Debian &release;, using the <literal>s390x</literal> kernel "
#~ "flavour."
#~ msgstr ""
#~ "Varianta de nucleu <literal>s390</literal> pe 32 de biți nu mai este "
#~ "disponibilă. Ca o consecință, doar dispozitive fizice cu suport z/"
#~ "Architecture sunt suportate în Debian &release;, folosind varianta de "
#~ "nucleu <literal>s390x</literal>."

#~ msgid ""
#~ "This release drops official support for the <ulink url=\"http://lists.";
#~ "debian.org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html\">HP PA-RISC "
#~ "('hppa')</ulink>, Alpha ('alpha') and ARM ('arm') architectures."
#~ msgstr ""
#~ "Această versiune renunță la suportul oficial pentru arhitecturile <ulink "
#~ "url=\"http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html";
#~ "\">HP PA-RISC („hppa”)</ulink>, Alpha („alpha”) și ARM („arm”)."

#~ msgid "With some modules from GNOME 2.32."
#~ msgstr "Cu anumite module din GNOME 2.30"

#~ msgid ""
#~ "Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm> web server"
#~ msgstr ""
#~ "Serverul de web Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm>"

#~ msgid "1.0.8"
#~ msgstr "1.0.8"

#~ msgid "0.60.0"
#~ msgstr "0.60.0"

#~ msgid "0.96.1"
#~ msgstr "0.96.1"

#~ msgid "Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm> VoIP Client"
#~ msgstr "Clientul VoIP Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm>"

#~ msgid "1.3.07.09"
#~ msgstr "1.3.07.09"

#~ msgid "5.0.51a"
#~ msgstr "5.0.51a"

#~ msgid "5.1p1"
#~ msgstr "5.1p1"

#~ msgid "2.5.5"
#~ msgstr "2.5.5"

#~ msgid "8.3.5"
#~ msgstr "8.3.5"

#~ msgid "3.2.5"
#~ msgstr "3.2.5"

#~ msgid "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"
#~ msgstr "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"

#~ msgid "6.0.28"
#~ msgstr "6.0.28"

#~ msgid "Firmware moved to the non-free section"
#~ msgstr "Microcodul a fost mutat în secțiunea „non-free”"

#~ msgid ""
#~ "Some drivers included in the Linux kernel used to contain non-free "
#~ "firmware blobs. Starting from &releasename; this firmware has been moved "
#~ "to separate packages in the non-free section of the archive, such as "
#~ "<systemitem role=\"package\">firmware-linux</systemitem>. If such "
#~ "packages are installed, the firmware will be loaded automatically when "
#~ "required."
#~ msgstr ""
#~ "Unele drivere incluse în nucleul Linux conțineau bucăți de cod binar. "
#~ "Începând cu &releasename; acest microcod a fost mutat în pachete separate "
#~ "din secțiunea „non-free” a arhivei, ca de exemplu <systemitem role="
#~ "\"package\">firmware-linux</systemitem>. Dacă un asemenea pachet este "
#~ "instalat, microcodul va fi încărcat automat atunci când va fi nevoie de "
#~ "el."

#~ msgid ""
#~ "For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
#~ "default<footnote>"
#~ msgstr ""
#~ "Pentru &releasename; APT instalează automat pachetele care sunt "
#~ "recomandate implicit<footnote>"

#~ msgid ""
#~ "</footnote>. It has been possible after a sustained effort to adapt all "
#~ "the boot scripts of packages provided in the distribution as well as the "
#~ "boot system itself."
#~ msgstr ""
#~ "</footnote>. A fost posibil după un efort susținut de a adapta toate "
#~ "scripturile de pornire a pachetelor furnizate în distribuție cât și a "
#~ "sistemului de pornire în sine."

#~ msgid ""
#~ "Graphics mode setting code for the most common desktop chipsets (from "
#~ "Intel, ATI/AMD and NVIDIA) has moved from the respective Xorg drivers to "
#~ "the Linux kernel. This provides a number of advantages, such as:"
#~ msgstr ""
#~ "Codul pentru setarea modului grafic pentru cele mai obișnuite procesoare "
#~ "grafice pentru sisteme de birou (de la Intel, ATI/AMD și NVIDIA) a fost "
#~ "mutat din driverele Xorg respective în nucleul Linux. Acest lucru aduce "
#~ "mai multe avantaje, cum ar fi:"

#~ msgid "More reliable suspend and resume"
#~ msgstr "Suspendare și revenire mai fiabilă"

#~ msgid "Ability to use graphics devices without X"
#~ msgstr "Posibilitatea de a folosi dispozitive grafice fără X"

#~ msgid "Faster VT switch"
#~ msgstr "Schimbare mai rapidă de VT"

#~ msgid "Native mode text console"
#~ msgstr "Consolă text în mod nativ"

#~ msgid ""
#~ "More details are in <xref linkend=\"graphics\"/> and in <ulink url=\"&url-"
#~ "wiki;KernelModesetting\">the Debian wiki</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Mai multe detalii în <xref linkend=\"graphics\"/> și în <ulink url=\"&url-"
#~ "wiki;KernelModesetting\">wiki-ul Debian</ulink>."

#~ msgid "<acronym>LDAP</acronym> support"
#~ msgstr "suport <acronym>LDAP</acronym>"

#, fuzzy
#~| msgid "OpenLDAP"
#~ msgid "LDAP"
#~ msgstr "OpenLDAP"

#~ msgid ""
#~ "This Debian release comes with several options for implementing client-"
#~ "side authentication using LDAP. Users of the <systemitem role=\"package"
#~ "\">libnss-ldap</systemitem> and <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</"
#~ "systemitem> packages should consider upgrading to <systemitem role="
#~ "\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and <systemitem role=\"package"
#~ "\">libpam-ldapd</systemitem>."
#~ msgstr ""
#~ "Această versiune debian aduce mai multe opțiuni pentru implementarea "
#~ "autentificării clienților folosind LDAP. Utilizatorii pachetelor "
#~ "<systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> și <systemitem role="
#~ "\"package\">libpam-ldap</systemitem> ar trebui să ia în considerarea "
#~ "actualizarea la <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> și "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem>."

#~ msgid ""
#~ "These newer packages delegate the <acronym>LDAP</acronym> queries to a "
#~ "central unprivileged daemon (<command>nslcd</command>) that provides "
#~ "separation between the process using the <acronym>LDAP</acronym> "
#~ "information and the daemon performing <acronym>LDAP</acronym> queries. "
#~ "This simplifies handling of secured <acronym>LDAP</acronym> connections, "
#~ "<acronym>LDAP</acronym> authentication credentials, provides a simpler "
#~ "mechanism to perform connection fail-over and debugging and avoids "
#~ "loading <acronym>LDAP</acronym> and related libraries into most "
#~ "applications."
#~ msgstr ""
#~ "Aceste pachete mai noi deleagă interogările <acronym>LDAP</acronym> către "
#~ "un daemon central neprivilegiat (<command>nslcd</command>) care oferă "
#~ "separarea dintre procesele care folosesc informația <acronym>LDAP</"
#~ "acronym> și daemonul care execută interogările <acronym>LDAP</acronym>. "
#~ "Aceasta simplifică utilizarea conexiunilor <acronym>LDAP</acronym> "
#~ "securizate, acreditările de autentificare <acronym>LDAP</acronym>, "
#~ "furnizează un mecanism mai simplu pentru redundanța și depanarea "
#~ "conexiunii și evită încărcarea <acronym>LDAP</acronym> și a bibliotecilor "
#~ "asociate în majoritatea aplicațiilor."

#~ msgid ""
#~ "Upgrading to <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> should be easy as "
#~ "existing configuration information will be mostly reused. Only for "
#~ "advanced configuration should any manual reconfiguration be necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Actualizarea la <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> și "
#~ "<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> ar trebui să fie "
#~ "simplă deoarece configurațiile vor fi în mare parte reutilizate. Doar "
#~ "pentru configurații avansate va fi necesară reconfigurare manuală."

#~ msgid ""
#~ "These packages however currently lack support for nested groups and only "
#~ "support password change using the <acronym>LDAP</acronym> password modify "
#~ "EXOP operation."
#~ msgstr ""
#~ "Totuși, aceste pachete momentan nu au suport pentru grupuri imbricate și "
#~ "suportă schimbări de parolă doar folosind operațiunea EXOP de modificare "
#~ "a parolei <acronym>LDAP</acronym>."

#~ msgid "backports.org/backports.debian.org"
#~ msgstr "backports.org/backports.debian.org"

#~ msgid ""
#~ "The service provided by the backports.org repositories has been "
#~ "integrated in Debian infrastructure and <ulink url=\"http://www.debian.";
#~ "org/News/2010/20100905\">is now an official Debian service</ulink>, "
#~ "hosted at <ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</"
#~ "ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Serviciul furnizat de depozitele backports.org a fost integrat în "
#~ "infrastructura Debian și <ulink url=\"http://www.debian.org/";
#~ "News/2010/20100905\">acum este un serviciu Debian oficial</ulink>, "
#~ "găzduit la <ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</"
#~ "ulink>."

#~ msgid "Debian Live"
#~ msgstr "Debian Live"

#~ msgid ""
#~ "With &releasename; Debian provides official Live systems for the amd64 "
#~ "and i386 architectures. <indexterm><primary>Live system</primary></"
#~ "indexterm> <indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"
#~ msgstr ""
#~ "Cu &releasename;, Debian oferă sisteme Live oficiale pentru arhitecturile "
#~ "amd64 și i386. <indexterm><primary>Live system</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"

#~ msgid ""
#~ "A Debian Live system is a Debian system that can be booted directly from "
#~ "removable media (CD-ROMs, DVDs, USB keys) or from another computer over "
#~ "the network without the need of installation. The images are produced by "
#~ "a tool named <systemitem role=\"package\">live-build</systemitem>, which "
#~ "can easily be used to create custom live images. More information about "
#~ "the Debian Live project can be found at <ulink url=\"http://live.debian.";
#~ "net/\" />."
#~ msgstr ""
#~ "Un sistem Debian Live este un sistem Debian care poate fi inițializat "
#~ "direct de pe un mediu mobil (CD-ROM-uri, DVD-uri, dispozitive USB) sau de "
#~ "pe alt computer prin intermediul rețelei, fără a fi necesară instalarea. "
#~ "Imaginile sunt produse de o unealtă numită <systemitem role=\"package"
#~ "\">live-build</systemitem>, care permite crearea facilă de imagini "
#~ "personalizate. Mai multe informații despre proiectul Debian Live pot fi "
#~ "găsite la <ulink url=\"http://debian-live.alioth.debian.org/\"; />."

#~ msgid "Comprehensive support for neuroimaging research"
#~ msgstr "Suport pentru cercetarea neurovizuală (neuroimaging)"

#~ msgid ""
#~ "&debian; &release; is the first GNU/Linux distribution release ever to "
#~ "offer comprehensive support for magnetic resonance imaging (MRI) based "
#~ "neuroimaging research. It comes with up-to-date software for structural "
#~ "image analysis (e.g. <systemitem role=\"package\">ants</systemitem>), "
#~ "diffusion imaging and tractography (e.g. <systemitem role=\"package"
#~ "\">mrtrix</systemitem>), stimulus delivery (e.g. <systemitem role="
#~ "\"package\">psychopy</systemitem>), MRI sequence development (e.g. "
#~ "<systemitem role=\"package\">odin</systemitem>), as well as a number of "
#~ "versatile data processing and analysis suites (e.g. <systemitem role="
#~ "\"package\">nipype</systemitem>). Moreover, this release has built-in "
#~ "support for all major neuroimaging data formats. See the <ulink url="
#~ "\"http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/neuroscience-cognitive";
#~ "\">Debian Science</ulink> and <ulink url=\"http://debian-med.alioth.";
#~ "debian.org/tasks/imaging\">Debian Med</ulink> task pages for a "
#~ "comprehensive list of included software and the <ulink url=\"http://neuro.";
#~ "debian.net\">NeuroDebian webpage</ulink> for further information. "
#~ "<indexterm><primary>neuroimaging research</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Med</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>packages</primary>"
#~ msgstr ""
#~ "&debian; &release; este prima distribuție GNU/Linux care oferă suport "
#~ "cuprinzător pentru cercetare neuro-imagistică pe bază de imagistică prin "
#~ "rezonanță magnetică (MRI). &debian; &release; conține software actual "
#~ "pentru analiză structurală a imaginilor (ex. <systemitem role=\"package"
#~ "\">ants</systemitem>), imagistică prin difuzie și tractografie (ex. "
#~ "<systemitem role=\"package\">mrtrix</systemitem>), furnizarea de stimuli "
#~ "(ex. <systemitem role=\"package\">psychopy</systemitem>), dezvoltarea de "
#~ "secvențe MRI (ex. <systemitem role=\"package\">odin</systemitem>), "
#~ "precum și un număr de suite versatile de procesare și analizare de date "
#~ "(ex. <systemitem role=\"package\">nipype</systemitem>). Mai mult, "
#~ "această versiune are suport încorporat pentru toate formatele majore de "
#~ "date de neuro-imagistică. Vedeți paginile de sarcini <ulink url=\"http://";
#~ "blends.alioth.debian.org/science/tasks/neuroscience-cognitive\">Debian "
#~ "Science</ulink> și <ulink url=\"http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/";
#~ "imaging\">Debian Med</ulink> pentru o listă cuprinzătoare a programelor "
#~ "incluse și <ulink url=\"http://neuro.debian.net\";>pagina web NeuroDebian</"
#~ "ulink> pentru mai multe informații. <indexterm><primary>neuroimaging "
#~ "research</primary></indexterm> <indexterm><primary>Debian Med</primary></"
#~ "indexterm> <indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
#~ "<indexterm><primary>packages</primary>"

#~ msgid "</indexterm> <indexterm><primary>packages</primary>"
#~ msgstr "</indexterm> <indexterm><primary>pachete</primary>"

#~ msgid "</indexterm>"
#~ msgstr "</indexterm>"

#~ msgid ""
#~ "Support has been added for the Versatile platform which is emulated by "
#~ "QEMU."
#~ msgstr ""
#~ "A fost adăugat suport pentru platforma Versatile care este emulată de "
#~ "QEMU."

#~ msgid ""
#~ "An Ethernet driver for the IXP4xx platform (e.g. Linksys NSLU2) has "
#~ "recently been integrated into the mainline kernel, so the Debian kernel "
#~ "in &releasename; uses this driver rather than the unofficial driver which "
#~ "the previous release of Debian used."
#~ msgstr ""
#~ "Un driver ethernet pentru platforma IXP4xx (ex. Linksys NSLU2) a fost "
#~ "integrat recent în nucleul principal, astfel încât nucleul Debian din "
#~ "&releasename; folosește acest driver, în locul celui neoficial folosit de "
#~ "versiunea Debian anterioară."

#~ msgid ""
#~ "The proprietary IXP4xx microcode needed to use the in-built Ethernet is "
#~ "now available in the package <systemitem role=\"package\">ixp4xx-"
#~ "microcode</systemitem> in non-free. Installer images for Debian which "
#~ "include this microcode will continue to be made available from <ulink url="
#~ "\"http://slug-firmware.net\";>slug-firmware.net</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Microcodul IXP4xx proprietar, necesar pentru a folosi dispozitivul "
#~ "ethernet integrat, este acum disponibil în pachetul <systemitem role="
#~ "\"package\">ixp4xx-microcode</systemitem> din non-free. Imagini de "
#~ "instalare Debian care includ acest microcod vor continua să fie "
#~ "disponibile de la <ulink url=\"http://slug-firmware.net\";>slug-firmware."
#~ "net</ulink>."

#~ msgid "The proposed-updates section"
#~ msgstr "Secțiunea proposed-updates (actualizări propuse)"

#~ msgid ""
#~ "All changes to the released stable distribution (and to oldstable) go "
#~ "through an extended testing period before they are accepted into the "
#~ "archives. Each such update of the stable (or oldstable) release is "
#~ "called a point release. Preparation of point releases is done through the "
#~ "<literal>proposed-updates</literal> mechanism."
#~ msgstr ""
#~ "Toate modificările destinate distribuției stabile (și stabile anterioare) "
#~ "trec printr-o perioadă de teste intensive înainte de a fi acceptate în "
#~ "arhive. Fiecare asemenea actualizare a versiunii stabile (sau stabile "
#~ "anterioare) se numește lansare intermediară. Pregătirile pentru "
#~ "versiunile intermediare se fac prin mecanismul <literal>proposed-updates</"
#~ "literal>."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Packages can enter <literal>proposed-updates</literal> in two ways. "
#~| "Firstly, security-patched packages added to security.debian.org are "
#~| "automatically added to <literal>proposed-updates</literal> as well. "
#~| "Secondly, &debian; developers may upload new packages directly to "
#~| "<literal>proposed-updates</literal>. The current list of packages can be "
#~| "seen at <ulink url=\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-"
#~| "ftpmaster;/proposed-updates.html</ulink>."
#~ msgid ""
#~ "Packages can enter <literal>proposed-updates</literal> in two ways. "
#~ "Firstly, security-patched packages added to security.debian.org are "
#~ "automatically added to <literal>proposed-updates</literal> as well. "
#~ "Secondly, &debian; developers may upload new packages to "
#~ "<literal>proposed-updates</literal>, where they get added after review by "
#~ "the Stable Release Managers. The current list of packages can be seen at "
#~ "<ulink url=\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/"
#~ "proposed-updates.html</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Pachetele pot intra în <literal>proposed-updates</literal> pe două căi. "
#~ "În primul rând, pachetele peticite pentru securitate și care sunt "
#~ "adăugate la security.debian.org sunt adăugate automat la "
#~ "<literal>proposed-updates</literal>. În al doilea rând, dezvoltatorii "
#~ "&debian; pot încărca pachete noi direct în <literal>proposed-updates</"
#~ "literal>. Lista curentă de pachete poate fi văzută pe pagina <ulink url="
#~ "\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/proposed-"
#~ "updates.html</ulink>."

#~ msgid ""
#~ "If you wish to help test updates to packages before they are formally "
#~ "added to a point release, you can do this by adding the <literal>proposed-"
#~ "updates</literal> section to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Dacă doriți să ajutați la testarea actualizărilor înainte de a fi "
#~ "adăugate la o lansare intermediară puteți face acest lucru adăugând "
#~ "secțiunea <literal>proposed-updates</literal> în <filename>sources.list</"
#~ "filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "The next time you run <command>aptitude update</command>, the system "
#~| "will become aware of the packages in the <literal>proposed-updates</"
#~| "literal> section and will consider them when looking for packages to "
#~| "upgrade."
#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>proposed-updates</literal> "
#~ "section and will consider them when looking for packages to upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Data viitoare când veți rula <command>aptitude update</command>, sistemul "
#~ "va știi de pachetele din secțiunea <literal>proposed-updates</literal> și "
#~ "le va lua în considerare când va căuta pachete de actualizat."

#~ msgid ""
#~ "This is not strictly a new feature of Debian, but one that has not been "
#~ "given much exposure before."
#~ msgstr ""
#~ "Aceasta nu este o facilitate chiar nouă în Debian, doar că nu a fost "
#~ "expusă prea mult în trecut."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: