[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlHola,

Mira mira el debat que un guiri ha causat!

--- Miquel Vidal <miquel@sindominio.net> wrote:

> Jordi Mallach dijo:
> 
> > On Mon, Dec 17, 2001 at 10:46:55PM -0800, Matt Bonner wrote:
> > > > <LI><A href="#disbelief">La majoria del programari costa més de cent
> dólars
> > > > US.
> > > >     Com és que el regaleu?</A>
> > > Posem un preu en euros?
> > 
> > Mola. Si fiquem "més de cent euros" el missatge queda igual, no?

Per mi, queda millor, perque hauria de ser més rellevant (dins poc)
a un europeu que un preu en dolars.

> > > > <LI><A href="#hardware">Quin maquinari es suporta?</A>
> > > 
> > > se suporta, no?
> > 
> > Ai, els valencianets :)
> > 
> > Per ací diem "es". És correcte, no? Miquel?
> > 
> 
> Completament. De fet, és la forma clàssica. De tota manera, em pensava que a
> la variant valenciana feu servir la forma plena del pronom (me, te, se).  Al
> català oriental en aquests casos -quan el verb comença amb s- es fa servir la
> forma plena 'se' ('se suporta', 'se sap' o 'es suporta', 'es sap'), per això
> el dubte de Matt.

Exacte.

> ferramenta també és admesa però amb un sentit de peces de ferro:

Jo tambe em preguntava, pero ja començava a sospitar que les diferencies
tractaven d'alguna...versió? (quina paraula és politicament correcta per
parlar de català, valencià, lleidatà &c?)..del català.

> > meua, seua és com ho escrivim al Pais Valencià.
> 
> absolutament correcte. La gent de les variants catalanes del Nord hauríem
> de conèixer millor les variants estàndard valencianes -tan estàndards i
> correctes com les catalanes- per tal de no rectificar-los quan no cal (els
> valencians, en canvi normalment coneixen més bé les
> variants orientals i centrals...).

Totalment d'acord, però sent estadounidenc, i ara vivint als EUA, dubto
que arribaré a aquest nivell.  Aleshores, preguntes:

La idea és tenir cada pàgina de la web de Debian en qualsevol variant del
Català?    (Això em sembla confòs.)

Hi haurà alguna indicació en cada pàgina de quina versió del català és?

No sé si cada persona a qui interessi Debian entendrà perquè està llegint
una pagina en valencià perfecte quan ell és de Llavorsí. (M'encanta aquell
nom.)

No estic intentant causar cap polemica, però em preocupo una mica pel
Pobre Usuari (mr).

records, i gràcies per la lliço!
Matt

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Check out Yahoo! Shopping and Yahoo! Auctions for all of
your unique holiday gifts! Buy at http://shopping.yahoo.com
or bid at http://auctions.yahoo.comReply to: