[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlOn Mon, Dec 17, 2001 at 10:46:55PM -0800, Matt Bonner wrote:
> > <LI><A href="#disbelief">La majoria del programari costa més de cent dólars
> > US.
> >   Com és que el regaleu?</A>
> Posem un preu en euros?

Mola. Si fiquem "més de cent euros" el missatge queda igual, no?

> > <LI><A href="#hardware">Quin maquinari es suporta?</A>
> 
> se suporta, no?

Ai, els valencianets :)

Per ací diem "es". És correcte, no? Miquel?

> > <LI><A href="#info">Abans de decidir-me, necessite més informació.</A>
> necessito?

Igualment, no se si açò s'aplica a tot el català occità, però en el Pais
Valencià si que solem acabar aquests temps verbals amb "e".

> > fan que el vostre ordinador funcione.
> funcioni?

:)

> > Cada volta més gent intenta trobar formes d'evitar els preus unflats
> inflats

D'aquesta no estic segur, però jo sempre he dit "unflats" també.

> > els resultats de la seua recerca siguen amplament usats.
> seva recerca siguin, no?

meua, seua és com ho escrivim al Pais Valencià.

> Per veure "seua" dos cops, entenc que deu ser d'alguna part de Catalunya,
> pero no em sona de Barcelona--d'on ve? De fet, em sona d'Aranes!

No se com s'escriu en Lleida, algú ho sap?

> > Debian el suportarà sempre que siga possible. Fins i tot hi ha un nombre
> sigui possible?
> > un milió més són ínfims (això és un bon motiu de que Microsoft tinga
> tingui?

Igual que abans, coses del sud :)

Aleshores, fique cent euros?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpbrXkGgP8Xj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: