[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 release Hola Matt,

A Dilluns 10 Febrer 2003 08:09, Matt Bonner va escriure:
> Per segon detall, trobo frases tipos:
>
> "Hem fou impossible..."
>
> Es error o cosa de Valencia? A Barcelona, almenys, aixo seria:
>
> "Em va ser impossible..."
>
> Ja se que es permet fou, pregunto pel "Hem/Em". Mentrestant, tot
> aquest detall desapareix si es tradueix com:
>
> "Va ser impossible..."
>
> :-)
>
> Esperant resposta,
> Matt

	Ha estat impossible...

 Sempre m'agrada donar més d'una opinió, tú decideixes el que s'hi queda.

 Donat que has de fer una revisió a fons t'aconsello que no t'oblidis 
d'afegir el teu nom a la capçalera del fitxer com a un responsable més de la 
traducció.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-Reply to: