[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntu uploadHoi

> Naar mijn idee is het inderdaad het gebrek aan duidelijkheid hoe aan
> het vertaalproject bij te dragen de grootste drempel om als vertaler
> actief te worden. Ik ben ondertussen al bijna een jaar aangemeld bij
> deze lijst, maar nog steeds is het mij niet duidelijk wie wat doet.
> Het enige wat over het algemeen voorbij komt op deze lijst zijn
> geautomatiseerde meldingen over pakketten welke een update behoeven.
> Wat hier vervolgens mee gedaan moet worden en door wie is mij in het
> geheel niet duidelijk.
> 
> Ik ben meer dan bereid om een aantal packages te 'adopteren' en de 
> Nederlandse vertaling bij te houden, maar ik heb onvoldoende tijd
> (of zin) om het hele proces zelf uit te zoeken. Duidelijkere
> documentatie op de website en meer actieve participatie van de
> vertalers op deze lijst zou wat mij betreft dan ook zeer welkom
> zijn!

Voor zover ik het weet en mijn gedrag laat bepalen is het zo dat
iedereen aan alle vertalingen mag werken. De ongeschreven regel (nu ja,
toch wel een beetje beschreven) is dat de vorige vertaler in principe de
nieuwe vertaling doet, maar je kunt met een opmerking/vraag naar deze
lijst makkelijk een vertaling overnemen. Als je een vertaling overneemt
ben dan zuinig met de wijzigingen in bestaande tekst en probeer de stijl
aan te houden. Verbeteren mag natuurlijk altijd, maar stijl verschilt,
consistentie is belangrijk en het werk van je voorganger waardevol.

Je laat je intentie voor een vertaling weten via de pseudo headers [1]
naar deze lijst (voorkomt dubbel werk) en vervolgens kun je je werk
laten beoordelen (om consistentie te bevorderen en fouten te voorkomen)
op deze lijst (wederom, gebruik de pseudo headers). Na enige tijd (of na
beoordeling) stuur je je .po bestand naar de Debian bug tracker en is
het aan de beheerder van het pakket om de vertaling op te nemen in z'n
volgende versie.

Persoonlijk vind ik dat een pakket wat al een tijdje een groot deel
fuzzy of onvertaald is (zie link onderaan mail) gewoon "overgenomen" kan
worden.

Een aardige pagina om te zien wat er moet gebeuren is (wat debconf
betreft): http://www.za.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl

Eigenlijk wil ik maar zeggen: de drempel hoort helemaal niet hoog te
zijn, maar je dient wel te streven naar kwaliteit.

Paul

[1] http://dutch.debian.net/pseudo-urls.html

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: