[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache-mod-mp3On Wed, Apr 25, 2007 at 06:16:53PM +0200, Jordà Polo wrote:
> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../templates:1001
> > msgid "Reload apache?"
> > msgstr "Desitges actualitzar apache ?"

> No es que estigui malament, però normalment aquestes preguntes les fem
> seguint la forma «Voleu... ?». D'altra banda, tot i que al recull de
> termes la traducció de «reload» és actualitzar, no estic segur que
> sigui el millor aquí. Crec que «tornar a iniciar» s'entendria més.

> Per tant, jo ho traduiria com: "Voleu tornar a iniciar l'apache?".

Jo traduiria "tornar a iniciar" al anglès per "restart", i "reload" és una
altra cosa...

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: