[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: social contract nlOn Tue, Feb 17, 2004 at 10:40:57AM +0100, Bas Zoetekouw wrote:
> > Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar de nodes van (
> > http://www.debian.org/social_contract.en.html ) beginnen Allemaal Met
> > Een Hoofdletter. Hoort dit zo? Zo ja, waarom is dit niet zo bij de 
> > Nederlandse versie van het sociale contract?
> 
> Uh?  Welke nodes?  Bedoel je de individuele woorden in de "subkopjes"?
> Dat vond (en vind) ik lelijk in het Nederlands.

ACK. Is een mogelijkheid in het Engels (als het officiëel wordt, durft
men daar wel eens Alles Met Een Hoofdletter te gaan schrijven), maar in
het Nederlands niet echt.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: