[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

înnoire vs. actualizare și curățare vs. eliminareSalutări,

Revizuind traducerea la aptitude m-am lovit de termenii din subiect.  
Deoarece schimbarea propusă nu e trivială și trebuie coordonată și cu 
celelalte programe (dpkg, apt, ...) am deschis un fir dedicat.

înnoire vs. actualizare pentru „upgrade”

pentru înnoire:
- nu necesită schimbări (deși parcă am găsit și actualizare pe undeva 
  prin aptitude)
- evită confuzia cu actualizare = update
- este mai scurt

pentru actualizare:
- actualizarea listei de pachete apare doar în câteva locuri în 
  aptitude, în rest se vorbește doar de pachete
- evită diverse construcții complicate („Posibil de 
  înnoit”->„Actualizabil”, „Marchează ce se poate înnoi”->„Marchează
  actualizabil”)

curățare vs. eliminare pentru „purge”

pentru curățare:
- nu necesită schimbări
- evită posibilă suprapunere eliminare<->ștergere = remove

pentru eliminare:
- poate mai apropiat ca sens de cea ce face „purge” (elimină pachetul 
  din sistem, inclusiv fișierele de configurare)
- a curăța un pachet mie î-mi seamănă cu a lua peria și a curăța 
  pachetul în sine :)

Opinii?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: