[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlMatt Bonner dijo:

> Vaja, m'atreveixo, a veure si ajudo o no!
> 
> > <LI><A href="#hardware">Quin maquinari es suporta?</A>
> 
> se suporta, no?
> 
> > <LI><A href="#info">Abans de decidir-me, necessite més informació.</A>
> 
> necessito?
> 
> > <p>Un sistema operatiu és el conjunt de programes i utilitats bàsiques que
> > fan que el vostre ordinador funcione.
> 
> funcioni?
> 
> > En el centre d'un sistema operatiu es troba el nucli.
> > El nucli és el programa més important de l'ordinador, en realitza la gestió
> 
> es realitza?
> 
> > Cada volta més gent intenta trobar formes d'evitar els preus unflats
> 
> inflats
> 
> > els resultats de la seua recerca siguen amplament usats.
> 
> seva recerca siguin, no?
> 
> > vol o necessita posar programari comercial en la seua màquina.
> 
> Per veure "seua" dos cops, entenc que deu ser d'alguna part de Catalunya,
> pero no em sona de Barcelona--d'on ve? De fet, em sona d'Aranes!
> 
> > Debian el suportarà sempre que siga possible. Fins i tot hi ha un nombre
> 
> sigui possible?
> 
> > un milió més són ínfims (això és un bon motiu de que Microsoft tinga
> 
> tingui?
> 

Ho sento Matt. Totes les propostes de canvi que has fet son perquè desconeixes
les variants meridionals del català, també conegudes com a "valencià". La
norma estàndard del català es flexible i "policèntrica" -a diferència del
francès o el castellà-, és a dir, incorpora i acull diferents variants prou
esteses i amb tradició (néixer/nàixer, treure/traure, etc) i fins i tot
morfologiques (com ara els possessius: seva/seua, meva/meua... i formes
verbals: cante/canto/cant/canti; arribés/arribara i moltes més) i
sintàctiques (l'hi/li'l, la me/me la...). Totes estàndard perquè, quan es va
fer la norma estàndard catalana fa un segle, els filòlegs es van adonar que el
català gaudeix d'un grau d'unitat internat molt gran que permet la
intercomprensió sense que calgui imposar cap dialecte damunt dels altres. 

Això no vol dir que tota forma dialectal sigui estàndard (adelantar, apoiar,
barco, despaiet, i moltes més són formes dialectals no estàndard... IMHO
convé conèixer les variants més importants de les altres zones dialectals que
no són la nostra, encara que no les fem servir...).

En fi, espero que ajudi :-)

salutacions

m.


-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244FReply to: