[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de les release-notes Hola Steve,

 El missatge era massa llarg i el responc citant-lo a
mà.

Versions des del repositori de CVS, agafo:
 ca --> 1.26
 en --> 1.287

Junt amb aquest diff de la còpia anglesa per a capçar
quelcom que hi pugui faltar -abasta tot el 2007 fins a
data d'avui-:
http://cvs.debian.org/ddp/manuals.sgml/release-notes/en/release-notes.en.sgml?root=debian-doc&r1=1.115&r2=1.287

 Abans d'enviaer-te'l miraré quins canvis s'han fet a
la còpia al repositori per a reduir la tasca.

# > l'intal·lació --> la intal·lació
# > - Canvi de gènere.
#
# canviat
"la instal·lació", ens faltaba un caràcter.


# > per altra banda --> d'altra banda
# > , que és un arxiu --> , el qual és un arxiu

# qüestions d'estil?

 Correccions

#> Aquesta secció descriu els canvis més importants;
els
#> possibles problemes, així com informació sobre com
#> solucionar-los s'inclou en capítols posteriors.
#> - No hi trobo sentit. Podeu mirar l'anglès?

# Hmm. s'inclou -> s'inclouen?

Aquesta secció descriu els canvis més importants; els
possibles problemes, així com informació sobre com
solucionar-los es troba inclosa en capítols
posteriors.

..és inclosa..

 Toni

Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=ca
  T.P: http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=ca
-


    
____________________________________________________________________________________
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.comReply to: