[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openldapHallo,

Op 10-1-2017 om 11:09 schreef Frans Spiesschaert:
Dag iedereen,

Ryan Tandy schreef op ma 09-01-2017 om 22:12 [-0800]:
Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for 
openldap. The English template has been updated with one new message. I 
would be grateful if you could take the time and update it. Please send 
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against openldap.

Thanks in advance,

Ryan

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling en ook een
diff-bestand met de verschillen tegenover de vorige versie.

Misschien volgende opmerkingen:

>> msgstr "Wilt u het configureren van de OpenLDAP-server overslaan?"
OpenLDAP-server instelling overslaan?
of
Instellen van de OpenLDAP-server overslaan?

In de verder vertaling zou ik configuratie vervangen door instellen of instelling,
en database door databank.
Configuration process wordt dan vb. gewoon instellen of indien gewenst instelproces.
Configuration file = instellingenbestand

>>msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
Het betreft hier eigenlijk een item in LDAP m.a.w. "beheerdersingang" klinkt
wat vreemd. Misschien is "beheerdersaccount" een mogelijkheid?

>>msgid "Confirm password:"
Nu staat er msgstr "Bevestiging wachtwoord:".
"Bevestig wachtwoord" lijkt correcter.

-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: