[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn Sun, Feb 09, 2003 at 11:09:31PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Uau! Curiosament, no tinc cap record de dir que el traduiria. Pero, 
> sent ja gran, he repassat els arxius de la llista buscant tal missatge.
> No el trobo. On es? Que vaig dir? No obstant, m'ofereixo. Ara he
> comenc,at a mirar la traduccio, i trobo una forma de traduir amb que
> no estic d'acord. Demano consultes. Exemple:
> 
> msgid "Unable to read %s"
> msgstr "No puc llegir %s"
> 
> Diria jo que aixo s'hauria de traduir com a:
> 
> "No es pot llegir %s"
> 
> Ja que la forma original es l'indefinit. Ja que aquesta manera de
> traduir les frases transendeix quasi tota la traduccio, abans de
> seguir, volia preguntar que opineu.

Estic d'acord, i amb el que diu Ivan.

He mirat el po tal i com està ara i conté suficients errades com per a
no ficar-ho en apt 0.5.5...

He mirat així per damunt i he trobat coses com:

#: cmdline/apt-cdrom.cc:719
msgid "Stored Label: '"
msgstr "Nivell emmagatzemat: '"

o

#: cmdline/apt-cdrom.cc:629
msgid "This Disc is called:"
msgstr "Aquest disc està requerit:"


> Es error o cosa de Valencia? A Barcelona, almenys, aixo seria:

jej, no, en València podem dir coses rares, però no tant :P

Aleshores, Matt, vas a corregir tú? Si això, pega-li una primera passada
tú i després li pegue una altra jo.

Total, en el CVS actual hi ha el doble de cadenes ara. :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpFjwOEumUM8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: