[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: social contract nlOn Tue, Feb 17, 2004 at 10:40:57AM +0100, Bas Zoetekouw wrote:

|| Hi Arvind!
||
|| You wrote:

|| > Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar de nodes van (
|| > http://www.debian.org/social_contract.en.html ) beginnen Allemaal Met
|| > Een Hoofdletter. Hoort dit zo? Zo ja, waarom is dit niet zo bij de
|| > Nederlandse versie van het sociale contract?
||
|| Uh? Welke nodes? Bedoel je de individuele woorden in de "subkopjes"?
|| Dat vond (en vind) ik lelijk in het Nederlands.

Engelse kopstijl: alle woorden met een hoofdletter behalve lidwoorden
en voorzetsels zonder nadruk.

In het nederlands weet ik het niet zeker, en het is natuurlijk ter
discretie van de auteur, maar doorgaans is het als in een gewone zin.

Ciao.                            Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: