[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuw op de lijstOn Thursday 27 January 2005 22:23, Peter Vandenabeele wrote:
> On Tue, Jan 25, 2005 at 07:38:04PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 

> Ik ben toen door al die pagina's gegaan, maar niet gesnapt hoe die
> allemaal aan elkaar hangen (en eigenlijk snap ik nog altijd niet goed het
> verband tussen [1] en [2] en
> http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot.) 

[3] Geeft je links naar de pot files van de alle te vertalen debconf 
strings. Te vertalen staat hier compleet los van wat eventueel al vertaalt 
is voor een bepaalde taal

[1] Geeft je een overzicht van wat de pakketten momenteel /in unstable/ aan 
vertalingen hebben. (met een onderaan een lijst van programma's zonder 
vertaling). De programma-namen van in unstable onvertaalde dingen zijn 
gelinkt naar [3], en de gemaakte vertalingen hebben een link naar het nl.po 
bestand dat de laatste vertaling bevat

[2] Geeft je een overzicht van openstaande en in bewerking zijnde 
vertalingen voor Nederlands, i.e. heeft iemand al aangekondigt deze 
vertaling te gaan doen (ITT), zit pakket in review (RFR en LCFC), is de 
vertaling gemaakt en ingestuurd maar nog niet opgenomen door de 
pakketbeheerder (BTS)

maakt dit de dingen wat duidelijker?

[1] http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/nl
[2] http://dutch.debian.net
[3] http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpRcvFllnXzq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: