[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sugestii de corecții pentru interfața aptitude - termen: Urgent!On Fri,12.Sep.08, 09:00:05, Eddy Petrișor wrote:
 
> > Mai jost un „diff -u" cu alte schimbări pentru revizuire *fără*
> > s/înnoire/actualizare/ pentru „upgrade" respectiv s/curățare/eliminare/
> 
> nu-s de acord cu înnoire/actualizare pentru că intră în conflict cu „update"
> a doua înlocuire e ok
> 
> > pentru „purge".
> >
> > Mai erau probleme cu „hold" și „keep" care apăreau ba „păstrat" ba
> > „ținut". Acum este (peste tot sper) „hold" = „păstrat" și „keep" =
> > „ținut".
> 
> Iarăși incorect, sunt două noțiuni diferite (dacă îmi aduc bine
> aminte, și cred că îmi aduc pentru că am fost si eu tentat de
> modificarea asta).

Am copiat pe alioth [*] repo-ul meu de lucru. Schimbarea 
înnoire/actualizare și curățare/eliminare reprezintă un singur commit, 
deci se poate reface ușor.

[*] git://alioth.debian.org/~amp-guest/tradu.git

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: