[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache-mod-mp3En/na Guillem Jover ha escrit:
On Wed, 2007-04-25 at 21:53:52 +0200, Jordà Polo wrote:
On Wed, Apr 25, 2007 at 12:10:04PM -0700, Steve Langasek wrote:
Jo traduiria "tornar a iniciar" al anglès per "restart", i "reload" és una
altra cosa...

Si “actualitzar” i “tornar a iniciar” no semblen adients.

La meva intenció era evitar "actualitzar", que ja s'utilitza amb prou
connotacions a Debian (update, upgrade), especialment en el context
d'un po-debconf.

Tenia en ment "tornar a {iniciar,carregar}", però és cert que "iniciar"
no encaixa aquí. Amb "carregar" em fa l'efecte que li falta alguna
cosa (què és el que torna a carregar?). Tot i així, ho prefereixo a
"actualitzar".

Normalment «reload» en aquest context implica tornar a carregar la
configuració.
La veritat es que jo crec que el problema és d'interpretació per part de la traducció, m'explico : El primer string menciona apache com a servidor, jo entenc que com a servidor que és, si ja està "iniciat", el que farà es re iniciar-se, mentre que els altres strings, que fan menció a apache-perl, apache-ssl al ser mòduls, si que es carreguen o tornen a recarregar.

--
Jordi Gili Tremoleda
Tècnic Informàtic de Sistemes
Universitat de Girona - Spain
Telf. +34 972 418344
Fax. +34 972 418032
e-mail : jgili@udg.edu

GNU/Linux registered user #179.465Reply to: