[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlJordi Mallach dijo:

> On Mon, Dec 17, 2001 at 10:46:55PM -0800, Matt Bonner wrote:
> > > <LI><A href="#disbelief">La majoria del programari costa més de cent dólars
> > > US.
> > >   Com és que el regaleu?</A>
> > Posem un preu en euros?
> 
> Mola. Si fiquem "més de cent euros" el missatge queda igual, no?
> 
> > > <LI><A href="#hardware">Quin maquinari es suporta?</A>
> > 
> > se suporta, no?
> 
> Ai, els valencianets :)
> 
> Per ací diem "es". És correcte, no? Miquel?
> 

Completament. De fet, és la forma clàssica. De tota manera, em pensava que a
la variant valenciana feu servir la forma plena del pronom (me, te, se). Al
català oriental en aquests casos -quan el verb comença amb s- es fa servir la
forma plena 'se' ('se suporta', 'se sap' o 'es suporta', 'es sap'), per això
el dubte de Matt. 

> > > <LI><A href="#info">Abans de decidir-me, necessite més informació.</A>
> > necessito?
> 
> Igualment, no se si açò s'aplica a tot el català occità, però en el Pais
> Valencià si que solem acabar aquests temps verbals amb "e".
> 
> > > fan que el vostre ordinador funcione.
> > funcioni?
> 

funcione, forma estandard valenciana del subjunctiu.

>
> 
> 
> :)
> 
> > > Cada volta més gent intenta trobar formes d'evitar els preus unflats
> > inflats
> 
> D'aquesta no estic segur, però jo sempre he dit "unflats" també.
> 

jo també em pensava que era erroni, acabo de mirar però al DIEC
i és completament correcte:

unflar v. tr. Inflar.

ferramenta també és admesa però amb un sentit de peces de ferro:
 
ferramenta f. Conjunt d'eines, armes, etc., de ferro o d'acer. || Conjunt de
les peces de ferro que entren en la confecció d'una cosa. || Dentadura.

per això vaig proposar 'eines' al seu lloc.


> > > els resultats de la seua recerca siguen amplament usats.
> > seva recerca siguin, no?
> 
> meua, seua és com ho escrivim al Pais Valencià.
> 

absolutament correcte. La gent de les variants catalanes del Nord hauríem
de conèixer millor les variants estàndard valencianes -tan estàndards i
correctes com les catalanes- per tal de no rectificar-los quan no cal (els
valencians, en canvi normalment coneixen més bé les
variants orientals i centrals...).

>
>
>
> 
> > Per veure "seua" dos cops, entenc que deu ser d'alguna part de Catalunya,
> > pero no em sona de Barcelona--d'on ve? De fet, em sona d'Aranes!
> 
> No se com s'escriu en Lleida, algú ho sap?
> 

Es valenciana. Correcta.

Ja dic que era tasca molt complicada trobar-li una errada a la traducció de
l'Ivan...

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpeJEgl6YImn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: