[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debian-edu-configOn Thu, Apr 19, 2007 at 10:42:25PM +0200, René Mérou wrote:
> # translation of ca.po to catalan
> # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER

Caldria posar l'any i el maintainer del paquet: «2006 Debian Edu
Developers».

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../debian-edu-config.templates:1001
> msgid "Should the init.d/update-hostname script run at boot time?"
> msgstr "Deberia l'script del inici o actualitzaci?? del nom del host
> posar-se en marxa al engegar l'ordinador?"

Diria que «init.d/update-hostname» és el nom de l'script.

"S'hauria d'executar l'script «init.d/update-hostname» en arrencar
l'ordinador?"
 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../debian-edu-config.templates:2001
> msgid "Do you want to run enable-nat on your system?"
> msgstr "Vols executar enable-nat al teu sistema?"

Per adreçar-nos a l'usuari utilitzem formes més formals[1].

 1. http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm

"Voleu executar «enable-nat» al vostre sistema?"
 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../debian-edu-config.templates:2001
> msgid ""
> "The enable-nat script activates NAT for your Thin-Clients and overwrites "
> "your iptables rules."
> msgstr "L'script enable-nat activar?? el NAT pels teus clients lleugers
> i sobrescriur?? les teves regles de iptables."

No cal posar aquests possessius. Sobreescriure va amb dos «e».

"L'script «enable-nat» activarà el NAT pels clients lleugers i
sobreescriurà les regles de l'iptables."Reply to: