[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de les release-notes Hola llista

 La revisió del Manual que anava fent porta aturada
força temps per altres compromisos i he estat revisant
les Notes de Versió que són més curtes, observant
alguns canvis que anoto al final.

 Degut a tot el que veig, la revisió l'he aturada per
".1.1. Principals canvis". De manera que si voleu puc
editar la versió/ons originals i enviar-se-les a algú
amb complet accés a la Internet i que les pugui
enfilar a dodds o com ho porteu, feume'ls arribar
-anglès/català- en format ".tbz2" a aquesta mateixa
adreça de correu electrònic. Indiqueu data limit i la
respectaré encara que només siguin uns dies -amb set
m'aniria de conya-.

 Espero que aquest llistat amb comentaris us serveixi
de guia per al demés a Debian. Hi ha algun paràgraf de
manera que he mirat d'ordenar-los per tema, de manera
que no us desorientin.

 Indique-me en quines vaig errat, doincs fa temps que
no segueixo la llista com desitjaria.

#####
per la gestió de paquets --> per a la gestió de
paquets
 - Si fos "per la" s'hauria d'escriure "pel
gestió...", i no és el cas.

desnvolupament --> desnevolupament
 - Falta un caràcter.

Es recomana als administradors de fonts d'apt no
oficials que generen una clau criptogràfica i que
signen els seus fitxers Release, i que miren de
distribuir d'una forma segura les seves claus
públiques
-->
Es recomana als administradors de fonts d'apt no
oficials que generin una clau criptogràfica i que
signin els seus fitxers Release, així com que mirin de
distribuir d'una forma segura les seves claus
públiques.
 - Punt final i l'ús de la tercera persona de
l'imperatiu.

pàgina del manual --> pàgina de manual
del sistema complet --> de tot el sistema
 i país i després poseu-lo --> i país, i després
poseu-la
 - Aquesta és la meva opinió.

, que vol dir que --> , el qual vol dir que
que farà que s'instal?lan --> fent que s'instal.lin
 que és el que --> el qual és el que
 - Per a prevenir la recurrència en l'ús de que.

tindre --> tenir
 - Amb aquesta em van picar a la closca doncs
l'emprava amb molta freqüència però no és una forma
verbal correcta. Molt d'ull doncs pres l'hàbit
t'entravanques en d'altres mots.

té prioritat standard --> té prioritat estàndard
 - Crec que l'anglès només s'emprava per als noms
stable/testing del SO. -Potser heu previst algun
canvi-.

El SELinux --> la SELinux
no esta activat --> no està activada
el SELinux --> la SELinux
els suport --> el suport
 - L'accent i parla de la seguretat SELinux -en
femení-.

La còpia de `vi' instal?lat --> La còpia del `vi'
instal?lat
 - Del comandament.

The first característica --> La primera...
2.3. Major kernel-related changes --> ...
 - Cal traduir.

la segona fa possible en canviar --> la segona fa
possible canviar
es a dir --> és a dir

Unes quantes d'aplicacions també ses configuraran per
qu utilitzen el UTF-8 per defecte.
-->
Unes quantes aplicacions també seran configurades per
a que utilitzin el UTF-8 per defecte.

lo vostra --> la vostra
és un molt bona --> és una molt bona
suport per a aquests. --> suport per a aquestes.
l'intal?lació --> la intal?lació
 - Canvi de gènere.

per altra banda --> d'altra banda
in un entorn --> en un entorn
dels canvis des de sarge i etch --> dels canvis des de
sarge a etch
de estar posats --> d'estar posat
per generar --> per a generar
per reemplaçar --> per a reemplaçar
, que és un arxiu --> , el qual és un arxiu
actualitzant d'un nucli --> actualitzant des d'un
nucli
events --> esdeveniments
El instal?lador --> L'instal?lador
offereix --> ofereix
depen --> depèn
s'inclu també --> també s'inclou
les errata --> les errades
No es necessari reiniciar a la instal?lació --> No és
necessari reiniciar la instal?lació

mateix nucli --> nucli mateix
 - En el mateix nucli que abans o dintre seu. Vet aquí
el canvi. ;-)

Aquesta secció descriu els canvis més importants; els
possibles problemes, així com informació sobre com
solucionar-los s'inclou en capítols posteriors.
 - No hi trobo sentit. Podeu mirar l'anglès?

initrds --> initrd
 - A l'anglès s'empra el plural però en la traducció
fora millor només expressar el plural en la frase.
######

 Atentament
 Toni


Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=ca
  T.P: http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=ca
-


		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.comReply to: