[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlOn Tue, Dec 18, 2001 at 04:30:43PM +0100, Miquel Vidal wrote:
> Ja dic que era tasca molt complicada trobar-li una errada a la traducció de
> l'Ivan...

És el master-blaster :)

Ok, vaig a canviar lo de eines i a CVS.

Be Ivá^Han, quin wml et passe ara? :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpsxngeIJ9m1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: