[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntu upload> Ik heb daar wel een tijdje aan gewerkt, maar het werkt alleen goed als
> er meer dan een persoon bezig is, anders blijven je beschrijvingen
> maanden staan voordat ze worden goedgekeurd.

Misschien is het een idee dat:
a) een mailtje naar deze lijst wordt gestuurd als je wat doet, zodat er
sneller gereageerd kan worden
en/of
b) het aantal benodigde reviews wordt verlaagd, tot er weer wat meer
activiteit is.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: