[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntu upload[Er is geen reden om mij apart te cc-en, want ik sta op de e-maillijst.
Ik neem aan dat voor Eric hetzelfde geldt.]

>> Een aardige pagina om te zien wat er moet gebeuren is (wat debconf
>> betreft): http://www.za.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl
> 
> Staan hier alle .po-bestanden die in debian aanwezig zijn? In ubuntu
> bestaan bijvoorbeeld de pakketten aptdaemon en apturl, die niet in die
> lijst zichtbaar zijn.

Nee, op die pagina staan alleen de .po-pakketten die door debconf worden
gebruikt. Dat is natuurlijk wel het stuk wat specifiek voor Debian en
"derivatives" is. Ik geloof dat je alle .po bestanden (minus debconf)
vindt op [1], al weet ik dat niet zeker (en ddtp mist daar geloof ik ook).

Aptdaemon staat op [2], dus daar is blijkbaar nog geen .po
mogelijkheid??? Apturl vind ik zo snel niet.

> Wat bedoel je met pakketbeheer, zijn dit de pakketomschrijvingen(ddtp)?

Daar bedoel ik mee dat ik maintainer van software-pakketten ben, dat gaf
iets meer voldoening.

> Zodra ik weet waar ik alle debian-vertalingen kan vinden zal ik mijn
> best doen die pakketten die ook in ubuntu zitten aan te vullen en naar
> zowel ubuntu als debian te sturen.

Ik hoop dat je ze nu kunt vinden.

Grt
Paul

[1] http://www.za.debian.org/international/l10n/po/nl
[2] http://www.za.debian.org/international/l10n/po/todo

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: