[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sugestii de corecții pentru interfața aptitude - termen: Urgent!On Fri,12.Sep.08, 09:00:05, Eddy Petrișor wrote:

> > Mai erau probleme cu „hold" și „keep" care apăreau ba „păstrat" ba
> > „ținut". Acum este (peste tot sper) „hold" = „păstrat" și „keep" =
> > „ținut".
v> 
> Iarăși incorect, sunt două noțiuni diferite (dacă îmi aduc bine
> aminte, și cred că îmi aduc pentru că am fost si eu tentat de
> modificarea asta).

Eu n-am sesizat să fie noțiuni diferite. Poți să dai exemple?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: