[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de les release-notesHola Antoni,

On Mon, Apr 09, 2007 at 10:06:29AM +0200, Antoni Bella wrote:
>  La revisió del Manual que anava fent porta aturada
> força temps per altres compromisos i he estat revisant
> les Notes de Versió que són més curtes, observant
> alguns canvis que anoto al final.

>  Degut a tot el que veig, la revisió l'he aturada per
> ".1.1. Principals canvis". De manera que si voleu puc
> editar la versió/ons originals i enviar-se-les a algú
> amb complet accés a la Internet i que les pugui
> enfilar a dodds o com ho porteu, feume'ls arribar
> -anglès/català- en format ".tbz2" a aquesta mateixa
> adreça de correu electrònic. Indiqueu data limit i la
> respectaré encara que només siguin uns dies -amb set
> m'aniria de conya-.

Les originals es poden trobar a
<http://cvs.debian.org/ddp/manuals.sgml/release-notes/en/release-notes.en.sgml?rev=1.287&root=debian-doc&view=auto>
i <http://cvs.debian.org/ddp/manuals.sgml/release-notes/ca/release-notes.ca.sgml?rev=1.25&root=debian-doc&view=auto>.

Ara mateix no sé cap data limit per les release notes.

>  Espero que aquest llistat amb comentaris us serveixi
> de guia per al demés a Debian. Hi ha algun paràgraf de
> manera que he mirat d'ordenar-los per tema, de manera
> que no us desorientin.

>  Indique-me en quines vaig errat, doincs fa temps que
> no segueixo la llista com desitjaria.

Quina revisió dels release notes és que vas repassar? Molts d'aquests
canvis no tenen cap correspondència a la versió actual en CVS (1.25).

> #####
> per la gestió de paquets --> per a la gestió de
> paquets
> - Si fos "per la" s'hauria d'escriure "pel
> gestió...", i no és el cas.

canviat.

> desnvolupament --> desnevolupament
> - Falta un caràcter.

Aquest no apareix a la versió actual.

> Es recomana als administradors de fonts d'apt no
> oficials que generen una clau criptogràfica i que
> signen els seus fitxers Release, i que miren de
> distribuir d'una forma segura les seves claus
> públiques
> -->
> Es recomana als administradors de fonts d'apt no
> oficials que generin una clau criptogràfica i que
> signin els seus fitxers Release, així com que mirin de
> distribuir d'una forma segura les seves claus
> públiques.
> - Punt final i l'ús de la tercera persona de
> l'imperatiu.

canviat.

> pàgina del manual --> pàgina de manual

cap correspondència

> del sistema complet --> de tot el sistema

canviat

> i país i després poseu-lo --> i país, i després
> poseu-la
> - Aquesta és la meva opinió.

poseu un locale == poseu-lo

> , que vol dir que --> , el qual vol dir que
> que farà que s'instal·lan --> fent que s'instal.lin
> que és el que --> el qual és el que
> - Per a prevenir la recurrència en l'ús de que.

Com que són qüestions de l'estil, no vull fer aquests canvis sense
confirmació per els altres a la llista.

> tindre --> tenir
> - Amb aquesta em van picar a la closca doncs
> l'emprava amb molta freqüència però no és una forma
> verbal correcta. Molt d'ull doncs pres l'hàbit
> t'entravanques en d'altres mots.

No sóc cap autoritat, no faig el canvi sense més discussió :)

> té prioritat standard --> té prioritat estàndard
> - Crec que l'anglès només s'emprava per als noms
> stable/testing del SO. -Potser heu previst algun
> canvi-.

Ja arreglat a la versió actual.

> El SELinux --> la SELinux
> no esta activat --> no està activada
> el SELinux --> la SELinux
> els suport --> el suport
> - L'accent i parla de la seguretat SELinux -en
> femení-.

esta -> està, corregit, així com els suport -> el suport. Per a la qüestió
de gènere, ací també vull esperar els comentaris d'altres.

> La còpia de `vi' instal?lat --> La còpia del `vi'
> instal?lat
> - Del comandament.

Esperant comentaris...

> The first característica --> La primera...
> 2.3. Major kernel-related changes --> ...
> - Cal traduir.

A la versió actual, no cal :)

> la segona fa possible en canviar --> la segona fa
> possible canviar

ja arreglat

> es a dir --> és a dir

ara canviat

> Unes quantes d'aplicacions també ses configuraran per
> qu utilitzen el UTF-8 per defecte.
> -->
> Unes quantes aplicacions també seran configurades per
> a que utilitzin el UTF-8 per defecte.

Hmm, sé que es una falta meva, mes no estic segur d'aquest canvi; esperant
comentaris.

> lo vostra --> la vostra
> és un molt bona --> és una molt bona

cap correspondència

> suport per a aquests. --> suport per a aquestes.

nuclis == aquests.

> l'intal·lació --> la intal·lació
> - Canvi de gènere.

canviat

> per altra banda --> d'altra banda
> , que és un arxiu --> , el qual és un arxiu

qüestions d'estil?

> in un entorn --> en un entorn
> dels canvis des de sarge i etch --> dels canvis des de
> sarge a etch
> de estar posats --> d'estar posat
> events --> esdeveniments
> El instal?lador --> L'instal?lador
> offereix --> ofereix
> depen --> depèn
> s'inclu també --> també s'inclou

cap correspondència

> per generar --> per a generar
> per reemplaçar --> per a reemplaçar
> actualitzant d'un nucli --> actualitzant des d'un
> nucli
> No es necessari reiniciar a la instal?lació --> No és
> necessari reiniciar la instal?lació
> mateix nucli --> nucli mateix
> - En el mateix nucli que abans o dintre seu. Vet aquí
> el canvi. ;-)

canviats

> les errata --> les errades

Hmm, algú pot confirmar aquest?

> Aquesta secció descriu els canvis més importants; els
> possibles problemes, així com informació sobre com
> solucionar-los s'inclou en capítols posteriors.
> - No hi trobo sentit. Podeu mirar l'anglès?

Hmm. s'inclou -> s'inclouen?

L'original és:

 This section gives an overview of the most important changes; potential
 issues and information on how to work around them is included in later
 chapters.

> initrds --> initrd

cap correspondència.

Cheers,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: