[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de les release-notesHola,

On Wed, 2007-04-18 at 13:12:56 -0700, Steve Langasek wrote:
> > #####
> > per la gestió de paquets --> per a la gestió de paquets
> >  - Si fos "per la" s'hauria d'escriure "pel gestió...",
> > i no és el cas.

«pel» és la contracció de «per» + «el», i no de «per» + «la».

> canviat.

Tot i que la correcció és correcta:

  <http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#3.5. Per_per_a>

> > Es recomana als administradors de fonts d'apt no
> > oficials que generen una clau criptogràfica i que
> > signen els seus fitxers Release, i que miren de
> > distribuir d'una forma segura les seves claus
> > públiques
> > -->
> > Es recomana als administradors de fonts d'apt no
> > oficials que generin una clau criptogràfica i que
> > signin els seus fitxers Release, així com que mirin de
> > distribuir d'una forma segura les seves claus
> > públiques.

> >  - Punt final i l'ús de la tercera persona de
> > l'imperatiu.

Ja ho era, però en català occidental.

> > tindre --> tenir
> >  - Amb aquesta em van picar a la closca doncs
> > l'emprava amb molta freqüència però no és una forma
> > verbal correcta. Molt d'ull doncs pres l'hàbit
> > t'entravanques en d'altres mots.
> 
> No sóc cap autoritat, no faig el canvi sense més discussió :)

La correcció està bé.

> > El SELinux --> la SELinux
> > el SELinux --> la SELinux
> >  - L'accent i parla de la seguretat SELinux -en
> > femení-.

> Per a la qüestió de gènere, ací també vull esperar els comentaris
> d'altres.

SELinux és un projecte i és masculí.

> > La còpia de `vi' instal?lat --> La còpia del `vi'
> > instal?lat
> >  - Del comandament.
> 
> Esperant comentaris...

«command» -> «ordre» (f.), però tot i així jo penso en vi com a
editor no com a ordre, per tant masculí. Ok.

> > Unes quantes d'aplicacions també ses configuraran per
> > qu utilitzen el UTF-8 per defecte.
> > -->
> > Unes quantes aplicacions també seran configurades per
> > a que utilitzin el UTF-8 per defecte.
> 
> Hmm, sé que es una falta meva, mes no estic segur d'aquest canvi;
> esperant comentaris.

Al text original (no el que hi ha aquí) només li manca s/per/per a/,
la resta està bé.

> > per altra banda --> d'altra banda

Ok.

> > , que és un arxiu --> , el qual és un arxiu
>
> qüestions d'estil?

Jo aquest el deixaria, m'agrada més la primera.

> > No es necessari reiniciar a la instal?lació --> No és
> > necessari reiniciar la instal?lació

> canviats

He vist que aquest no l'has canviat, bé. Parla de reiniciar _durant_
la instal·lació, i no el _procés_ d'instal·lació.

> > les errata --> les errades
>
> Hmm, algú pot confirmar aquest?

«errata» està bé.

> > Aquesta secció descriu els canvis més importants; els
> > possibles problemes, així com informació sobre com
> > solucionar-los s'inclou en capítols posteriors.
> >  - No hi trobo sentit. Podeu mirar l'anglès?

Fixa't en el punt i coma.

> Hmm.  s'inclou -> s'inclouen?

«s'inclouen», però he vist que ja ho has canviat.

salut,
guillemReply to: