[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseHola!

--- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> A Diumenge 09 Febrer 2003 20:49, Jordi Mallach va escriure:
> > On Sun, Feb 09, 2003 at 03:15:38PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
> > >  Segons sembla l'APT comença la seva carrera i18n oficial, pel que us
> > > demano quin és l'estat de la traducció que estava corregin en Matt i si
> > > cal fer-li res. Actualment estic massa ocupat però si ningú se'n pot
> > > encuidar ja faré un esforç per a tindre-la arranjada i a punt.
> >
> > Fa temps vaig demanar a Michael Piefel el ca.po d'apt-i18n per a
> > completar-ho, i em va dir que no hi havia un ca.po en el paquet, així
> > que vaig donar per suposat que finalment no es va completar aquesta
> > traducció... Es a dir, que no he fet res en ella pq em van dir que no
> > existia. Matt?

Uau! Curiosament, no tinc cap record de dir que el traduiria. Pero, 
sent ja gran, he repassat els arxius de la llista buscant tal missatge.
No el trobo. On es? Que vaig dir? No obstant, m'ofereixo. Ara he
comenc,at a mirar la traduccio, i trobo una forma de traduir amb que
no estic d'acord. Demano consultes. Exemple:

msgid "Unable to read %s"
msgstr "No puc llegir %s"

Diria jo que aixo s'hauria de traduir com a:

"No es pot llegir %s"

Ja que la forma original es l'indefinit. Ja que aquesta manera de
traduir les frases transendeix quasi tota la traduccio, abans de
seguir, volia preguntar que opineu.

Per segon detall, trobo frases tipos:

"Hem fou impossible..."

Es error o cosa de Valencia? A Barcelona, almenys, aixo seria:

"Em va ser impossible..."

Ja se que es permet fou, pregunto pel "Hem/Em". Mentrestant, tot
aquest detall desapareix si es tradueix com:

"Va ser impossible..."

:-)

Esperant resposta,
Matt

> > Jordi
> 
>  Hola Jordi
> 
>  M'assembla que vas un pel despistat. Fa un temps que varem quedar per aquí 
> que com no existia el i18n a APT ens quedàvem nosaltres la traducció per a 
> fer-la amb tranquilitat.
> 
>  Ja està feta, la té en Matt i sols li demano -a través de la llista- per si
> 
> l'ha corregit o si cal actuar-hi. Vaja això és el que he donat a entendre al 
> primer correu però aquí passo un parell d'enllaços que refresquin el tema:
> 
>  Presentació:
>
http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2002/debian-l10n-catalan-200203/msg00082.html
>  Etiquetat com a no imminent:
>
http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2002/debian-l10n-catalan-200205/msg00011.html
> 
>  L'original segueix estan al meu espai web personal:
> 	<http://www.terra.es/personal7/bella5/debian/apt_ca.po.bz2>
> Aquesta traducció consta de dos fitxers; un de curt "el core", amb les
> cadenes 
> més emprades i un de llarg, amb tot el demés. El curt el tinc jo i ja el 
> varen corregir.
> 
>  Toni
> -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5
> 
> -
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


=====
blog: http://members.dsl-only.net/~mbonner/weblog/mateu.html

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.comReply to: