[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: social contract nlOn Tue, 2004-02-17 at 10:40, Bas Zoetekouw wrote:
> > (De punten missen(of er zijn komma's geplaats i.p.v een '.').
> > zie: 2.,3.,(DFSG) 4.
> 
> Uh, waar precies dan?
> 
2. ....terugkoppelen naar de "upstream" auteurs van de software die we
in ons systeem opnemen <-- (mist een '.'.)

3. .... .Rapporten die gebruikers insturen, zullen direct zichtbaar
worden voor anderen, <-- (zou een '.' moeten zijn i.p.v een ','.) 

Negeer "(DFSG) 4." maar :p 


ArvindReply to: