[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

social contract nlHallo,

Ik ben de volgende fouten tegengekomen in het social contract van
debian. ( http://www.debian.org/social_contract.nl.html ). Ik weet niet
wie ik hierover moet emaillen, dus ik stuur maar een email naar dit
adres.Ik ben de volgende fouten tegen gekomen:

--
(De punten missen(of er zijn komma's geplaats i.p.v een '.').
zie: 2.,3.,(DFSG) 4.

--

4.Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software

We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de
vrije-software gemeenschap. We zullen de behoefte van onze gebruikers
aan computersystemen in allerlei verschillende omgeveningen*
ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen commerciële software die
bedoeld is om op Debian-systeem* te draaien. We geven toestemmingen aan
derden om distributies met toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik
maken van zowel Debian-software als commerciële software, zonder enige
betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een
geïntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder enige
wettelijke restricties die een dergelijk gebruik van de software zou
verhinderen.
 
4.Our Priorities are Our Users and Free Software

We won't object to commercial software that is intended to run on Debian
systems*, and we'll allow others to create value-added distributions
containing both Debian and commercial software, without any fee from us.
To support these goals, we will provide an integrated system of
high-quality, 100% free software, with no legal restrictions that would
prevent these kinds of use.

4.Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software

We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de
vrije-software gemeenschap. We zullen de behoefte van onze gebruikers
aan computersystemen in allerlei verschillende omgevingen* ondersteunen.
We hebben geen bezwaar tegen commerciële software die bedoeld is om op
Debian-systemen* te draaien. We geven toestemmingen aan derden om
distributies met toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van
zowel Debian-software als commerciële software, zonder enige betaling
aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd
systeem van 100% vrije software leveren, zonder enige wettelijke
restricties die dergelijk gebruik van de software zou verhinderen.

--
onderaan de pagina van: DFSG

Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit
document is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafde door de
andere Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange email-conferentie
in juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de
Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk angenomen* als het officiële
beleid van het Debian Project.

he concept of stating our "social contract with the free software
community" was suggested by Ean Schuessler. This document was drafted by
Bruce Perens, refined by the other Debian developers during a month-long
e-mail conference in June 1997, and then accepted as the publicly stated
policy of the Debian Project.

Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit
document is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafde door de
andere Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange email-conferentie
in juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de
Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk aangenomen* als het officiële
beleid van het Debian Project.

--
Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar de nodes van (
http://www.debian.org/social_contract.en.html ) beginnen Allemaal Met
Een Hoofdletter. Hoort dit zo? Zo ja, waarom is dit niet zo bij de 
Nederlandse versie van het sociale contract?


Arvind.Reply to: