[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache-mod-mp3On Wed, Apr 25, 2007 at 12:10:04PM -0700, Steve Langasek wrote:
> Jo traduiria "tornar a iniciar" al anglès per "restart", i "reload" és una
> altra cosa...

Hmmm, sí, ben vist.

La meva intenció era evitar "actualitzar", que ja s'utilitza amb prou
connotacions a Debian (update, upgrade), especialment en el context
d'un po-debconf.

Tenia en ment "tornar a {iniciar,carregar}", però és cert que "iniciar"
no encaixa aquí. Amb "carregar" em fa l'efecte que li falta alguna
cosa (què és el que torna a carregar?). Tot i així, ho prefereixo a
"actualitzar".Reply to: