[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache-mod-mp3On Wed, 2007-04-25 at 21:53:52 +0200, Jordà Polo wrote:
> On Wed, Apr 25, 2007 at 12:10:04PM -0700, Steve Langasek wrote:
> > Jo traduiria "tornar a iniciar" al anglès per "restart", i "reload" és una
> > altra cosa...

Si “actualitzar” i “tornar a iniciar” no semblen adients.

> La meva intenció era evitar "actualitzar", que ja s'utilitza amb prou
> connotacions a Debian (update, upgrade), especialment en el context
> d'un po-debconf.
> 
> Tenia en ment "tornar a {iniciar,carregar}", però és cert que "iniciar"
> no encaixa aquí. Amb "carregar" em fa l'efecte que li falta alguna
> cosa (què és el que torna a carregar?). Tot i així, ho prefereixo a
> "actualitzar".

Normalment «reload» en aquest context implica tornar a carregar la
configuració.

salut,
guillemReply to: